Použití funkce Zapnout/vypnout CSS v aplikaci Dreamweaver

Pomocí funkce Zapnout/vypnout vlastnost CSS v aplikaci Dreamweaver můžete komentovat části prvků CSS bez provedení změn v kódu.

Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a novějších verzích byl panel CSS Styly nahrazen panelem CSS Designer. Další informace: CSS Designer.

Funkce Povolit/Zakázat vlastnosti CSS umožňuje dočasně zakázat části CSS na panelu Styly CSS, aniž by se musely provést změny přímo v kódu. Pokud části CSS dočasně zakážete, můžete si ověřit, jaký budou určité vlastnosti a hodnoty mít vliv na stránku.

Jestliže zakážete vlastnost CSS, aplikace Dreamweaver přidá do vlastnosti CSS, kterou jste zakázali, tagy komentáře CSS a [zakázaný] popis. Zakázanou vlastnost CSS pak můžete snadno znovu povolit nebo odstranit.

Video od vývojového týmu produktu Dreamweaver s přehledem způsobu práce s funkcí Zapnout/vypnout CSS: www.adobe.com/go/dwcs5css_cz.

  1. Na panelu Vlastnosti na panelu Styly CSS (Okna > Styly CSS) vyberte vlastnost, kterou chcete zakázat.

  2. V dolním pravém rohu panelu Vlastnosti klepněte na ikonu Zakázat/Povolit vlastnosti CSS. Tato ikona se také zobrazí, pokud posunete kurzor vlevo od dané vlastnosti.

    Po klepnutí na ikonu Zakázat/Povolit vlastnosti CSS se vlevo od vlastnosti zobrazí ikona Zakázáno. Chcete-li vlastnost znovu povolit, klepněte na ikonu Zakázáno nebo klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Ctrl a klepněte (Macintosh OS) na vlastnost a vyberte možnost Zapnout.

  3. (Volitelné) Chcete-li povolit nebo odstranit všechny zakázané vlastnosti ve vybraném pravidle, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Ctrl (Macintosh OS)a klikněte na jakékoli pravidlo nebo vlastnost se zakázanými vlastnostmi a vyberte možnost Povolit všechny zakázané ve vybraném pravidle nebo Odstranit všechny zakázané ve vybraném pravidle.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?