Prohlédnutí CSS v živém zobrazení aplikace Dreamweaver

Používejte režim prohlédnutí v živém zobrazení aplikace Dreamweaver, který umožňuje rychle určit elementy HTML a jejich přidružené styly CSS.

Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a novějších verzích byl panel CSS Styly nahrazen panelem CSS Designer. Další informace: CSS Designer.

Režim prohlédnutí funguje společně s živým zobrazením a umožňuje rychle určit elementy HTML a jejich přidružené styly CSS. Pokud je režim prohlédnutí zapnutý, posunutím kurzoru na elementy na stránce můžete zjistit atributy modelu rámečku CSS týkající se jakéhokoli elementu na úrovni bloku.

Poznámka:

Více informací o modelu rámečku CSS najdete zde: CSS 2.1 specification.

Kromě možnosti zobrazení vizuální podoby modelu rámečku v režimu prohlédnutí můžete při posunutí na elementy v okně Dokument použít také panel Styly CSS. Pokud máte panel Styly CSS otevřený v režimu Současný a posunete kurzor na element stránky, pravidla a vlastnosti na panelu Styly CSS se automaticky aktualizují a zobrazí se pravidla a vlastnosti vybraného elementu. Stejně tak se aktualizuje i jakékoli zobrazení nebo panel související s elementem, na kterém je umístěn kurzor (například zobrazení kódu, selektor tagů, inspektor vlastností atd.).

 1. S dokumentem otevřeným v okně Dokument klepněte na tlačítko Prohlédnout (vedle tlačítka Živé zobrazení na panelu nástrojů Dokument).

  Poznámka:

  Pokud již není aktivováno živé zobrazení, režim prohlédnutí jej automaticky povolí.

 2. Posunutím kurzoru na elementy stránky zjistěte model rámečku CSS. Režim prohlédnutí zvýrazní různými barvami okraje, odsazení a obsah.

 3. (Volitelné) Stisknutím klávesy se šipkou vlevo na klávesnici zvýrazníte nadřazený prvek aktuálně zvýrazněného elementu. Stisknutím klávesy se šipkou vpravo obnovíte zvýraznění podřízeného elementu.

 4. (Volitelné) Klepnutím na element uzamknete zvýrazněný výběr.

  Poznámka:

  Klepnutím na element za účelem uzamčení zvýrazněného výběru se vypne režim prohlédnutí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?