Můžete rychle posílat velké dokumenty, obrazové, zvukové a video soubory bez omezení kladených e-mailem a sledovat jejich stahování. Soubory jsou bezpečně uloženy ve službě Adobe Document Cloud. Příjemci si prostým kliknutím na odkaz vaše soubory zobrazí či stáhnou.

Video návod: Odesílání a sledování dokumentů online

Zjistěte, jak používat Acrobat DC k odesílání a sledování velkých souborů.

Video (04:06) | Autor: Rebecca Staley

Posílání velkých souborů

 1. Vyberte možnost Nástroje > Odeslat a sledovat, nebo, pokud je dokument otevřený, vyberte v pravém panelu možnost Odeslat a sledovat.

 2. Pokud jste dokument již otevřeli, zobrazí se tento dokument v seznamu Vybrané soubory.

  Jinak klikněte na možnost Vybrat soubory pro odeslání a procházením vyberte jeden či více souborů.

  Volby odeslání souborů
 3. Chcete-li přidat více souborů, klikněte na volbu Přidat soubory a poté procházením vyberte soubory.

 4. Vyberte, jestli chcete odeslat veřejný nebo personalizovaný odkaz.

  Vytvořit anonymní odkaz: Veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne.

  • Klikněte na možnost Vytvořit odkaz. Soubory budou odeslány do služby Adobe Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu. Odkaz můžete zkopírovat nebo jej přímo odeslat e-mailem.

  Odeslat personalizovaná pozvání: Personalizovaný odkaz pro sdílení souborů s určitými jedinci. Pro soubory odeslané jednotlivcům jsou k dispozici podrobné informace o sledování; tyto informace nejsou k dispozici pro veřejné odkazy.

  1. Zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor obdržet. E-mailové adresy můžete vybrat také pomocí odkazu Adresář. Každý příjemce obdrží personalizovaný odkaz na soubor.
  2. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná jako když posíláte běžný e-mail a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat. Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor.

   

Online sledování souborů

Sdílené soubory můžete sledovat ze zobrazení Domovská stránka > Odeslané. Zobrazí se zde všechny soubory, které sdílíte pomocí funkce Odeslat a sledovat.

 1. V zobrazení Domovská stránka > Odeslané se po vybrání souboru zobrazí nad seznamem souborů dostupné volby.

  Operace s odeslanými soubory

  Klikněte na možnost Sledovat online. V novém okně prohlížeče se zobrazí náhled s podrobnostmi o souboru.

  Sledování odeslaných souborů
 2. Výše uvedená stránka obsahuje následující možnosti:

  • Zrušení sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v jeho zobrazení nebo stažení. Klikněte na ikonu Zrušit sdílení nacházející se v pravém horním rohu.
  • Předání souborů novým příjemcům. Klikněte na ikonu Předat nacházející se v pravém horním rohu.
  • Zapnutí a vypnutí e-mailových oznámení. Podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Oznámit zobrazení příjemci.
  • Zobrazení přehledu o souboru. Klikněte na miniaturu nebo název souboru.
 3. Chcete-li zobrazit podrobné informace o sledování, klikněte na pravém panelu na volbu Zobrazit plnou aktivitu. Aktivita spojená s tímto souborem se zobrazí v místním okně.

  Zobrazují se následující podrobné informace o sledování: kdy a kdo zobrazil náhled souboru (v případě personalizovaných odkazů) a také jestli byl soubor stažen a kým. Pokud transakce zahrnovala více souborů, zobrazí se také, které soubory byly staženy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online