Odeslání smlouvy více autorům podpisu

Získání více podpisů na jednom dokumentu je jedním z hlavních postupů ve službě Adobe Sign. Máte tak příležitost získat podpisy v konkrétním pořadí (nebo souběžně v případě účtů Pro a vyšších).

Rychlé kroky

 1. Přejděte na stránku Odeslat.
 2. Zadejte e-mailové adresy autorů podpisu v pořadí, v jakém mají podepisovat.
 3. Dokument můžete přiložit kliknutím na tlačítko Přidat soubory nebo přetažením souboru.
 4. Vyberte pole Náhled a Přidat podpis.
 5. Klikněte na možnost Následující.
 6. Přetáhněte pole k prvnímu autorovi podpisu (vybranému ve výchozím nastavení).
 7. V rozevírací nabídce Vybrat účastníka v pravém horním rohu stránky vyberte dalšího podepisujícího.
 8. Umístěte pole pro dalšího autora podpisu.
 9. Klikněte na Odeslat.

Podrobný postup

 1. Do pole Zadejte e-mail příjemce zadejte e-mailové adresy autorů podpisů. Ve výchozím nastavení je pořadí zadaných e-mailových adres pořadím, ve kterém budou požádáni o podpis.

  Zadání e-mailových adres

  Poznámka:

  Na úrovni služby Pro nebo vyšší se může odesílatel rozhodnout, zda autorům podpisu umožní podepisovat souběžně nebo postupně.

 2. Připojte dokument a pomocí pole Náhled a Přidat podpis umístěte pole pro všechny autory podpisů a poté klikněte na tlačítko Další.

  Klikněte na položku Další
 3. Budete přeneseni do prostředí vytváření přetažením. Ve výchozím nastavení se v rozbalovací nabídce Vybrat účastníka v pravém horním rohu stránky zvolí první zadaná e-mailová adresa.

  Výběr účastníků
 4. Z pravého panelu do dokumentu přetáhněte pole pro tohoto autora podpisu.

  Přidat podpis
 5. Z rozbalovací nabídky Vybrat účastníka vyberte dalšího autora podpisu.

  Vybrat dalšího autora podpisu
 6. Opět do dokumentu z horního panelu přetáhněte pole pro vybraného autora podpisu.

  Poznámka:

  Můžete také upravit, komu bude pole přiřazeno, když na podle dvakrát kliknete a vyberete požadovaného autora podpisu z rozbalovací nabídky Role.

  Vyberte roli
 7. Opakujte kroky 5 a 6 pro každého autora podpisu. Po vložení všech potřebných polí pro každého autora podpisu klikněte na tlačítko Odeslat.

  Klikněte na Odeslat

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online