Přiřazení polí formuláře příjemcům


Přiřazení pole

Při přidávání polí do smlouvy je důležité přiřadit příjemce ke každému poli. Funkce přiřazení pole určí příjemce, který může jako jediný s polem pracovat.

Pole označená jako „povinná“ musí být vyplněna předtím, než může příjemce dokončit svoji část dohody.

Nepovinná pole, která příjemce nevyplní, zůstanou nadále uzamčena pro ostatní příjemce, protože jsou určena pouze jednomu účastníkovi transakce.

Pole, které je přirazeno „komukoli“, může vyplnit jakýkoli příjemce, dokud do něj někdo nevloží obsah.  Jakmile je pole vyplněno a daný příjemce proces dokončí, obsah pole se znovu uzamkne všem následným příjemcům pro další úpravy.

Je také možné označit pole jako „předvyplněné“. To znamená, že toto pole bude přístupné odesílateli dohody po jejím odeslání. Tato pole jsou dostupná pouze do doby před vyplněním a není možné je zpřístupnit příjemcům.


Přiřazování polí příjemcům

Chcete-li přiřadit pole konkrétnímu příjemci, při autorizaci dokumentu nastavte hodnotu Přiřazeno u daného pole.

Můžete to udělat jednoduše výběrem příjemce v oddílu PŘÍJEMCI na pravé straně okna před umístěním polí.

Jakékoli následně umístěné pole nastaví hodnotu Přiřazeno podle vybraného příjemce.

Pro orientaci ve „vlastnictví“ pole existují dva vizuální ukazatele:

  • Poté, co vyberete příjemce, všechna pole jemu určená se zvýrazní světle žlutou barvou, zatímco pole, která nepřísluší zvolenému příjemci, budou šedá
  • Každému příjemci ze seznamu PŘÍJEMCI přísluší jiný barevný čtverec, jehož barva se shoduje s barevnou značkou v pravém horním rohu každého pole

Vyberte všechna pole pro jednoho příjemce, a poté zvolte dalšího příjemce, který musí vložit obsah nebo podpis, a zvolte jeho pole.  Proveďte tento krok pro všechny příjemce dohody.

 

Jakmile je pole v dokumentu, můžete v nabídce vlastností pole upravit hodnotu Přiřazeno.

Pro otevření nabídky vlastností poklikejte na pole (kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře malá nabídka s možností Upravit).

Po otevření nabídky vlastností najdete pole Přiřazeno nahoře, hned pod názvem pole.

V rozbalovací nabídce najdete seznam všech příjemců.

Volič Role ve vlastnostech Pole


Přiřazování vlastnictví pole v šabloně knihovny

Při vytváření nebo úpravě šablony knihovny zůstávají zachovány všechny funkce.

Jediným rozdílem je, že místo konkrétního jména příjemce uvidíte obecné zástupce: Účastník 1, Účastník 2 atd.

  • Účastník 1 je první příjemce, který získá přístup, Účastník 2 je druhý atd.
  • Pole Předvyplnění jsou určena výhradně pro Odesílatele a lze je vyplnit pouze v okamžiku odeslání dohody.
  • Pole Kdokoli jsou přístupná všem příjemcům, dokud do nich není vložen obsah, poté se uzamknou.
  • Účast Všech se týká pouze polí hypertextových odkazů (všichni nemohou vyplnit stejné pole, ale každý by měl mít možnost na odkaz kliknout).

Další účastníky můžete přidat kliknutím na možnost Přidat nového účastníka v seznamu příjemců nahoře.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.