Povolení různých rolí příjemců

Role příjemců při odesílání dokumentů

Firemní a podnikové plány služby Adobe Acrobat Sign nabízejí možnost rozšířit role příjemců dohod nad rámec pouhého podepisujícího, aby lépe vyhověly nárokům jejich pracovního postupu. Stávající role, které lze aktivovat:

  • Podepisující (povoleno vždy pro všechny zákazníky)
  • Schvalovatel (pouze malá firma, firma a podnik)
  • Příjemce (pouze podniková)
  • Certifikovaný příjemce (pouze podniková)
  • Vyplňovatel formuláře (pouze malá firma, firma a podnik)
  • Role delegující osoby (pouze podniková)

Každý příjemce ve dohodě s aktivovanou rolí bude mít svoji roli individuálně konfigurovatelnou, přičemž výchozí nastavení bude podepisující.

Chcete-li využít možnosti aktivace/deaktivace role, přihlaste se jako správce účtu a přejděte na: Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Povolené role příjemce

Povolené role

Podepisující musí dohodu alespoň jednou podepsat. Tato role je výchozí rolí příjemce. Každému podepisujícímu musí být u transakce přiřazeno nejméně jedno pole pro podpis. Pokud systém pole pro podpis pro daného podepisujícího nenajde, automaticky vygeneruje blok podpisu na konci dokumentu.

Vzhled bloku podpisu je dobrý indikátor toho, že pole pro podpis nebylo přiřazeno správně.

Schvalovatelé nemusí připojit podpis ani interagovat s jinými poli. Všichni schvalovatelé musí před odesláním transakce podepisujícím zadat své jméno. Schvalovatelům lze přiřadit pole. Pokud jsou tato pole vyžadována, je nutné je vyplnit.

Role Schvalovatel je vhodná pro situace, kdy někdo potřebuje schválit dokument před jeho odesláním podepisujícímu.

Příjemci jsou technicky totéž, co schvalovatelé, protože nemusejí připojovat podpis. Pokud jsou jim ale přiřazena pole formuláře, budou k dispozici tak, jak očekáváte.

Role příjemce je vhodná tehdy, když příjemce potřebuje potvrdit přijetí dohody bez toho, aby formálně schválil její obsah.

Certifikovaným příjemcům nejsou přiřazena žádná pole formuláře. Během „podpisového“ procesu budou požádáni, aby delegovali, odmítli nebo potvrdili dohodu.

  • Delegováním přejde role certifikovaného příjemce na jmenovaného delegovaného uživatele
  • Odmítnutím bude dohoda ukončena
  • Po potvrzení dohody bude cyklus podepisování pokračovat

Určeno konkrétně zákazníkům, kteří potřebují vyplňovat obsah formuláře v průběhu podpisového procesu, avšak nemají k dispozici systémy, které by programově vytvářely vlastní dokumenty či vkládaly do formuláře obsah polí z databáze.

Osoby vyplňující formulář je možně v rámci podpisového cyklu označit, ale nemusejí připojovat žádný typ podpisu. Osobě vyplňující formulář lze v případě potřeby přiřadit všechny typy polí, včetně podpisových polí.

Role delegující osoby je určena pro pracovní postupy vyžadující osobu, která učiní konečné rozhodnutí o tom, kdo bude další správná osoba v řadě, která by měla podepsat nebo schválit dokument.

Tato role nenahrazuje možnost ad-hoc podepisující osoby/schvalovatele delegovat svoji účast na podpisu. Je určena spíše pro případy, kdy je nutné využít během pracovního procesu kontrolu lidským faktorem, který musí zahájit dohody bez toho, aby předem znal celý seznam příjemců. 

Jakmile je vybrána role delegující osoby, všimnete si, že je dostupná druhá ikona/nabídka.  Tato nabídky druhé úrovně vám umožňuje vybrat, kterou roli bude zastávat delegovaná strana.  Podepisující je výchozí nastavení.

Nemůžete delegovat roli delegující osobě.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.