Požádat ostatní o podpis dokumentu

Díky službě Adobe Acrobat Sign je odeslání dokumentu k podpisu ostatním opravdu snadné. Dokument můžete odeslat k podpisu jedné osobě nebo hned několika osobám.

Odeslání dohody jednomu podepisujícímu

Odeslání dokumentu k podpisu je základní pracovní postup ve službě Acrobat Sign. Odeslání dokumentu k podpisu pouze jednomu odesílateli je nejjednodušší.

Odeslání dokumentu k podpisu:

 1. Přejděte na kartu Domovská stránka a klikněte na tlačítko Vyžádat podpisy

  Domovská stránka – Požádat o podpisy

  Proces můžete také zahájit nejdříve výběrem šablony knihovny (či pracovního postupu) pomocí kliknutí na tlačítko Spustit z knihovny.

  Díky tomu si můžete vybrat ze tří možností:

  • Poslední – Seznam 20 naposled použitých šablon, přičemž ty nejposlednější jsou uvedené nahoře.
  • Dokument knihovnyUvádí seznam všech dostupných šablon knihovny.
  • Pracovní postupUvádí seznam všech pracovních postupů dostupných pro uživatele.

  Po výběru souboru či pracovního postupu klikněte na tlačítko Spustit. Budete přesměrování na stránku Odeslat s již připojenou šablonou (díky tomu můžete přeskočit krok 4 níže).

  Spustit z knihovny

 2. Poznámka:

  Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte skupinu, z níž chcete dohodu odeslat, ještě před dokončením nastavení skupiny.

  • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
  • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

  Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

  Vyberte skupinu

   

  Definujte příjemce dohody. 

  Zadejte/nadefinujte následující (zleva doprava):

 3. Přidejte obsah polí Název dohodyZpráva, které budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemci.

 4. Přetáhněte, přiložte nebo vyberte šablonu knihovny k odeslání.

  • Šablony jsou dostupné podle toho, z jaké skupiny je dohoda odesílána.
  • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument.
  Přidat soubory

 5. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

  • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Acrobat Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu
  • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce
  • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci
  • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce
 6. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

  Po dokončení nastavení klikněte na možnost Další.

 7. Pole přetáhněte z karet na pravé části obrazovky do dokumentu.

  Umístit pole

  Tlačítko Zpět umožňuje přejít zpět na stránku Odeslat pro případ, že byste potřebovali změnit e-mailovou adresu příjemců nebo soubory, které jsou k dohodě připojené.

  Poznámka:

  Pokud vytváříte běžný dokument pro vlastní používání, můžete zaškrtnout možnost Uložit jako šablonu a uložit dokument s umístěnými poli.

  V budoucích transakcích můžete tento dokument jednoduše připojit z knihovny a přeskočit umístění polí!

 8. Po umístění všech polí klikněte na možnost Odeslat.

Příjemci je odeslán e-mail s odkazem na dokument, se kterým může provádět různé akce.

Po dokončení jím prováděných akcí obdržíte upozornění e-mailem.


Odeslání dohody několika příjemcům

Odeslání dohody několika příjemcům je skoro stejný proces jako odeslání jednomu příjemci.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že musíte:

 • Definovat jednotlivé příjemce, a to v pořadí, ve kterém budou s dohodou pracovat
 • Podle potřeby umístit pole pro jednotlivé příjemce
Poznámka:

U transakcí zahrnujících více příjemců lze konfigurovat sekvenční, paralelní nebo hybridní pracovní postup.

 1. Přejděte na kartu Domovská stránka a klikněte na tlačítko Vyžádat podpisy

 2. Pokud máte tuto možnost zapnutou, můžete výběr Odeslat z použít k určení Skupiny, ze které se má dohoda odeslat.

  Po výběru nové skupiny se stránka obnoví a vymažou se veškerá nastavení na stránce.

  Vybrat skupinu

  Poznámka:

  Pokud se nezobrazuje výběr Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá

 3. Definujte jednotlivé příjemce dohody. 

  Zadejte/nadefinujte následující (zleva doprava):

   

  Chcete-li přidat do seznamu příjemců sami sebe, klikněte v pravém horním rohu na odkaz Přidat mě.

  Jednu e-mailovou adresu můžete přidat i vícekrát.

  Poznámka:

  Pokud potřebujete odstranit řádek příjemce, klikněte na pravém konci řádku na ikonu X

 4. Přidejte pole Název dohodyZpráva, která budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemcům

 5. Přetáhněte, přiložte nebo vyberte dokument knihovny k odeslání.

  • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument
 6. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

  • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Acrobat Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu
  • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce
  • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci
  • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce
 7. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

  Po dokončení nastavení klikněte na možnost Další.

 8. Pole přetáhněte z karet na pravé části obrazovky do dokumentu.

  Vybrat příjemce

 9. Po umístění všech polí klikněte na možnost Odeslat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.