Žádost o podpisy v klasickém prostředí

Poznámka:

Níže uvedený článek popisuje funkce „klasického“ procesu odeslání dohody.

Moderní verze je předmětem současného vývoje a zákazníkům se obecně doporučuje používat moderní prostředí, pokud je to možné, aby se s ním postupně seznámili.

Díky službě Adobe Acrobat Sign je odeslání dokumentu k podpisu ostatním opravdu snadné. Dokument můžete odeslat k podpisu jedné osobě nebo hned několika osobám.

Odeslání dohody jednomu podepisujícímu

Po přihlášení do služby Acrobat Sign vyberte v horním navigačním panelu kartu Podepsat.

Odeslání dokumentu k podpisu je základní pracovní postup ve službě Acrobat Sign. Odeslání dokumentu k podpisu pouze jednomu odesílateli je nejjednodušší.

Odeslání dokumentu k podpisu:

 1. Přejděte na kartu Domovská stránka a vyberte tlačítko Vyžádat podpisy.

  Domovská stránka – Požádat o podpisy

  Proces můžete také zahájit nejdříve výběrem tlačítka Spustit z knihovny a následně výběrem šablony knihovny (či pracovního postupu).

  Díky tomu si můžete vybrat ze tří možností:

  • Poslední – Seznam 20 naposled použitých šablon, přičemž ty nejposlednější jsou uvedené nahoře.
  • Dokument knihovnyZobrazuje seznam všech dostupných šablon knihovny.
  • Pracovní postupZobrazuje seznam všech pracovních postupů dostupných pro uživatele.

  Po výběru souboru či pracovního postupu zvolte tlačítko Spustit. Budete přesměrováni na stránku Odeslat s již připojenou šablonou (takže můžete přeskočit níže uvedený krok 4).

  Spustit z knihovny

 2. Poznámka:

  Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte skupinu, z níž chcete dohodu odeslat, ještě před dokončením nastavení skupiny.

  • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
  • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

  Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

  Vyberte skupinu

   

  Definujte příjemce dohody. 

  Zadejte/nadefinujte následující (zleva doprava):

  • Vyberte roli příjemce (výchozí je Podepisující).
  • Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
  • Vyberte případnou metodu ověření.
  • Podle potřeby zadejte osobní zprávu.
  Stránka Odeslat se zvýrazněnými prvky záznamu příjemce

  Volitelně můžete použít skupinu příjemců.

  Skupiny příjemců jsou podobné distribučním seznamům a skládají se z více e-mailových adres příjemců. Všichni členové skupiny příjemců jsou upozorněni, když je řada na nich, aby pracovali s dohodou, ale tento krok může provést pouze jeden člen skupiny. Jakmile první člen dokončí akci skupiny, dohoda přejde do dalšího kroku.

  Skupinu příjemců lze přidat jako jednorázovou (ad hoc) skupinu, která byla ručně definována odesílatelem při vytváření dohody, nebo jako opakovaně použitelnou skupinu příjemců, která byla předem vytvořena a zpřístupněna uživateli prostřednictvím oprávnění skupiny. Začněte psát název skupiny a v adresáři se zobrazí možnosti podle zadaného textu.

  Záznam příjemce s přidanou skupinou příjemců a zobrazené možnosti adresáře

  Poznámka:

  U opakovaně použitelných skupin příjemců nelze měnit jména nebo e-mailové adresy příjemců. Lze upravit pouze typ ověření.

 3. Přidejte obsah polí Název dohodyZpráva, které budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemci.

  Stránka Odeslat se zvýrazněným polem Zpráva

 4. Přetáhněte, připojte nebo vyberte šablonu knihovny k odeslání.

  • Šablony jsou dostupné podle toho, z jaké skupiny je dohoda odesílána.
  • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument.
  Sekce souborů na stránce Odeslat se zobrazenou šablonou

 5. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

  • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Acrobat Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu.
  • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce.
  • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci.
  • Typ podpisu – Je-li tato možnost aktivována, umožňuje uživateli přepínat postup podepisování mezi elektronickým a vlastnoručním podpisem.
  • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce.
  Stránka Odeslat se zvýrazněnými možnostmi pro odesílání

 6. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

  • Pokud je zaškrtnuto políčko Náhled, vyberte tlačítko Další.
  • Pokud není zaškrtnuto políčko Náhled, vyberte tlačítko Odeslat.
  Spodní část stránky Odeslat se zvýrazněnou možností „Pole Náhled a Přidat podpis“

 7. Pole přetáhněte do dokumentu z karet v pravé části obrazovky.

  Prostředí pro vytváření se zvýrazněnými podpisovými poli

  Tlačítko Zpět umožňuje přejít zpět na stránku Odeslat pro případ, že byste potřebovali změnit e-mailovou adresu příjemců nebo soubory, které jsou k dohodě připojené.

  Poznámka:

  Pokud vytváříte běžný dokument pro vlastní používání, můžete zaškrtnout možnost Uložit jako šablonu a uložit dokument s umístěnými poli.

  V budoucích transakcích můžete tento dokument jednoduše připojit z knihovny a přeskočit umístění polí!

 8. Po umístění všech požadovaných polí do dokumentu vyberte tlačítko Odeslat.

Příjemci je odeslán e-mail s odkazem na dokument, se kterým může provádět různé akce.

Po dokončení jím prováděných akcí obdržíte upozornění e-mailem.


Odeslání dohody několika příjemcům

Odeslání dohody několika příjemcům je skoro stejný proces jako odeslání jednomu příjemci.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že musíte:

 • Definovat jednotlivé příjemce, a to v pořadí, ve kterém budou s dohodou pracovat
 • Podle potřeby umístit pole pro jednotlivé příjemce
Poznámka:

U transakcí zahrnujících více příjemců lze konfigurovat sekvenční, paralelní nebo hybridní pracovní postup.

 1. Přejděte na kartu Domovská stránka a vyberte tlačítko Vyžádat podpisy

 2. Pokud je k dispozici, nakonfigurujte výběr Odeslat z tak, aby určoval Skupinu, ze které se má dohoda odeslat.

  Po výběru nové skupiny se stránka obnoví a vymažou se veškerá nastavení na stránce.

  Vybrat skupinu

  Poznámka:

  Pokud se nezobrazuje výběr Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

 3. Definujte jednotlivé příjemce dohody. 

  Pro každý záznam příjemce zadejte/definujte následující údaje (zleva doprava):

  • Vyberte roli příjemce (výchozí je Podepisující).
  • Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
  • Vyberte případnou metodu ověření.
  • Podle potřeby zadejte osobní zprávu.

   

  Chcete-li přidat do seznamu příjemců sami sebe, vyberte v pravém horním rohu odkaz Přidat mě.

  Jednu e-mailovou adresu můžete přidat i vícekrát.

  Poznámka:

  Pokud potřebujete odstranit řádek příjemce, vyberte na pravém konci řádku ikonu X.

  Stránka Odeslat se zvýrazněnými prvky záznamu příjemce

  Volitelně můžete použít skupinu příjemců.

  Skupiny příjemců jsou podobné distribučním seznamům a skládají se z více e-mailových adres příjemců. Všichni členové skupiny příjemců jsou upozorněni, když je řada na nich, aby pracovali s dohodou, ale tento krok může provést pouze jeden člen skupiny. Jakmile první člen dokončí akci skupiny, dohoda přejde do dalšího kroku.

  Skupinu příjemců lze přidat jako jednorázovou skupinu, ručně definovanou odesílatelem při vytváření dohody, nebo lze použít opakovaně použitelnou skupinu příjemců, kterou má odesílatel k dispozici. Stačí začít psát název skupiny a v adresáři se zobrazí možnosti podle zadaného textu

  Záznam příjemce s přidanou skupinou příjemců a zobrazené možnosti adresáře

 4. Přidejte pole Název dohodyZpráva, která budou součástí prvního e-mailu odeslaného příjemcům

 5. Přetáhněte, přiložte nebo vyberte dokument knihovny k odeslání.

  • Přiložit lze více dokumentů, které budou příjemci doručeny jako jeden dokument
 6. Nakonfigurujte všechny vyžadované možnosti:

  • Ochrana heslem (podepsaný dokument PDF) – Toto heslo bude chránit všechny kopie dokumentu PDF dohody stažené ze služby Acrobat Sign. Heslo až do svého úspěšného zadání zabraňuje zobrazení dokumentu.
  • Termín dokončení – Pomocí termínu můžete po nadefinovaném počtu dní ukončit platnost transakce.
  • Nastavit připomenutí – Připomenutí lze konfigurovat pro jednu z několika iterací. Připomenutí se odešlou pouze aktuálně aktivnímu příjemci.
  • Typ podpisu – Je-li tato možnost aktivována, umožňuje uživateli přepínat postup podepisování mezi elektronickým a vlastnoručním podpisem.
  • Jazyk příjemce – Definuje jazyk, který se použije v e-mailu doručeném příjemci a také v pokynech na obrazovce.
  Stránka Odeslat se zvýrazněnými možnostmi pro odesílání

 7. Chcete-li přidat pole, která má příjemce vyplnit, vyberte možnost Náhled a přidání polí podpisu

  • Pokud je zaškrtnuto políčko Náhled, vyberte tlačítko Další. Tato akce posune proces do prostředí pro vytváření.
  • Pokud není zaškrtnuto políčko Náhled, vyberte tlačítko Odeslat. Tato akce okamžitě odešle dohodu prvnímu příjemci.
  Spodní část stránky Odeslat se zvýrazněnou možností „Pole Náhled a Přidat podpis“

 8. Pole přetáhněte do dokumentu z karet v pravé části obrazovky.

  Vybrat příjemce

 9. Po umístění všech požadovaných polí do dokumentu vyberte tlačítko Odeslat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online