Rediger scannede PDF'er

I denne artikel forklares det, hvordan du redigerer tekst og billeder i scannede PDF'er i Acrobat. (Få oplysninger om, hvordan du redigerer tekst, billeder eller objekter i en PDF, ved at klikke på det relevante link ovenfor.)

Acrobat kan nemt konvertere dine scannede dokumenter til redigerbare PDF'er. Når du åbner et scannet dokument til redigering, kører Acrobat automatisk OCR (optisk tegngenkendelse) i baggrunden og konverterer dokumentet til redigerbart billede og tekst med skrifttyper, der er korrekt genkendt i dokumentet. Der vises også en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-sprog. Det fører dig også mod indstillingsknappen, hvis du vil skifte OCR-sproget.

Det er som standard kun den aktuelle side, der konverteres til redigerbar tekst, i stedet for hele dokumentet på én gang. Når du skifter side, gøres siden i fokus redigerbar.

Hurtig hjælpevideo

Afspil videoen for hurtigt at se, hvordan du konverterer et scannet dokument til en redigerbar PDF med Acrobat.

Rediger tekst i et scannet dokument

 1. Åbn den scannede PDF i Acrobat.

 2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF. Acrobat anvender automatisk OCR på dit dokument og konverterer det til en fuldt redigerbar kopi af din PDF.

  Bemærk:

  Der vises en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-sprog. Hvis du vil skifte sprog, skal du klikke på Indstillinger i beskeden eller i højre rude. Få flere oplysninger om de forskellige indstillinger under Indstillinger for redigering af scannede dokumenter nedenfor.

 3. Klik på det tekstelement, du vil redigere, og start med at skrive. Den nye tekst matcher udseendet af de oprindelige skrifttyper i dit scannede billede. Få mere at vide om tekstredigering under Rediger tekst i PDF'er.

 4. Vælg Filer > Gem som, og giv dit redigerbare dokument et nyt navn.

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

Når du åbner et scannet dokument til redigering, vises de to scanningsspecifikke indstillinger i højre rude under Scannede dokumenter:

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter
(Værktøjer > Rediger PDF) Muligheder for redigering af scannede dokumenter

●   Indstillinger: viser muligheder for at vælge OCR-sprog, bruge systemskrifter og gøre alle sider redigerbare på én gang. Få flere oplysninger under Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare.

●   Genkend tekst: Den gør det muligt at skifte redigeringstilstanden fra tekst til billede eller billede til tekst. Få flere oplysninger under Aktivér og deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter.

Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare

Brug indstillingerne til at skifte OCR-sprog, vælge, om du vil bruger systemskrifter, og gøre alle sider redigerbare på én gang. Klik på Indstillinger i højre rude under Scannede dokumenter. Dialogboksen viser dig følgende tre indstillinger:

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter
(Værktøjer > Rediger PDF) Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

 • Registrer tekst på (OCR-sprog): OCR-sproget bestemmes som standard af systemsproget.
 • Anvend tilgængelig systemskrifttype: Hvis denne indstilling er til, vises den konverterede tekst under konverteringen fra scannet til redigerbar tekst med en skrifttype, der er installeret på systemet og svarer bedst til den oprindelige skrifttype på den scannede side.
 • Gør alle sider redigerbare: Hvis denne indstilling er markeret, konverteres alle sider i det aktuelle dokument til redigerbar tekst på én gang. Denne indstilling er relativt langsom. Benyt kun denne indstilling, hvis du vil redigere alle sider eller konvertere alle sider til redigerbar tekst.

I startten er sproget indstillet til landestandarden, og de andre indstillinger er slået fra. Enhver ændring af disse indstillinger forbliver vedvarende og anvendes, når du aktiverer redigeringstilstanden (Værktøjer > Rediger PDF).

Deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter

OCR er som standard aktiveret. Når du åbner et scannet dokument til redigering, konverteres den aktuelle side derfor til redigerbare tekst. Afhængigt af, om du vil konvertere dine scannede dokumenter til redigerbar tekst eller ej, kan du slå automatisk OCR til/fra.

Sådan slår du automatisk OCR til/fra:

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

 2. Sådan slår du automatisk OCR fra:

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Genkend tekst i den højre rude. Fra næste gang kører Acrobat ikke automatisk OCR.
  Slå automatisk OCR fra
  Mulighed for at slå automatisk OCR fra

 3. Sådan slår du automatisk OCR til:

  • Markér afkrydsningsfeltet Genkend tekst i den højre rude. Fra og med næste gang kører Acrobat ikke automatisk OCR eller konverterer et scannet dokument til redigerbar tekst automatisk.
  Slå automatisk OCR til
  Mulighed for at slå automatisk OCR til

Adobe-logo

Log ind på din konto