Oversigt over nye funktioner

Den nyeste version af Acrobat DC er tilgængelig nu. Få flere oplysninger under Oversigt over nye funktioner | Nyeste version af Acrobat DC.

Nyheder og ændringer

Faneinddelt grænseflade til visning af flere PDF-filer

Åbning af flere PDF-filer under den samme session betyder nu, at PDF-filerne åbnes som faner i det samme programvindue. Du kan skifte mellem fanerne i toppen – fanenavnet viser navnet på den fil, der er åbnet på fanen. En forrige-knap og en næste-knap vises i højre side, så det er muligt at navigere gennem dokumentfanerne, når der er mange dokumenter, og de ikke passer ind i dokumentvisningen.

Faneinddelt grænseflade til visning af flere PDF-filer

Acrobat tilpasser automatisk størrelsen af fanerne, når dokumenterne ikke kan være i visningsvinduet. Alle de åbnede filer vises nu mod bunden af menuen Vindue. Hvis du vil skifte til et bestemt dokument, der er åbent, kan du enten klikke på dokumentets fane eller vælge dets filnavn i menuen Vindue.

Vælg et filnavn fra vinduesmenuen

Den faneinddelte grænseflade er aktiveret som standard. Hvis du vil aktivere grænsefladen med enkeltdokumenter, skal du fjerne markeringen af indstillingen – Indstillinger > Generelt > Åbn dokumenter som nye faner i det samme vindue (kræver genstart). Genstart Acrobat.

Afkrydsningsfeltet

Visning af værktøjer i værktøjscentret efter kategori

Acrobat viser nu værktøjerne i værktøjscentret efter kategori, så det er nemmere og mere effektivt at gå til og opdage værktøjer. Værktøjer, der er relateret til lignende funktioner og arbejdsforløb, kategoriseres samlet.

Kategorier i værktøjscentret

Note:

Et nyt brugerdefineret værktøj vises i kategorien Tilpas, og alle tredjepartsplugins vises i en ny kategori, der hedder Tilføjelsesprogrammer.

Forbedret startvisning – eksempel, placering og værktøjer til en af dine seneste filer

Når du klikker på et filnavn på listen Seneste filer, vises en detaljerude til højre med et billedeksempel på filen sammen med ofte anvendte værktøjer.

Et panel med detaljer

For lokale filer kan du klikke på placeringen for at åbne mappen i Stifinder. Du kan ikke åbne placeringen, hvis det er Adobe Document Cloud eller Dropbox.

Indstillingen Fjern fra seneste gør det muligt selektivt at fjerne filer fra listen Seneste filer.

Dropbox-forbindelsen i startvisningen i Acrobat/Reader

Acrobat understøtter nu Dropbox-integration i startvisningen og gør det muligt at udføre standardhandlinger på filerne inde fra Acrobat/Reader – åbne, gemme som, oprette PDF-fil, eksportere PDF-fil og vedhæfte til e-mail.

Dropbox-integration i startvisningen

Når du har tilføjet din personlige konto eller arbejdskonto på Dropbox, kan du se den i den venstre rude og en liste over filer/mapper i den højre rude. Nu er alle de handlinger, der gælder for den valgte filtype, tilgængelige for dig her. De er også tilgængelige fra en brugerdefineret dialogboks til åbning/lagring.

Dropbox-konto i venstre rude

Noter:

 • Kommandoer til søgning, sortering og filtrering er ikke tilgængelige i startvisningen for Dropbox-filer.

Få flere oplysninger under Arbejde med onlinekonti | Dropbox, Sharepoint.  

Ny grænseflade til værktøjet Kombiner filer

Værktøjet Kombiner filer har nu en ny og mere enkel brugergrænseflade. Den nye grænseflade gør det nemt og hurtigt at kombinere filer – tilføj filer, omarranger/slet sider, vis fileksempel, udvid/skjul sider i en fil, og kombiner dem til én fil. Du kan også bruge overlejringsværktøjerne til hurtigt at slette sider. Den fungerer nu bedre ved brug af touchbevægelser.

Grænseflade for værktøjet Kombiner filer

Hold markøren over eller klik på en fils miniature for at se handlingerne

Hvis markøren holdes over/der klikkes på en fils miniaturebillede, vises handlingerne – slet filen, vis eksempel eller udvid siderne.

Skjulning af en udvidet fil

Hvis du vil skjule en udvidet fil, skal du klikke på ikonet på dens første sideminiaturebillede.

Få flere oplysninger under Kombiner eller flet filer til en enkelt PDF.

Vis seneste filer i den brugerdefinerede dialogboks Åbn

Du kan nu søge efter og vælge en af dine seneste filer i en brugerdefineret Åbn-dialogboks. Dialogboksen har nu den seneste indstilling på fillisten og et søgefelt i toppen.

Brugerdefineret dialogboks for Åbn

Note:

Seneste filer i dialogboksen understøttes kun for PDF-filer. Filerne vises ved hjælp af listevisningen. Miniaturebilledvisning og valg af flere filer understøttes endnu ikke.

Ny og forbedret Gul seddel

Den har nu fået et nyt og bedre udseende og en forbedret svarfunktion.

En ny indstilling på Mac, der kan bruges til at definere den tilstand, hvor der ikke er åbnet nogen dokumenter

Acrobat viser i øjeblikket startskærmen, også selvom der ikke er åbnet et dokument. Der er tilføjet en ny indstilling (Indstillinger > Generelt) for at slå denne adfærd fra – Vis startskærm, når alle dokumenter er lukkede.Vis startskærmbilledet, når alle dokumenter er lukket

Hvis du fjerner markeringen fra denne indstilling, vises startskærmen ikke, når der ikke er åbnet et dokument.

Nye tastaturgenveje til at lukke Acrobat-vindue:

 • Når et enkelt dokument er åbnet, skal du trykke på CMD+W.
 • Hvis du vil lukke alle Acrobat-vinduer, skal du trykke på CMD+W+F4+FN.

Klargør og send flere dokumenter til underskrivelse

Tidligere tillod funktionen Send til underskrivelse ikke, at du tilføjede formularfelter med indstillingen Forbered formular ved flere dokumenter. Du var nødt til at åbne hvert enkelt dokument, tilføje felterne og derefter føje dokumenterne til fillisten.

Nu er indstillingen Forbered formular aktiveret for flere dokumenter. Når du har føjet dokumenterne til fillisten, og hvis du har startet Forbered formular, konverteres dokumenterne til PDF-filer og kombineres til én enkelt fil. Den kombinerede fil åbnes for dig, så du kan tilføje de relevante formularspecifikke felter. Når du er færdig, kan du sende dokumentet til underskrivelse.

Forbered flere dokumenter til underskrivelse

Få flere oplysninger under Send PDF-dokumenter til underskrivelse.

Deaktiver automatisk afspilning af 3D-objekter

Da den dynamiske struktur i 3D betyder, at den har nogle sikkerhedsmæssige sårbarheder, er der introduceret flere nye ændringer:

 • Automatisk afspilning af 3D-indhold er deaktiveret som standard.
 • Brugergrænsefladen har et nyt afkrydsningsfelt under Rediger > Indstillinger > 3D og multimedier > Aktivér 3D-indhold.
 • 3D-indhold er blevet integreret i Trust Framework, så det er muligt at vise godkendt 3D-indhold, selv når 3D er deaktiveret.

Få flere oplysninger under Aktivér 3D-indhold i PDF.

Konverter formater fra grafiske programmer til PDF ved hjælp af tjenesten Adobe Document Cloud CreatePDF

Det er nu nemt at konvertere Adobe Photoshop- (PSD), Adobe Illustrator- (AI) og Adobe InDesign-filer (INDD) til PDF inde fra Acrobat ved hjælp af tjenesten Adobe Document Cloud CreatePDF. Når du vælger et af disse filformater for at konvertere det, startes der en asynkron konvertering, og statuslinjen vises. Filen overføres til Document Cloud, konverteres til en PDF, hvorefter PDF'en downloades og åbnes i Acrobat. I mellemtiden kan du bare arbejde videre med Acrobat, mens konverteringen er i gang.

I øjeblikket er det kun disse filformater, der understøtter arbejdsforløb med direkte PDF-konvertering, f.eks. Filer > Opret > PDF fra fil, Værktøjer > Opret PDF (enkeltfil), og træk og slip. Der kan desuden kun konverteres én fil ad gangen. Alle andre scenarier, hvor oprettelse af en PDF-fil indgår som del af et større arbejdsforløb, understøttes ikke. Det er f.eks. kombiner, batchoprettelse af flere filer, handlinger osv.

Understøttelse af AutoCAD 2015 (64-bit)

Acrobat understøtter nu AutoCAD 2015-versionen (64-bit). Acrobat-båndet med funktioner til oprettelse og korrektur af PDF-filer er nu tilgængeligt i AutoCAD-versionen.

Opret nye listeelementer i PDF-fil

Acrobat viser nu kontrolelementer med punkt- og tallister i panelet Format. Du kan nu oprette nye listeelementer, konvertere et eksisterende afsnit til et listeelement og omvendt samt konvertere fra én listetype til en anden. Ud over standardudvalget af listeelementer registrerer Acrobat nu også flere listetyper i dit dokument, hvis der er nogen, og viser dem mod bunden af rullelistemenuen, hvor de adskilles med en tynd grå streg.

Panelet Format i Acrobat DC med listekontrolelementer

Du kan også bruge tastaturet til at tilføje et listeelement. Før et afsnit kan du f.eks. skrive tallet "a" efterfulgt af lukkeparentesen ")" og derefter tilføje et mellemrum. Så tilføjes der opstilling med tal/bogstaver, der begynder med "a)".

Note:

Acrobat registrerer afsnit og lister hver for sig. Både afsnit og liste vises muligvis i den samme afgrænsningsramme under redigering, men når du har gemt den ændrede fil og åbner den igen, vises afsnittet og listeelementerne i hver deres afgrænsningsramme.

Understøttelse af anmærkninger med og uden tekst under redigering

Der er foretaget flere forbedringer af anmærkninger, der placeres på flere forskellige tekstbokse under redigering:

 • Fremhævninger og andre tekstbaserede anmærkninger fungerer nu problemfrit under tekstredigering. Anmærkningerne er bundet til teksten under redigeringen, som ombrydes, udvides eller sammentrækkes alt efter den redigering, der foretages i og rundt om dem. Hvis teksten med anmærkningen slettes, slettes anmærkningen også.
 • Understøttede anmærkningstyper: link, erstat tekst, fremhæv, understregning, gennemstregning, cirkumfleks og redigering.
 • Anmærkninger på sideniveau som Gul seddel og indtastet tekst kan slettes, flyttes (ved at trække) og ændres.
 • Alle de understøttede anmærkninger kan slettes under redigering ved hjælp af højrekliksmenuen.
 • Hvis en afgrænsningsramme flyttes, skaleres, eller dens størrelse tilpasses, justeres anmærkningerne automatisk. Hvis en afgrænsningsramme slettes, slettes anmærkningerne også.

Bedre redigering af scannede dokumenter

 • Du kan nu redigere dokumenter med tekst med kontur (tekst uden skrifttyper) i høj kvalitet.
 • Indstillingerne Gå tilbage til billede og Konverter til tekst i det højre panel er nu fastgjorte, hvilket betyder, at Acrobat nu husker de indstillinger, du har valgt, og ikke anvender redigeringstilstanden for det scannede dokument som standard.

Forbedringer til værktøjet Forbedr kamerabillede

Forbedret registrering af grænser for kamerabilleder

Nøjagtigheden af registreringen af grænser for kamerabilleder er yderligere blevet finindstillet og forbedret. Se et eksempel på før og efter nedenfor.

Eksempel: Før og efter

Forbedret korrektion af perspektivet for kamerabilleder

Korrektion af perspektivet for kamerabilleder er forbedret endnu mere, så grovheden omkring tekst og ikketekst-områder reduceres. Se nogle eksempler på før og efter nedenfor.

Eksempel 1: Før og efter

Eksempel 2: Før og efter

Bedre læsbarhed og skarphed af tekst for kamerabilleder

Rensningsprocessen for kamerabilleder er nu forbedret, så læsbarheden og skarpheden af tekst er forbedret i billeder. Se nogle eksempler på før og efter nedenfor.

Før og efter for læsbarhed og skarphed

Eksempel 1: Før og efter

Før og efter for læsbarhed og skarphed

Eksempel 2: Før og efter

Forbedringer ved eksport til Word, Excel og PowerPoint

Der er foretaget flere forbedringer i eksportfunktionen. Herunder er nogle få før og efter eksempler på forbedringerne.

Bedre gendannelse af indscannede tabeller uden kant

Før (der mangler data fra tabel uden kant) og efter

Før (der mangler data fra tabel uden kant) -> Efter

Korrekt gendannelse af tekstfremhævning

Før (markering mangler) og efter

Før (markering mangler) -> Efter

Bedre automatisk genkendelse af titler

Før og efter

Før -> Efter

Understøttelse af sænket og hævet skrift i tabelindhold

Før

Før

 

Efter

Efter

Bedre registrering af hoved

Før og efter

Før -> Efter

Reducering i antallet af kolonner, der unødvendigt oprettes

Før og efter

Før -> Efter

Korrekt formatering af tal i Excel

Før og efter

Før -> Efter

Flet tabeller over flere sider under et enkelt hoved

Før

Før (1 tabel på tværs af 8 PDF-sider, hver PDF-side er konverteret som et separat regneark)

 

Efter

Efter (alle 8 sider er konverteret som et enkelt regneark)

Korrekt gendannelse af retningen af celleindholdet

PDF (sådan ser det ud i PDF) før

PDF (sådan ser det ud i PDF) -> Før

 

Efter

Efter

Korrekt gendannelse af indryk i celler

PDF (sådan ser det ud i PDF) før

PDF (sådan ser det ud i PDF) -> Før

 

Efter

Efter

Yderligere forbedringer

Tillad Acrobat DC-installation uden at fjerne det eksisterende Acrobat 10.x på en computer

Nu kan Adobe Acrobat DC fungere sammen med Adobe Acrobat X (10.x). Acrobat DC installeres i en anden mappe og afinstallerer ikke Adobe Acrobat X.

 • Komponenterne som Adobe PDF-printer, PDFMakers (MS Office, browsere osv.) og AcroPDF (PDFViewer i browsere) kan ikke fungere sammen pga. deres interaktion med tredjepartsprogrammer. Derfor kan kun de seneste versionsspecifikke komponenter fungere sammen.
 • Acrobat-funktioner, der kræver et hook fra tredjepart, sender enten en besked til brugeren eller køres ved hjælp af Acrobat DC-hooks.

En ny indstilling, der aktiverer visning af PDF-miniaturebilleder i Windows Stifinder

I Acrobat/Reader DC-udgaven fra april 2015 blev PDF Shell-komponenten fjernet, og derfor kunne du ikke se miniaturebilleder af PDF-dokumenter i Stifinder. For at give dig mulighed for at se miniaturebilleder igen er der føjet en ny brugerindstilling til både Acrobat/Reader DC (kun 32-bit maskiner) – Indstillinger > Generelt > Aktivér visning af PDF-miniaturebilleder i Windows Stifinder . Denne indstilling er som standard slået fra. Denne indstilling kan indstilles af virksomheder.

Nyt OCR-SDK

Der er integreret en ny version af OCR-biblioteket i Acrobat DC.

VoiceOver-forbedringer i forhold til understøttelse af tabeller

VoiceOver angiver nu antallet rækker og kolonner for tabeller. Det angiver også cellekoordinater.

Mulighed for at markere tekst/billeder på touchenheder, mens håndmarkøren er aktiveret

Når du arbejder på touchenheder ved hjælp af en mus, kan du nu markere tekst/billeder, når håndmarkøren er aktiveret – uden at skifte til markeringsmarkøren. Hold markøren over tekst i nogle få sekunder, hvorefter håndmarkøren skifter til en I-formet markør, som du kan bruge til at markere tekst.

Understøttelse af tilgængelighedskontrol i startvisning

Tastaturnavigation og stor kontrast understøttes nu fuldt ud for alle arbejdsforløb i startvisningen, herunder Denne computer-, SharePoint- og Dropbox-forbindelser samt Document Cloud-lagerplads.

Understøttelse af tilgængelighedskontrol for brugerdefineret åbn/gem-dialogboks

Tastaturnavigation og stor kontrast er nu fuldt understøttet i den brugerdefinerede dialogboks til åbning/lagring.

Udfyld og underskriv-grænsefladen er tilgængelig på flere sprog

Udfyld og underskriv-brugergrænsefladen er nu også tilgængelig på disse sprog:

 • Kinesisk, forenklet
 • Kinesisk, traditionelt
 • Koreansk
 • Tjekkisk
 • Ungarsk
 • Polsk
 • Russisk
 • Ukrainsk
 • Tyrkisk
 • Slovakisk
 • Slovensk

Nyheder og ændringer

Gør scanninger bedre

Send til underskrivelse

Udfyld og underskriv

Send og spor

Kommentar

Grænsefladeforbedringer

Yderligere forbedringer

Gør scanninger bedre

Forbedret ydelse og kvalitet af OCR for kamerabilleder

Kamerabilleder tages generelt med 72 DPI. Det bliver derfor vanskeligt at få et billeder i høj kvalitet, når der køres OCR på dem.

Acrobat skalerer nu opløsningen af kamerabillederne op, samtidig med at der udføres OCR, hvilket medfører en markant stigning i nøjagtigheden af OCR for kamerabilleder. Den tid, det tager at udføre OCR på disse billeder, er også blevet reduceret væsentligt.

Send til underskrivelse

Tilføj eller konfigurer flere underskrivere

Når du sender et dokument til flere underskrivere, kan du angive deres e-mail-id'er, mens du forbereder dokumentet. Det gør det hele nemmere ved at give dig mulighed for at tilknytte de ønskede e-mail-id'er for hvert signaturfelt.

Send til underskrivelse-komponent

Føj mail-id til et signaturfelt

Send til underskrivelse-komponent

E-mail-id'et er udfyldes på siden Send til underskrivelse

Understøttede filtyper til underskrivelse

Ud over PDF kan du nu sende MS Office-filer, forskellige billedfiler, HTML-filer og tekstfiler til underskrivelse. Her er listen over understøttede filtyper: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Udfyld og underskriv

Underskriftsværktøj tilgængeligt til udfyldelige formularer

Værktøjet er nu tilgængeligt til udfyldelige formularer i Acrobat DC og Acrobat Reader DC. Når du åbner en udfyldelig formular og derefter vælger værktøjet Udfyld og underskriv i RHP eller i værktøjscentret, ser du værktøjet Underskriv på den sekundære værktøjslinje.

Udfyld og underskriv-komponent

Udfyld og underskriv > Værktøjet Underskriv til en udfyldelig formular

Hvis du er logget på, er din signatur tilgængelig alle de steder, hvor du bruger din Document Cloud-konto, inkl. webversionen af appen Adobe Fill & Sign og mobilappen Udfyld og underskriv til iOS.

Send og spor

Autofuldførelse af mailadresser

Appen Adobe Send & Track understøtter nu automatisk fuldførelse af mailadresser i feltet Send til. Forslagene fra automatisk fuldførelse udfyldes med en kombination af følgende:

 • Lokale kontakter: Listen over navne og e-mailadresser fra de e-mailmeddelelser, som du har sendt med standard-e-mailklienten.
  Bemærk: Integrationen af standard-e-mailklienten fungerer i øjeblikket kun for Outlook på Windows.

 • Send og spor-invitationer: Listen over e-mailadresser fra de tilpassede invitationer, som du har sendt til deling af filer, ved hjælp af appen Adobe Send & Track, herunder web- og skrivebordsklienter.

Send og spor-komponent

Automatisk fuldførelse af e-mailadresser i feltet Send til

Kommentar

Tilpas størrelsen på ruden Kommentar

Når et PDF-dokument har anmærkninger eller kommentarer, kan du nu udvide ruden Kommentar, så du bedre kan læse de lange kommentarer.

Hvis du vil ændre rudens størrelse, skal du sætte din markør langs rudens venstre kant og derefter holde nede og trække mod venstre eller højre.

Kommentar-komponent

Kommentarrude med redigerbar størrelse

Note:

Du kan kun udvide ruden for anmærkninger og ikke for noget andet værktøj i den højre rude.

Grænsefladeforbedringer

Vis værktøjerne Gul seddel og Fremhævning som hurtige værktøjer

Acrobat DC viser nu som standard disse værktøjer som hurtige værktøjer.

Værktøjerne Gul seddel og Fremhævning som hurtige værktøjer

 

Værktøjscentret bevarer værktøjernes position

Værktøjerne i værktøjscentret bevarer deres position uanset deres position eller tilføjelse i værktøjsgenvejen i RHP.

Bevar den seneste RHP-tilstand, hver gang Acrobat startes

Når du starter Acrobat DC, bevarer den nu den sidste tilstand (skjult eller åben) for værktøjerne i RHP.

Support til valgte tjenester på flere sprog

Adobe Document Cloud-tjenesterne, Send til underskrivelse, Send og spor fås nu på følgende sprog:

 • Kinesisk, forenklet
 • Kinesisk, traditionelt
 • Koreansk
 • Tjekkisk
 • Ungarsk
 • Polsk
 • Russisk
 • Ukrainsk
 • Tyrkisk
 • Slovakisk (kun Windows)
 • Slovensk (kun Windows)

Yderligere forbedringer

Tillad Acrobat DC-installation uden at fjerne det eksisterende Acrobat 11.x på en computer

Nu kan Adobe Acrobat DC fungere sammen med Adobe Acrobat XI (11.0.12 eller højere). Acrobat DC installeres i en anden mappe og afinstallerer ikke Adobe Acrobat XI.

Komponenterne som Adobe PDF-printer, PDFMakers (MS Office, browsere osv.) og AcroPDF (PDFViewer i browsere) kan ikke fungere sammen pga. deres interaktion med trejdepartsprogrammer. Derfor kan kun de seneste versionsspecifikke komponenter fungere sammen.

Note:

Dette scenarie med flere komponenter sammen understøttes ikke for Acrobat-installation ved hjælp af Creative Cloud-appen til pc.

HiDPI-understøttelse til PDFMaker

PDFMaker understøtter nu HiDPI-skærme og har en æstetisk indbydende grænseflade.

Få adgang til AATL- og EUTL-sikkerhedsindstillinger via godkendt proxyserver

Tidligere versioner af Acrobat synkroniserer ikke listen over tillidscertifikater, når de er bag en godkendt proxy. Dette er blevet rettet i denne udgave. Acrobat DC beder dig nu om legitimationsoplysninger for at oprette forbindelse til internettet, så tillidslisten kan synkroniseres.

Understøttelse af 64-bit TWAIN-drivere på Mac

Acrobat DC understøtter nu 64-bit TWAIN-drivere på Mac OS.

Opgradering af JavaScript-program

Acrobat DC JavaScript-plug-in'et EScript er overgået til en ny version af SpiderMonkey (det underliggende JS-program fra Mozilla). Den forrige version af SpiderMonkey, der blev brugt i EScript, var 1.8.0 – vi har nu opgraderet til version 24. Der er følgende vigtige funktioner:

 • Den forrige version var baseret på ECMAScript 3-standarden. Den nye version er baseret på ECMAScript 5.
 • SpiderMonkey version 24 understøtter ikke E4X, men vi har bevaret E4X-understøttelse ved at tage den med fra SpiderMonkey version 17. E4X-brugere påvirkes derfor ikke indtil videre.Bemærk, at E4X-understøttelsen muligvis udelades i fremtiden.
 • Acrobat JS Debugger-back end er blevet omskrevet ved hjælp af det nye SpiderMonkey Debugger API. Fejfindingsgrænsefladen forbliver imidlertid, som den var.

Nyheder og ændringer

Arbejde hvor som helst

Rediger hvad som helst.

Underskriv og spor dokumenter

Yderligere nye funktioner

Arbejde hvor som helst

 • Opret, eksportér og underskriv PDF-filer med den nye Acrobat DC-mobilapp.
 • Rediger eller tilføj tekst i en PDF-fil på din iPad.
 • Omarranger, slet eller roter sider på en iOS- eller Android-enhed.
 • Omdanne din kamera på din mobilenhed til en bærbar scanner.

Rediger hvad som helst.

 • Rediger øjeblikkeligt scannede papirdokumenter lige så naturligt som enhver anden fil.
 • Ret fotos af papirdokumenter automatisk med korrektion af beskæring og perspektiv.
 • Ret formodede tekstgenkendelsesfejl i scanninger med en visning side om side.
 • Brug stavekontrol til at identificere og rette slåfejl i din PDF.
 • Rediger PDF-filer hurtigere med afsnitsomløb for hele siden og nemme opdateringer af punkttegn.
 • Eksportér PDF-filer til Word, Excel eller PowerPoint med forbedrede punkttegn og tabeller.

Underskriv og spor dokumenter

 • Udfyld, underskriv og send formularer overalt med intelligent autofuldførelse.
 • Få signaturer fra andre, spor svar, og arkivér underskrevne dokumenter.
 • Send, spor og bekræft levering af vigtige dokumenter elektronisk.

Yderligere nye funktioner

 • Opret PDF-filer direkte fra Microsoft Word 2011 på Mac med intakte links.
 • Spar penge på blæk og toner, når du udskriver fra din Windows-computer.
 • Få PDF-filer læst op med VoiceOver-understøttelse på Mac OS X-computere.
 • Gør det nemmere at læse tekst med høj kontrast på en computer med dynamisk baggrundsjustering.
Adobe-logo

Log ind på din konto