Hvordan PDF-filen vises, første gang du åbner den, afhænger af, hvilke dokumentegenskaber den, der oprettede filen, har angivet. Et dokument kan f.eks. blive åbnet på en bestemt side eller med en bestemt forstørrelse.

Visning af PDF-dokumenter i læsetilstand

Når du læser et dokument, kan du skjule alle værktøjslinjerne og opgaveruderne for at maksimere visningsområdet på skærmen.

De grundlæggende kontrolelementer til læsning, f.eks. sidenavigation og zoom, vises på en halvgennemsigtig flydende værktøjslinje nær bunden af vinduet.

 • Du åbner læsetilstand ved at vælge Vis > Læsetilstand eller klikke på knappen Læsetilstand øverst til højre på værktøjslinjen.

 • Du gendanner arbejdsområdets visning ved at vælge Vis > Læsetilstand igen. Du kan også klikke på luk-knappen på den flydende værktøjslinje.

Flydende værktøjslinje i læsetilstand
Læsetilstand med halvgennemsigtig flydende værktøjslinje

Vis PDF-filer i fuldskærmstilstand

I Fuldskærmstilstand vises kun dokumentet. Menulinjen, værktøjslinjer, opgaveruder og vindueskontrolelementer er skjulte. En PDF-forfatter kan indstille en PDF-fil til åbning i fuldskærmstilstand, eller du kan selv indstille visningen. Fuldskærmstilstand bruges ofte til præsentationer, sommetider med automatisk sidefremføring og -overgange.

Markøren forbliver aktiv i fuldskærmstilstand, så du kan klikke på links og åbne noter. Der er to måder at bladre gennem en PDF-fil i fuldskærmstilstand. Du kan bruge tastaturgenveje til navigering og forstørrelse, og du kan angive fuldskærmsindstillingen for at få vist navigationsknapperne til fuld skærm, som du klikker på for at skifte side eller afslutte fuldskærmstilstanden.

Angiv indstillingen Fuld skærm for navigationslinjen.

 1. Vælg Fuldskærm under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg Vis navigationslinje, og klik derefter på OK.
 3. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.

Navigationslinjen Fuldskærm indeholder knapperne Forrige side , Næste side  og Luk fuldskærmsvisning . Disse knapper vises i nederste venstre hjørne af arbejdsområdet.

Læs et dokument i fuldskærmstilstand

Hvis navigationslinjen ikke er vist i fuldskærmstilstand, kan du bruge tastaturgenveje til at navigere i en PDF-fil.

Bemærk:

Hvis der er installeret to skærme, er fuldskærmstilstand for en side muligvis kun aktiv på den ene af skærmene. Hvis du vil gennemløbe siderne i dokumentet, skal du klikke på siden i fuldskærmstilstand.

 1. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Der springes til næste side ved at trykke på Enter, Page Down eller højre piletast.

  • Tryk på Skift+Enter, Page Up eller venstre piletast for at gå til forrige side.

 3. Hvis du vil lukke fuldskærmstilstand, skal du trykke på Ctrl+L eller Esc. (Escape-tasten afslutter skal være valgt i indstillingerne for fuld skærm.)

Bemærk:

Hvis du vil vise et fuldskærmsværktøj  på værktøjslinjen med almindelige værktøjer, skal du højreklikke i værktøjslinjeområdet og vælge Sidevisning > Fuldskærmstilstand. Klik derefter på værktøjet Fuld skærm for at skifte til fuldskærmstilstand.

Luk ruden Værktøjer i Acrobat DC

Indstillinger for visning af PDF-filer

Dialogboksen Indstillinger definerer et standardsidelayout og tilpasser dit program på mange andre måder. Undersøg indstillingerne for Dokumenter, Generelt, Sidevisning og 3D og multimedier for at se PDF-filer.

Indstillingerne styrer, hvordan programmet fungerer, når du bruger det. De er ikke knyttet til bestemte PDF-dokumenter. Åbn indstillingsdialogboksn ved at vælge RedigerIndstillinger (Windows) eller Acrobat / Adobe Acrobat ReaderIndstillinger (Mac OS).

Bemærk:

Hvis du installerer tredjemands ekstramoduler, skal du vælge disse indstillinger ved hjælp af menupunktet Tredjepartsindstillinger.

Dialogboksen Acrobat-indstillinger

Dokumentindstillinger

Åbn indstillinger

 • Gendan sidste visnings indstillinger ved genåbning af dokumenter: Bestemmer, om dokumenter automatisk åbnes til den senest viste side i en arbejdssession.
 • Åbn krydsdokumentlinks isammevindue: Lukker det aktuelle dokument og åbner det dokument, hyperlinket peger på, i det samme vindue, hvilket minimerer antallet af åbne vinduer. Hvis det dokument, hyperlinket peger på, allerede er åbent i et andet vindue, lukkes det aktuelle dokument ikke, når du klikker på et link til det åbne dokument. Hvis du ikke vælger denne indstilling, åbnes der et nyt vindue, hver gang du klikker på et link til et andet dokument.
 • Tillad lagtilstand at blive indstillet af brugeroplysninger: Tillader forfatteren af et lagdelt PDF-dokument at angive lagsynlighed baseret på brugeroplysninger.
 • Tillad dokumenter at skjule menulinjen, værktøjslinjer og vinduesknapper: Tillader PDF'en at bestemme, om menulinjen, værktøjslinjen og vinduesknapper skal skjules, når PDF'en åbnes.
 • Dokumenter i senest anvendte liste: Indstiller det maksimale antal dokumenter, der vises i menuen Filer.

Gem indstillinger

 • Gem automatisk dokumentændringer i en midlertidig fil hvert _. minut: Bestemmer, hvor ofte Acrobat automatisk gemmer ændringer i et åbent dokument.
 • Optimeringer til Gem som for hurtig webvisining: Omstrukturerer et PDF-dokument til download af en-side-ad-gangen fra webservere.

PDF/A-visningstilstand

 • Vis dokumenter i PDF/A-tilstand – angiver, hvornår denne visningstilstand skal anvendes: Aldrig eller Kun for PDF/A-dokumenter.

Søger i PDF-filen efter elementer, der måske ikke er tydelige, såsom metadata, vedhæftede filer, kommentarer og skjult tekst og lag. Søgeresultaterne vises i en dialogboks, og du kan fjerne alle typer elementer, der vises der.

 • Fjern skjulte oplysninger ved lukning af dokument (ikke valgt som standard.)
 • Fjern skjulte oplysninger ved afsendelse med mail (ikke valgt som standard.)

Skjulte oplysninger

Redigering

 • Juster filnavn, når anvendte redigeringsmærker gemmes: Angiver et præfiks eller suffiks, der skal bruges, når en fil, der er anvendt redigeringsmærker på, gemmes.
 • Vælg oversættelse for søgnings- og redigeringsmønstre: Angiv, hvilken installeret sprogversion af Acrobat der skal bruges til mønstrene. Hvis du f.eks. har installeret både den engelske og tyske version, kan du vælge begge sprog til mønstrene. Indstillingen for Mønstre vises i dialogboksene Søg og Redigering.

Fuldskærmsindstillinger

Konfiguration af fuldskærm

 • Kun aktuelt dokument: Angiver, om visningen er begrænset til en enkelt PDF.
 • Udfyld skærmen med én side ad gangen: Indstiller sidevisningen til den maksimale sidedækning af en enkelt side.
 • Advar, når et dokument anmoder om fuldskærm: Viser en besked før aktivering af fuldskærm. Når denne indstilling vælges, tilsidesættes et tidligere valg af Vis ikke den meddelelse igen i den meddelelse.
 • Skærm til brug: Angiver skærmen, på hvilken fuldskærmsvisning åbnes (for brugere med flere skærmkonfigurationer).

Navigation ved fuldskærm

 • Afslut med Escape: Lader dig afslutte fuldskærm ved at trykke på Esc. Hvis indstillingen ikke er valgt, kan du afslutte ved at trykke på Ctrl+L.
 • Vis navigationslinje: Viser en minimal navigationsværktøjslinje, uanset dokumentindstillingerne.
 • Venstreklik går en side frem, højreklik går en side tilbage: Lader dig navigere i et Adobe PDF-dokument ved at klikke med musen. Du kan også gennemløbe et dokument ved at trykke på Enter, Skift+Enter (for at gå tilbage) eller piletasterne.
 • Loop After Last Page: Lader dig bladre gennem et PDF-dokument fortløbende og vende tilbage til den første side efter den sidste. Indstillingen anvendes typisk til indstilling af kioskvisning.
 • Gå frem hvert _. sekund: Angiver, om der skal gås en side frem automatisk efter et bestemt antal sekunder. Du kan bladre gennem et dokument med musen eller tastaturkommandoer, selvom automatisk sideskift er valgt.

Udseende af fuldskærm

 • Baggrundsfarve: Angiver vinduets baggrundsfarve i fuldskærm. Du kan vælge en farve på farvepaletten for at tilpasse baggrundsfarven.
 • Musemarkør: Angiver, om markøren skal vises, når fuldskærm er aktiveret.

Overgange ved fuldskærm

 • Ignorer alle overgange: Fjerner overgangseffekter fra præsentationer, som du ser i fuldskærm.
 • Standardovergang: Angiver, hvilken overgangseffekt der skal vises, når du skifter side i fuldskærmstilstand, og når der ikke er angivet nogen overgangseffekt for dokumentet.
 • Retning: Bestemmer den valgte standardovergangs forløb på skærmen, f.eks. Ned, Venstre, Vandret osv. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af overgangen. Hvis ingen retningsbestemte indstillinger påvirker den valgte standardovergang, er indstillingen ikke tilgængelig.
 • Retnings af navigationsknapper: Efterligner brugerens fremskridt i præsentationen, som f.eks. overgang fra top til bund, når brugeren fortsætter til næste side, og fra bund til top, når brugeren går tilbage til den forrige side. Kun tilgængelig for overgange med retningsbestemte indstillinger.

 

Generelle indstillinger

Grundlæggende værktøjer

 • Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer: Lader dig vælge værktøjer med et enkelt tryk. Denne indstilling er fravalgt som standard.
 • Opret links fra URL-adresser: Angiver, om links, som ikke er oprettet i Acrobat, automatisk identificeres i PDF-dokumentet og bliver links, der kan klikkes på.
 • Marker tekst og billeder med håndværktøjet: Aktiverer håndværktøjet til at fungere som markeringsværktøj, når det holdes over tekst i en Adobe PDF.
 • Læs artikler med håndværktøjet: Skifter udseendet af håndværktøjets markør, når den holdes over en artikeltråd. Efter det første klik zoomer artiklen for at fylde dokumentruden vandret. Efterfølgende klik følger artiklens tråd.
 • Zoom med musehjulet i håndværktøjet: Skifter musehjulets handling fra at rulle til i stedet at zoome.
 • Marker billeder før tekst med håndværktøjet: Skifter markeringsværktøjets markeringstækkefølge.
 • Vis onlinelager, når du åbner filer: Vis cloudlageret i dialogboksen for filåbning.
 • Vis onlinelager, når du gemmer filer: Vis cloudlageret, når du gemmer filen.
 • Åbn dokumenter som nye faner i det samme vindue (kræver genstart): Grupperer flere dokumenter i faner, når de åbnes. Du kan også fastgøre eller åbne faner som individuelle vinduer. Det gør du ved at vælge en fane og trække miniaturen, der vises, væk fra værktøjslinjen, og derefter slippe fanen.
 • Spørg, før flere faner lukkes: Brugeren bekræfter, før Acrobat lukkes.
 • Brug fast opløsning til billeder i snapshotværktøjet: Indstiller den opløsninger, der bruges til kopiering af et billeder, som er taget med Snapshot-værktøjet.
 • Berøringstilstand: Indstiller, hvordan Acrobat går i touchtilstand for touchenheder. I berøringstilstand flytter værktøjslinjeknapper, paneler og menuer sig lidt fra hinanden for at give plads til, at du kan vælge med dine fingre. Den nye berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste almindelige bevægelser.

 

Advarsler

 • Vis ikke redigeringsadvarsler: Deaktiverer advarselsbokse, der normalt ville blive vist, når du sletter elementer som f.eks. links, sider, sideminiaturer og bogmærker.
 • Nulstil alle advarsler: Gendanner standardindstillinger for advarsler.

 

Meddelelser fra Adobe

 • Vis meddelelser, når Adobe Acrobat startes: Tillader marketingbeskeder i produktet fra Adobe, der vises på velkomstskærmen, når du åbner programmet uden et dokument åbent. Klik på en besked for at få oplysninger om funktioner, opdateringer eller onlinetjenester eller for at åbne et element i programmet, f.eks. en opgaverude. Fravælg indstillingen, så marketingmeddelelser ikke vises i produktet. 

Bemærk:

Transaktionsmeddelelser for Adobe Online-tjenester kan ikke deaktiveres.

Programstart

 • Indlæs altid kun certificerede ekstramoduler: Sikrer, at ikke kun Adobe-certificerede tredjepartsplugins indlæses. Anmærkningen Aktuelt i certificeret tilstand viser enten Ja eller Nej, afhængigt af dens status.
 • Kontroller 2D-grafikaccelerator (kun Windows): (Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-grafikacceleration.) Hvis indstillingen er markeret, tillades hardwareacceleration, når det første dokument er åbnet. Hvis indstillingen ikke er markeret, starter hardwareacceleration, efter at det første dokument er åbnet. Denne indstilling kan gøre starttiden langsommere, og som standard er den derfor ikke valgt.

Bemærk:

Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Brug 2D-grafikacceleration er markeret under indstillingerne for sidevisning.

 • Vælg standard PDF-program (kun Windows): Angiver, hvilket program, Reader eller Acrobat, der bruges til at åbne PDF'er. Denne indstilling gælder, hvis du både har installeret Acrobat og Reader på computeren. I Windows 7 eller tidligere bruger en browser kun denne indstilling, hvis den bruger Adobe plug-in'et eller tilføjelsesprogrammet til at vise PDF-filer. I Windows 8 styrer denne indstilling, hvilket program der er standardprogrammet i dit system, herunder i din browser. Windows 8 beder dig om at tillade denne ændring, før den anvendes på systemet. Når den er indstillet, bruger Windows 8 også det valgte PDF-program til opgaver, der er relateret til PDF-filer, f.eks. eksempelvisning, visning af miniaturebilleder og angivelse af filoplysninger.

Indstillinger for sidevisning

Standardlayout og -zoom

 • Sidelayout: Angiver det sidelayout, der bruges til at rulle, når du første gang åbner et dokument. Standardværdien er Automatisk. Indstillingen Sidelayout under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter denne værdi.
 • Zoom: Indstiller forstørrelsesniveauet for PDF-dokumenter, første gang de åbnes. Standardværdien er Automatisk. Indstillingen forstørrelse under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter denne værdi.

Bemærk:

Der er to betingelser, der kan påvirke sidelayout og zoom. 1) Hvis PDF-filen allerede er indstillet til en anden startvisning i Filer > Egenskaber. 2) Hvis indstillingen Gendan sidste visningsindstilling, når et dokument genåbnes aktiveret i Rediger > Indstillinger > Dokumentkategori.

Opløsning

 • Brug systemindstilling: Anvender systemindstillingerne for skærmopløsningen.
 • Brugerdefineret opløsning: Indstiller skærmopløsningen.

Gengivelse

 • Udjævn tekst: Angiver den type tekstudjævning, der skal anvendes.
 • Udjævn streggrafik: Anvender udjævning til at fjerne bratte vinkler i streger.
 • Udjævn billeder: Udjævner for at minimere bratte ændringer i billeder.
 • Brug lokale skrifttyper: Angiver, om programmet anvender eller ignorerer lokale skrifttyper, som er installeret på dit system. Når indstillingen ikke er markeret, anvendes erstatningsskrifttyper til en hvilken som helst skrifttype, som ikke er integreret i PDF-filen. Hvis en skrifttype ikke kan erstattes, vises teksten som punkttegn, og en fejlmeddelelse vises.
 • Optimer tynde streger: Hvis markeret, gøres tynde linjer mere tydelige.
 • Brug sidecache: Anbringer næste side i en buffer, endda før den aktuelle side vises, for at mindske den tid, det tager at bladre gennem et dokument.
 • Brug 2D-grafikaccelerator (kun Windows): (Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-grafikacceleration.) Gør zoom, rulning og gentegning af sideindhold hurtigere og øger hastigheden af gengivelse og manipulation af 2D PDF-indhold. Denne indstilling er valgt som standard.  

Bemærk:

Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig under indstillingerne for sidevisning, skal du muligvis opdatere din grafikkortdriver for at aktivere denne hardwarefunktion. Kontakt din kortforhandler eller computerproducent for at få en opdateret driver.

Sideindhold og -oplysninger

 • Vis store billeder: Viser store billeder. Hvis dit system er langsomt til at vise sider med mange billeder, kan du fravælge denne indstilling.
 • Brug jævn zoom (kun Windows): Når ikke markeret, slår animationseffekter fra, hvilket forbedrer ydelsen.
 • Vis Art, Trim og Bleed Boxes: Viser Art, Trim eller Bleed Boxes, der er defineret for et dokument.
 • Vis transparensgitter: Viser gitteret bag transparente objekter.
 • Brug logiske sidenumre: Aktiverer kommandoen til Nummererer sider, så positionen af siden i PDF'en svarer til tallet, som udskrives på siden. Et sidetal efterfulgt af sidens position i parenteser vises på værktøjslinjen Sidenavigation og i dialogboksene Gå til side og Udskriv. Eksempel, i (1 af 1) hvis det udskrevne sidetal for den første side er i. Hvis denne indstilling ikke er markeret, vises siderne med arabiske tal startende fra 1. Markering af denne indstilling forhindrer uventet adfærd, når der klikkes på Tilbage i din webbrowser.
 • Vis altid dokumentsidens størrelse: Viser sidemålingerne ved siden af den vandrette rullelinje.
 • Brug Overtrykvisning: Angiver, om tilstanden Overtrykvisning kun er aktiveret for PDF/X-filer, aldrig er aktiveret, altid er aktiveret, eller angives automatisk. Hvis Automatisk er valgt, og et dokument indeholder overtryk, aktiveres Overtrykvisning. I tilstanden Overtrykvisning kan du (på skærmen) se virkningerne af brugen af trykfarvealias i det trykte output. Et trykkeri eller en tjenesteudbyder kan f.eks. oprette en trykfarvehenvisning, hvis et dokument indeholder to næsten ens staffagefarver, og der kun skal bruges én.
 • Standardfarveområde for transparensblanding: Indstiller standardfarveområdet, Working RGB eller Working CMYK for transparensblanding.

Visningstilstand for XObjects til reference

 • Vis reference-XObject-mål: Angiver typen af dokumenter, hvori reference-XObjects kan ses.
 • Placering af refererede filer (valgfrit): Angiver en placering for de refererede dokumenter.

Berøringstilstand for tablets og mobile enheder

Berøringstilstand gør det lettere at bruge Acrobat DC og Acrobat Reader DC på berøringsenheder. Knapper på værktøjslinjen, paneler og menuer glider en smule fra hinanden, så de kan vælges med fingrene. Den nye berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste almindelige bevægelser. Acrobat DC og Acrobat Reader DC skifter automatisk til berøringstilstand, når de bruges på en berøringsenhed. Du kan ændre standardindstillingen for touchtilstand.

Skift touchindstilling

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC > Indstillinger (Mac OS).

 2. Vælg Generelt under Kategorier.

 3. Vælg den ønskede standardindstilling i menuen Berøringstilstand under Grundlæggende værktøjer.

Rediger PDF/A-visningstilstanden

PDF/A er en ISO-standard for langtidsarkivering og bevarelse af elektroniske dokumenter. De dokumenter, du scanner til PDF, er PDF/A-kompatible. Du kan angive, om du vil have dokumenterne vist i denne visningstilstand.

Når du åbner et PDF/A-kompatibelt dokument i visningstilstanden PDF/A, åbnes dokumentet i læsetilstand for at forhindre ændringer. Der vises en meddelelse på dokumentmeddelelseslinjen. Du vil ikke kunne foretage ændringer af og føje anmærkninger til dokumentet. Du kan redigere i dokumentet, hvis du slår PDF/A-visningstilstanden fra.

 1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg en indstilling for Vis dokumenter i PDF/A-tilstand: Aldrig eller Kun for PDF/A-dokumenter.

  Du kan slå PDF/A-visningstilstanden til eller fra ved at ændre denne indstilling.

Du kan se en video om at arbejde med PDF/A-filer på www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk.

Vis PDF-filer i visningen Stregtykkelse

Visningen Stregtykkelse viser streger med de tykkelser, der er defineret i PDF-filen. Når visningen Stregtykkelse er slået fra, anvendes en konstant stregtykkelse (én pixel) på streger, uanset zoom. Når dokumentet udskrives, udskrives stregen med den faktiske bredde.

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse. Hvis du vil deaktivere visningen Stregtykkelse, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse igen.

Bemærk:

Du kan ikke deaktivere visningen Stregtykkelse, når du åbner og ser PDF-filer i en webbrowser.

Sammenlign et revideret PDF-dokument med en tidligere version (Acrobat Pro)

Brug funktionen Sammenlign dokumenter til at få vist forskellene mellem to versioner af en PDF-fil. Du kan tilpasse mange indstillinger til visning af sammenligningsresultatet.

 1. Vælg Vis > Sammenlign dokumenter.
 2. Angiv de to dokumenter, der skal sammenlignes. Hvis det ene eller begge dokumenter er i en PDF-portefølje, skal du vælge PDF-porteføljen. Vælg PDF-komponentfilen under Pakkeelement.
 3. Angiv efter behov sideintervallerne i de dokumenter, du vil sammenligne, i felterne Første side og Sidste side.
 4. Vælg den dokumentbeskrivelse, der bedst beskriver de dokumenter, du sammenligner, og klik på OK.

  Når de to dokumenter er analyseret, vises et resultatdokument med panelet Sammenlign åbent. Det nye dokument vises med anmærkninger, der angiver ændringerne. På den første side vises en oversigt over sammenligningsresultatet.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Sammenlign:
  • Hvis du vil skjule de anmærkninger, der viser ændringer, skal du klikke på Skjul resultater.

  • Hvis du vil angive visningsindstillinger for sammenligningsresultaterne, skal du klikke på Vis indstillinger. Du kan angive den type ændringer, der skal vises, og anmærkningernes farveskema og gennemsigtighed. Hvis du vil tilbage til sideminiaturebillederne, skal du klikke på Skjul indstillinger.

  • Hvis du vil have vist hvert dokument i sit eget vindue , skal du vælge Vis dokumenter som fliser eller Vis dokumenter side om side i indstillingsmenuen. Hvis du vil synkronisere de relevante sider, mens dokumenterne vises i deres egne vinduer, skal du vælge Synkroniser sider i indstillingsmenuen.

  • Klik på et sideminiaturebillede for at gå direkte til den side. Hvis du vil ændre størrelse på sideminiaturebillederne, skal du vælge Miniaturebilledstørrelse > [indstilling] i menuen Indstillinger.

  • Træk opdelingslinjen nederst i panelet Sammenlign op for at vise miniaturebillederne for det gamle dokument. Klik på et miniaturebillede fra det gamle dokument for at åbne det i et nyt vindue.

Indstillinger for dokumentbeskrivelse

Rapporter, regneark, tidsskriftlayout

Sammenligner indholdet som én kontinuerlig tekst fra den ene ende til den anden.

Præsentationsunderlag, tegninger eller illustrationer

Ser på hvert dias eller hver side som et minidokument og matcher dem, der er ens. Sammenligner derefter indholdet i hvert matchende dokument. Identificerer dokumenter, der er flyttet, f.eks. dias i en præsentation.

Scannede dokumenter

Opretter et billede af hver scannet side og sammenligner pixel. Ser på hver scannet side og matcher dem, der er ens. Identificerer endvidere sider, som er i en anden rækkefølge. Denne indstilling er praktisk til sammenligning af billeder eller arkitekturtegninger.

Sammenlign kun tekst

Brug denne indstilling med en vilkårlig dokumenttype. Denne indstilling er tiltænkt til sammenligning af tekst i store dokumenter (250 sider eller mere). Denne indstilling sammenligner også tekst mellem dokumenter med baggrundsillustrationer på hver side, hvilket gør behandlingen langsommere.

 • Hvis enten rapport- eller præsentationsindstillingerne er valgt, identificerer indstillingen Sammenlign kun tekst udelukkende tekstforskellene mellem to dokumenter.

 • Når Scannede dokumenter er valgt, sammenlignes teksten adskilt fra grafikken, og resultaterne kombineres derefter. I dokumenter, som indeholder tidsskriftreklamer med tekst oven på baggrundsbilledgrafik, sammenlignes en ombrudt passage i kun tekst-tilstand. Illustrationen sammenlignes separat i baggrunden. Forskellene (både tekst og streggrafik samt billeder) kombineres til et enkelt dokument med resultater.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online