HTML-artikkeleiden luominen DPS:ää varten

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso HTML-artikkeleiden luominen.

HTML-pohjaisia artikkeleja voidaan tuoda folioon ja näyttää katseluohjelmassa artikkeleina. HTML-artikkelien etuna on pienempi tiedostokoko, mikä sopii hyvin viikkojulkaisuille tai yksinkertaisille, paljon tekstiä sisältäville artikkeleille. HTML-artikkeleissa voi olla myös vuorovaikutteisuutta, joka ei ole käytettävissä Folio Overlays -paneelissa.

Video-opetusohjelma

Tietoja Adobe Edgen käytöstä HTML-muotoisten julkaisujen luontiin DPS:ssä on Raghu Thricovilin artikkelissa DPS-folioiden parantaminen HTML-animaatioilla Adobe Edgen avulla (vain englanniksi).

 1. Luo kansio, joka sisältää HTML-tiedostoja.

  Muista sisällyttää vain tiedot, joita käytät kansiossa. Kansion kaikki tiedot lähetetään, vaikka niitä ei käytettäisi.

 2. Jos tuot HTML-artikkelia yksisuuntaiseen kansioon, lisää .html-tiedostoon loppuliite _h tai _v, kuten index_h.html.

  Jos et lisää loppuliitettä, artikkeli tuodaan ehkä kaksisuuntaisena artikkelina. Jos yrität esikatsella tai julkaista yksisuuntaisen folion, näyttöön tulee virheilmoitus.

 3. Avaa Folio Builder -paneelissa folio, johon HTML-artikkeli sisällytetään.

 4. Valitse Folio Builder -paneelin Artikkelit-näkymän paneelivalikossa Tuo artikkeli.

 5. Valitse Tuo yksi artikkeli -vaihtoehto, napsauta Sijainti-kansion kuvaketta ja määritä HTML-kansio.

  Voit tuoda HTML-artikkeleita myös Tuo useita artikkeleita -toiminnolla (katso Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten) tai Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toiminnolla (katso Artikkeleiden tuominen polkupohjaisten sidecar.xml-tiedostojen avulla).

 6. Määritä lisäasetukset, kuten tasainen vieritys, ja valitse OK.

Jos muokkaat HTML-tiedostoja, valitse HTML-artikkeli Folio Builder -paneelissa ja valitse Päivitä.

HTML-artikkelin vaatimukset

 • Voit luoda yhden HTML-tiedoston, joka toimii sekä pysty- että vaakasuunnassa, tai voit luoda erillisen HTML-tiedoston kummallekin suunnalle. Jos käytät erillistä HTML-tiedostoa pysty- ja vaakasuunnalle, lisää loppuliitteet _v ja _h HTML-tiedostonimien loppuun, esimerkiksi index_h.html. Yksisuuntaiselle foliolle tarvitaan vain yksi HTML-tiedosto. Lisää yksisuuntaisen folion HTML-tiedostoon loppuliite _h tai _v.

 • Dynaamiset HTML (DHTML) ‑tiedostot eivät ole täysin tuettuja tällä hetkellä.

 • Yksi tapa rakentaa tiedostorakenne on sijoittaa kaikki HTML-tiedostoon liittyvät grafiikat ja komentosarjat yksittäisiin artikkelikansioihin. Toinen tapa on sijoittaa kaikki folioon liittyvät grafiikat ja komentosarjat HTMLResources.zip-tiedostoon. Tuo HTMLResources.zip-tiedosto folioon Folio Builder -paneelista tai verkon Folio Producerista. Katso Tuo HTMLResources-kansio.


  Esimerkki HTMLResources-kansiosta

 • Käytä suhteellisia polkuja HTML-koodissa. Jos luot linkin kuvaan, joka on samalla tasolla kuin HTML-tiedosto, toimi seuraavasti:

  <img src="GlobalImage.jpg"/>

  Jos luot linkin kuvaan, joka on HTMLResources-kansiossa, toimi seuraavasti:

  <img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>

Lisätietoja hyperlinkkien luomisesta HTML-artikkeleissa on artikkelissa navto-hyperlinkkien luominen HTML-artikkeleille.

HTML-artikkelien luominen Android Viewer -katseluohjelmille

Android Viewer -katseluohjelmissa käytettäviin HTML-artikkeleihin liittyvät ohjeet ja vaatimukset on esitetty artikkelissa HTML-artikkelien luominen Android Viewer -katseluohjelmille.

HTML5-resurssit

HTML-artikkeleissa olevien videoiden käytön salliminen koko näytön kokoisina videopeittokuvina

Kun luot videolinkkejä sisältävän yksisuuntaisen HTML-artikkelin, toistettava video voi kiertyä laitetta kierrettäessä. Videon toiston päättyessä videota toistava sovelluksen sisäinen selain voidaan myös hylätä. Jos haluat sallia tämän, käytä HTML-videolinkissä etuliitettä ”videofile://”. Tämä asetus on käytettävissä vain iOS-sovelluksissa.

Huomautus:

Esimerkkejä videon käyttäytymisestä on maksuttoman DPS Tips -sovelluksen HTML-muotoisia esimerkkejä käsittelevässä numerossa (vain englanniksi).

Normaali videon käyttö

Tässä esimerkissä video toistetaan sovelluksen sisäisellä selaimella eikä sitä kierretä yksisuuntaisessa foliossa.<a href="Links/video.mp4">Toista video</a>

tai <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Toista video</a>

Parannettu videon käyttö

Tässä esimerkissä videota kierretään yksisuuntaisessa foliossa oikein ja palataan artikkeliin videon päättyessä.<a href="videfile://Links/video.mp4">Toista video</a>

tai <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Toista video</a>

JavaScript

Voit laukaista tämän toiminnan myös JavaScriptillä ikkunaobjektissa olevan playFullscreenVideo-toiminnon avulla.<a onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Toista video</a>

tai <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Toista video</a>

Suoratoistovideo

Tässä esimerkissä toistetaan suoratoistovideo.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Toista video</a>

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi