Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

Megjegyzések megtekintése

A megjegyzéslista a PDF dokumentumban található valamennyi megjegyzést megjeleníti, és eszközsorán számos általános művelet végrehajtható: rendezés, szűrés, törlés és egyéb beállítások a megjegyzések kezelésére.

Megjegyzéslista
A Megjegyzések lista a Megjegyzés feladat-ablaktáblán helyezkedik el.

A megjegyzéslista megnyitása

 1. Válassza a Megjegyzés > Megjegyzéslista elemet.
 2. A Megjegyzések lista tetején található Beállítások menü használatával az alábbiakra van lehetőség:
  • Megjegyzések kibontása vagy összecsukása. Kattintson az Összes kibontása vagy az Összes összecsukása elemre a Megjegyzéslista műveleti menüjén. Egyedi megjegyzések kibontásához vagy összecsukásához kattintson a megjegyzés melletti plusz- vagy mínuszjelre.

  • Szüntesse meg a megjegyzéslista dokkolását és jelenítse meg azt saját ablakában

  • Megjegyzések importálása és exportálása.

  • Megjegyzések összefoglalójának létrehozása vagy nyomtatása.

  • Exportálni lehet Word és AutoCAD számára.

  • Megjegyzésekkel kapcsolatos beállítások megadása.

Megjegyzések rendezése

A megjegyzéslistán a megjegyzéseket szerző, oldal, típus, dátum, jelölési állapot és személyenkénti állapot szerint rendezheti. Az üzenetváltási szálakban csak az első üzenet rendezésére kerül sor, a válaszüzenetek a szál első üzenetének kategóriájába kerülnek.

 1. Válassza a Megjegyzés > Megjegyzéslista elemet.
 2. Válasszon egy beállítást a megjegyzéslista Rendezés alapja menüjéből .

Megjegyzések szűrése

A típus, az ellenőrző (szerző), az állapot és a jelölési állapot szerint elrejtheti vagy megjelenítheti a megjegyzéseket. A szűrés a dokumentumablakban és a megjegyzéslistán is érinti a megjegyzések megjelenítését. A megjegyzések nyomtatásakor vagy összesítésekor megadhatja, hogy a művelet vonatkozzon-e az elrejtett megjegyzésekre. Ha válaszokat tartalmazó Megjegyzés jegyzetet rejt el, a szál összes válasza is el lesz rejtve.

Megjegyzés:

Az e-mail alapú ellenőrzések során a rejtett megjegyzések kimaradnak, amikor a megjegyzéseket elküldi a kezdeményezőnek.

 1. A megjegyzéslista Megjegyzések szűrése menüjéből hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Az összes szűrő törléséhez válassza a Minden megjegyzés megjelenítése parancsot. Másik lehetőségként használja a Ctrl+8 (Windows) vagy a Command+8 (Mac OS) billentyűparancsot.

  • Az összes megjegyzés elrejtéséhez válassza a Minden megjegyzés elrejtése parancsot. Másik lehetőségként használja a Ctrl+Shift+8 (Windows) vagy a Command+Shift+8 (Mac OS) billentyűparancsot.

  • A megjegyzések szűréséhez válassza ki a megjeleníteni kívánt kategóriákat. Ha például ha csak a bejelöletlen öntapadós jegyzetek megjegyzéseit szeretné látni, az összes többi öntapadó megjegyzés elrejtéséhez válassza a / > Típus > Öntapadós jegyzetek lehetőséget, majd a megjelölt öntapadó megjegyzésjegyzetek elrejtéséhez válassza az /> Bejelölve > Nincs bejelölve lehetőséget.

  • Egy szűrő törléséhez válassza a Mind elemet az összes elrejtett kategóriához. Ha például csak egy bizonyos ellenőrző megjegyzései láthatók, válassza a > Ellenőrző > Mind parancsot.

  • Az összes előugró megjegyzés megnyitásához kattintson a jobb gombbal egy megjegyzésre, majd válassza a Minden felbukkanó ablak megnyitása parancsot. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Megjegyzések lista be van zárva)

  • Az összes előugró megjegyzés bezárásához kattintson a jobb gombbal egy megjegyzésre, majd válassza Az összes felbukkanó ablak kisméretű parancsot. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Megjegyzések lista be van zárva.)

Válasz megjegyzésekre

Megjegyzés:

A Reader alkalmazásban a megjegyzéskészítő szolgáltatások csak azokban a PDF fájlokban érhetők el, amelyekben engedélyezve lettek a megjegyzések. Az ellenőrzési munkamenet PDF fájljai általában tartalmaznak megjegyzéskezelési jogosultságokat.

A mások megjegyzéseire adott válaszok elsősorban a megosztott ellenőrzések során hasznosak, amikor a résztvevők elolvashatják egymás megjegyzéseit. Ezt arra is felhasználhatják az ellenőrzések kezdeményezői, hogy megmutassák az ellenőrzőknek, hogy javaslataikat hogyan alkalmazzák. Amikor egy vagy több ellenőrző mások megjegyzésére válaszol, ezeket az üzenetváltásokat szálnak nevezzük. A szál első két válasza megjelenik a felugró megjegyzésben. A Megjegyzések listájában minden válasz megjelenik. A válaszok az eredeti megjegyzés alatt behúzással jelennek meg. Ha a megjegyzésre helyezi az egérmutatót, megjelenik az adott megjegyzésre érkezett válaszok száma.

A) Válasz címsor B) Beállítások menü C) Válasz lehetőség a Megjegyzések listában
A válaszok megjelennek közvetlenül a megjegyzés alatt, az előugró ablakban és a megjegyzéslistán.

A. Válasz címsor B. Beállítások menü C. Válasz beállítás a Megjegyzések listában 

Válasz az előugró ablakban

 1. Nyissa meg a megjegyzés előugró ablakát.
 2. Válassza a Beállítások menü Válasz parancsát.
 3. Írja be a válaszát a megjelenő mezőbe.

Válasz a megjegyzéslistán

 1. Jelöljön ki egy megjegyzést a megjegyzéslistán.
 2. Válassza a Beállítások menü Válasz parancsát.
 3. Írja be a válaszát a megjelenő mezőbe.

Válasz törlése

Válaszokat tartalmazó megjegyzés törlésekor csak a megjegyzés törlődik. Minden válasz megmarad a PDF fájlban, és a szál is megmarad. Az első válasz megjegyzéssé lép elő.

 1. Az előugró ablakban kattintson a jobb gombbal a válaszra, és kattintson a Törlés parancsra.

Állapot vagy pipa beállítása

Megjegyzés:

A Reader alkalmazásban a megjegyzéskészítő szolgáltatások csak azokban a PDF fájlokban érhetők el, amelyekben engedélyezve lettek a megjegyzések. Az ellenőrzési munkamenet PDF fájljai általában tartalmaznak megjegyzéskezelési jogosultságokat.

Az állapot- és pipajelzések az olyan megjegyzések nyomon követésében hasznosak, amelyeket már elolvasott, és amelyek további intézkedéseket igényelnek. Windows rendszeren az állapot- és pipajelzéseket annak jelzésére is használhatja, hogy mely megjegyzéseket kívánja Word dokumentumba exportálni. Az ellenőrzési állapot módosításával megjelenítheti és elrejtheti a megjegyzések csoportjait, és tájékoztathatja az ellenőrzés résztvevőit arról, hogyan kezeli a megjegyzést. Ha az ellenőrzési állapot be van állítva, a megjegyzéslistán akkor sem távolíthatja el a megjegyzés állapotát, ha azt Nincs értékűre állítja. A pipajelek személyes használatra szolgálnak, másoknál csak akkor jelennek meg a PDF dokumentumban, ha egyúttal a megjegyzések állapotát is megváltoztatja.

Állapot megadása

 1. Jelölje ki a megjegyzést a Megjegyzések listájában, majd kattintson rá jobb egérgombbal, mire megjelenik a lehetőségek listája. Ezután válasszon egy lehetőséget az Állapot beállítása menüből.

  Az ellenőrzés állapota a megjegyzésben, annak nevével együtt jelenik meg, aki az ellenőrzés állapotát beállította. Ha az adott megjegyzés állapotát másik ellenőrző is beállítja, mindkét név és állapot látható lesz a megjegyzéslistán.

 2. A megjegyzés módosítási előzményeinek megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal a jegyzet ikonra, a jelölésre vagy az előugró ablak címsorára, és válassza a Tulajdonságok parancsot. Jelenítse meg az Ellenőrzés előzményei lapot.

Megjegyzések megjelölése pipajellel

 1. Jelöljön ki egy megjegyzést a Megjegyzések listájában, majd kattintson a megjegyzés melletti jelölőnégyzetre, hogy megjelenjen a pipa ikon.

A megjegyzések összefoglalásával kigyűjtheti az adott PDF dokumentumhoz tartozó összes megjegyzést. Az összesítés során a megjegyzésekből létrehozhat új PDF dokumentumot, amelyet később nyomtat ki, de közvetlenül a kivonatot is kinyomtathatja. Az összesítés semmilyen módon nincs csatolva a megjegyzéseket tartalmazó eredeti PDF dokumentumhoz.

Az oldalelrendezés beállításai a megjegyzések összesítéséhez
Az oldalelrendezés beállításai a megjegyzések összesítéséhez

A. Dokumentum és megjegyzések összekötő vonalakkal ugyanazon az oldalon B. Dokumentum és megjegyzések összekötő vonalakkal külön oldalakon C. Csak megjegyzések D. Dokumentum és megjegyzések sorszámmal 

Alapértelmezés szerint az Acrobat a PDF dokumentumokat a bélyegzőkkel együtt nyomtatja ki. A megjegyzések nyomtatási módjának részletes beállításához válassza a  > Nyomtatás összesített megjegyzésekkel parancsot a Megjegyzéslistán.

 1. Szűrje a megjegyzéseket úgy, hogy csak az összesítésben megjeleníteni kívánt megjegyzések jelenjenek meg. (A Megjegyzéslistán kattintson a Megjegyzések szűrése elemre, és jelölje ki a megjeleníteni kívánt megjegyzéskategóriákat.)
 2. A megjegyzések nyomtatási módjának részletes beállításához válassza a  > Nyomtatás összesített megjegyzésekkel parancsot. A másik lehetőség az, hogy létrehoz egy külön, megjegyzéses PDF fájlt, majd az > Összesített megjegyzések készítése parancsot választja.
 3. Az Összesített megjegyzés létrehozása párbeszédpanelben az alábbi műveletek közül választhat:
  • Válasszon egy elrendezést a dokumentumhoz és a megjegyzésekhez. Az elrendezés meghatározza a rendelkezésre álló beállításokat.

  • Válassza ki a megjegyzések rendezési módját.

  • Adja meg az oldaltartományt, és jelölje be, hogy az oldalakon megjelenjenek-e a megjegyzések.

  • Adja meg, hogy szeretné-e az összes megjegyzést megjeleníteni az összefoglalóban, vagy csak azokat a megjegyzéseket, amelyek aktuálisan megjelennek.

 4. Kattintson az Összesített megjegyzések készítése elemre.

Megjegyzés keresése

A megjegyzéslistán az egyes megjegyzéseket szavak vagy kifejezések keresésével keresheti meg.

 1. Válassza a Megjegyzés > Megjegyzéslista elemet a megjegyzéslista megjelenítéséhez.
 2. A Keresés mezőben adja meg a szót vagy kifejezést, amelyet keresni kíván.

A Megjegyzéslista megjeleníti a keresési feltételnek megfelelő megjegyzéseket; a megjegyzések száma a panel fejlécén jelenik meg.

Megjegyzések törlése

A közös ellenőrzések során nem törölheti más véleményezők megjegyzéseit, illetve a zárolt megjegyzéseket.

Megjegyzés:

Ha a PDF összes megjegyzését törölni kívánja, válassza az Eszközök > Védelem > Rejtett adatok eltávolítása menüelemet. Ezután távolítsa el a megjegyzéseket a párbeszédpanel használatával. Ez a funkció a Reader alatt nem érhető el.

Megjegyzés törlése

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki a megjegyzést, és nyomja meg a Delete billentyűt.

  • A Megjegyzések listában válassza ki azt a megjegyzést, amelyet törölni kíván, válassza a Törlést a beállítások menüjéből.

   Megjegyzés: a Delete billentyű használata előtt győződjön meg arról, hogy a megjegyzés ki van-e jelölve.

Megjegyzés zárolásának feloldása

 1. Kattintson a jobb gombbal a megjegyzésre, és válassza a Tulajdonságok parancsot.
 2. Törölje a Zárolva lehetőség jelölését.

A megjegyzések teljes szövegének helyesírás-ellenőrzése

Az űrlapmezőkbe és a Megjegyzés jegyzetekbe írt szövegek helyesírását ellenőrizheti. Magának a PDF dokumentumnak a szövegében azonban nem végezhet helyesírás-ellenőrzést.

 1. Válassza a Szerkesztés > Helyesírás-ellenőrzés > Megjegyzésekben, mezőkben és szerkeszthető szövegben parancsot. Ha a PDF dokumentum webböngészőben van megnyitva, jelenítse meg a Szerkesztés eszközsort, és kattintson a Helyesírás-ellenőrzés gombra .
 2. Kattintson az Indítás gombra.
 3. Szó módosításához tegye a következők egyikét:
  • Módosítsa a kijelölt szót. A változtatás visszavonásához kattintson a Szerkesztés visszavonása gombra. A módosítás elfogadásához kattintson a Módosítás gombra.

  • Kattintson duplán valamelyik javasolt javításra.

  • Válasszon a javasolt javítások közül, majd kattintson a Módosítás gombra. Kattintson a Mindet módosítja gombra: ezzel a hibás szó minden előfordulását az ajánlott javításra cseréli.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat