Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

PDF dokumentum ellenőrzése

Amikor e-mailben felkérik egy PDF dokumentum ellenőrzésére, a felkérés a PDF dokumentumot levélcsatolmányként vagy elérési úttal adja meg. Másrészt viszont egyes meghívások űrlapadat formátumú (Forms Data Format, FDF) csatolmányokat tartalmazhatnak. Az FDF-fájl megnyitásakor érvényesíti az átnézési beállításokat, és megnyitja a PDF dokumentumot az Acrobat alkalmazásban.

Az átnézés alatt álló PDF dokumentumok speciális szolgáltatásokat nyújtanak: megjegyzéskezelő eszközöket és útmutatót is tartalmazó dokumentum-üzenetsort. A megjegyzéskezelő eszközök használatával a PDF fájlhoz hozzáadhatók a megjegyzések, majd pedig elküldhetők. Közzétehetők a megjegyzések egy megjegyzéskiszolgálón, ahol mások láthatják, vagy elküldhetők a megjegyzések az átnézés kezdeményezőjének e-mail csatolmány formájában.

Megjegyzés:

Lehetőség van speciális szolgáltatásokat nem tartalmazó PDF fogadására is. Ilyen esetben a megjegyzések hozzáadása a Megjegyzés ablaktábla Megjegyzések és Rajzjelölések paneljén található eszközökkel történhet. Ezután mentse a PDF fájlt, és küldje vissza. (Lásd: A Megjegyzések és a Rajzjelölések eszköz áttekintése.)

Ha később kívánja ellenőrizni a PDF fájlt, akkor nyissa meg újra a Szemléző alól. Ezzel biztosítható, hogy megjegyzései hozzáadódnak a PDF követett példányához, és hogy a kezdeményező megkapja a megjegyzéseket. Ha nem küldi el vagy nem teszi közzé megjegyzéseit azonnal, a bezárása előtt mentse a PDF dokumentumot, hogy a megjegyzések ne vesszenek el. Amíg a kezdeményező meg nem kapja a megjegyzéseket, azok csak a PDF fájl helyi példányában jelennek meg, más ellenőrzők számára nem láthatók. A fájlok ellenőrzéséről szóló oktatóvideó: www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_hu

Ha az Acrobat vagy a Reader 9-es vagy annál korábbi verziójával végez ellenőrzést egy PDF fájlon, egyes szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.

Csatlakozás ellenőrzéshez

 1. Az e-mail alkalmazásban nyissa meg a PDF fájlt az URL-hivatkozásra kattintva vagy duplán a (PDF vagy FDF) csatolmányra kattintva.
 2. Ha a program kéri, végezzen el egyet vagy többet az alábbi műveletek közül:
  • Jelentkezzen be az Acrobat.com webhelyre Adobe ID azonosítójának és a jelszavának megadásával.
  • A Megosztott ellenőrzés párbeszédpanelen kattintson a Csatlakozás gombra.
  • Az Üdvözli a Megosztott ellenőrzés szolgáltatás ablakában kattintson az OK gombra. Az ablakban látható az ellenőrzés határideje, a résztvevők listája, az, hogy az egyes ellenőrzők tettek-e megjegyzéseket, valamint a megjegyzéskiszolgáló helye.
  • Írja be nevét, e-mail-címét, cége nevét és beosztását.
 3. Mentse a fájlt olyan helyre, ahol könnyen megtalálja, például az asztalra.
 4. A PDF dokumentumban a Megjegyzés ablaktábla eszközeivel helyezhetők el megjegyzések. Megjegyzés törléséhez jelölje ki azt, és nyomja le a Delete billentyűt. (A felhasználó csak a saját megjegyzéseit törölheti.)

 5. Tegye a következők közül a megfelelőt:
  • Ha értesítést kap más átnézők új megjegyzéseiről, kattintson az üzenetre. Az új megjegyzések megjelennek a PDF dokumentumban.
  • Ha meg szeretné tudni, hogy vannak-e új megjegyzések más ellenőrzőktől, kattintson az Új megjegyzések keresése gombra .
 6. A megjegyzések elküldéséhez kattintson a dokumentum üzenetsorának Megjegyzések közzététele vagy Megjegyzések elküldése az áttekintés kezdeményezőjének elemére.

  A megjegyzés küldésekor az átnézés kezdeményezője egy, a megjegyzéseket tartalmazó PDF dokumentumot kap e-mail-csatolmányként. A megjegyzések közzététele során a program a megjegyzéseket a megjegyzéskiszolgálóra menti.

Beállítások a dokumentum üzenetsorán

A dokumentum üzenetsorának beállításai attól függnek, hogy a kezdeményező miként állította be az átnézést, és a felhasználó hozzáfér-e a megjegyzéskiszolgálóhoz.

A különböző típusú átnézésekről bővebb információért lásd: Menedzselt PDF-átnézések.

Új megjegyzések átnézése

Jelzi az Acrobat programnak, hogy szinkronizálja a megjegyzéskiszolgálón, illetve a helyi merevlemezen levő megjegyzéseket. Ha nem kattint erre a gombra, az Acrobat 10 percenként akkor is ellenőrzi, hogy érkeztek-e új megjegyzések, ha a dokumentum meg van nyitva, és minden órában, ha be van zárva.

Megjegyzések egyesítése

A megnyitott PDF fájlban levő megjegyzések másolása a helyi példányba. Ez a beállítás csak olyan PDF fájlok esetében áll rendelkezésre, amelyek e-mail-alapú átnézések során érkeznek az átnézőktől.

Megjegyzések kiadása

Csak megosztott átnézések során áll rendelkezésre. Feltölti az új megjegyzéseket a megjegyzéskiszolgálóra. Ez a gomb az átnézés befejezése után már nem lesz használható.

Mentés archív másolatként

Csak megosztott átnézéseknél, az átnézés befejezése után áll rendelkezésre. Menti a dokumentum átnézési megjegyzésekkel ellátott másolatát a merevlemezre.

Megjegyzések küldése

E-mailt hoz létre az átnézés kezdeményezőjének címezve. Az e-mail mellékletként tartalmazza a megjegyzésekkel ellátott PDF fájlt. Ez a lehetőség mindig az átnézők rendelkezésre áll az e-mail alapú átnézés esetén. A megosztott átnézéseknél akkor jelenik meg, ha az átnéző kapcsolat nélkül szeretne dolgozni vagy a megjegyzéskiszolgálóhoz való csatlakozási kísérlete sikertelen volt.

Állapot

Az ikon megjeleníti a megjegyzéskiszolgálóval fennálló kapcsolat állapotát. Ez az ikon az utolsó kísérlet sikeres volt , az utolsó kísérlet sikertelen volt vagy a csatlakozás folyamatban ikonként jelenik meg. Ha erre az ikonra kattint, egy további lehetőségeket tartalmazó menü jelenik meg: az Ellenőrzések követése megnyitja a Szemlézőt; a Mentésarchív másolatként olyan másolatot ment a PDF fájlból, amely már nincs összeköttetésben az ellenőrzéssel; a Munka kapcsolat nélkül lehetővé teszi a munkát kapcsolat nélküli módban, amelyben készíthet ugyan megjegyzéseket, de addig nem teheti őket közzé, míg vissza nem vált online módba. Az online üzemmódra való áttéréshez kattintson az Újbóli kapcsolódás a kiszolgálóhoz elemre.

Újonnan közzétett megjegyzések keresése

Ha megosztott átnézésben vesz részt, az Acrobat szinkronizálja a közzétett megjegyzéseket a számítógép helyi merevlemezén a kiszolgálón található megjegyzésekkel. Az Acrobat jelzi, mikor állnak rendelkezésre új megjegyzések. Mivel a szinkronizálás a PDF dokumentum bezárása után is folytatódik, továbbra is érkeznek majd értesítések.

Az értesítési területen megjelenő üzenetek arról is értesítenek, ha új átnézők csatlakoznak az átnézéshez, frissítések történnek (több dokumentumot érintő átnézésekben), határidő-módosítás történik, illetve sikertelen a szinkronizálás. Arról is tájékoztatnak, amikor a Szemlézőhöz új előfizetést adnak hozzá. Beállítható az üzenetérkezés és a megjegyzésszinkronizáció gyakorisága, és manuálisan indítható a szinkronizáció.

Ahhoz, hogy megtekinthesse egy megosztott ellenőrzés során az új megjegyzéseket, hozzáféréssel kell rendelkeznie az Acrobat.com szolgáltatáshoz, vagy tudnia kell kapcsolódni a megjegyzéskiszolgálót tartalmazó hálózatra. Ha nem tud csatlakozni hozzá, a probléma okának felderítéséhez ellenőrizze a kiszolgáló állapotát a Szemlézőben.

 1. Kattintson az Új megjegyzések keresése gombra  a dokumentum üzenetsorán.

Megjegyzések küldése e-mailben

Ha egy PDF fájlt kapcsolat nélkül vagy tűzfal mögül néz át, illetve ha elvesztette a kapcsolatot a megjegyzéskiszolgálóval, megjegyzéseit elküldheti e-mailben is.

 1. Válassza a Fájl > Fájlküldés elemet.

 2. Az E-mail küldése párbeszédablakban válassza az Alapértelmezett e-mail alkalmazás, vagy Webmail használata lehetőséget és válassza ki a webmailfiókot a Kijelölés menüből.

 3. Kattintson a Folytatás gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

  Megjegyzés:

  Ha a PDF mérete meghaladja az 5 MB-ot, akkor az Acrobat rákérdez, hogy küldje-e a megjegyzéseket űrlapadat (FDF) formátumú fájlként. A kezdeményező importálni tudja majd ezt a kisebb fájlt. Ha szeretné átállítani ezt a határértéket, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt, és válassza az Ellenőrzés beállítást. Adjon meg új értéket a Megjegyzések küldése FDF formátumban a következő méretnél nagyobb fájlok esetében mezőben.

Más átnézőktől származó megjegyzések közzététele

Az átnézésben való részvétel során más átnézőktől is kaphat megjegyzéseket. Ha például egy átnéző nem fér hozzá a megjegyzéskiszolgálóhoz, az átnéző küldhet megjegyzéseket. A másik példa az, hogy tegyük fel olyan emberektől kapott visszajelzést, akik nem voltak címzettként feltüntetve eredetileg az átnézők között. Ezek az átnézők visszaküldhetnek egy, a megjegyzéseiket tartalmazó példányt az ellenőrzendő PDF fájlból. Ha sajátjaként veszi át a megjegyzéseket, megoszthatja őket az átnézésben részt vevő összes személlyel.

 1. Nyissa meg a megjegyzéseket tartalmazó PDF dokumentumot.

 2. Tegye a következők egyikét:
  • Amikor a program megkérdezi, hogy szeretne-e megjegyzéseket közzétenni az adott átnéző nevében, kattintson az OK gombra. A közzétett megjegyzések megjelennek a PDF dokumentumban. Az Ön neve a címsorban, míg a szerző neve a megjegyzés szövegében jelenik meg, a Felhatalmazója neve: szöveg előtt.

  Megjegyzés:

  A Felhatalmazója neve: szöveg elrejtésére az Ellenőrzés alatt található Beállítások párbeszédpanelben törölje a Mutassa a „Felhatalmazója neve:” szöveget a megjegyzésekben, ahol megosztott áttekintésben a megjegyzések jogát mástól átvette a felhasználó beállítást.

  • Kattintson az Igen gombra, amikor a program rákérdez, hogy kívánja-e egyesíteni a megjegyzéseket, vagy kattintson a dokumentum üzenetsorában a Megjegyzések egyesítése elemre, majd a Megjegyzések küldése lehetőségre. Szükség szerint adja meg a többi ellenőrző e-mail-címét, majd kattintson a Küldés gombra.
  • Acrobat vagy Reader alkalmazásban nyissa meg a PDF egy példányát, majd válassza a Megjegyzés > Megjegyzéslista > Beállítások > Adatfájl importálása menüelemet. Válasszon egy ellenőrzői megjegyzéseket tartalmazó fájlt. Szükség szerint adja meg a többi ellenőrző e-mail-címét, majd kattintson a Küldés gombra.

A program csak az új vagy szerkesztett megjegyzéseket teszi közzé, illetve küldi el.

Újbóli csatlakozás egy átnézéshez

Az aktív átnézésben található PDF dokumentumok újbóli megnyitásához használja a Szemléző elemet. A Szemléző csak a helyileg elmentett PDF fájlokat jeleníti meg. Ha ön nem mentett el PDF fájlt az első megnyitás alkalmával, újra nyissa meg a PDF fájlt az e-mail alkalmazásból.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • A Szemléző megnyitásához az Acrobat programban válassza a Megjegyzések > Ellenőrzés > Ellenőrzések nyomon követése parancsot.
  • A Reader alkalmazásban kattintson a Nézet > Szemléző elemre.
 2. A Szemlézőben kattintson duplán a PDF fájlra.

 3. Adjon hozzá új megjegyzéseket, vagy szerkessze a meglevőket. Megjegyzés törléséhez jelölje ki azt, és nyomja le a Delete billentyűt. (Csak a saját maga által létrehozott megjegyzéseket tudja törölni.)

  Az Acrobat eltávolítja a törölt megjegyzéseket az online PDF fájlból, amikor legközelebb szinkronizálja a megjegyzéseket. Ha olyan megjegyzéseket töröl, amelyeket korábban e-mailben elküldött, azok nem törlődnek a kezdeményező dokumentumából.

 4. Kattintson a dokumentum üzenetsorán a Megjegyzések közzététele gombra.

  A program csak az új vagy szerkesztett megjegyzéseket teszi közzé, illetve küldi el.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat