Szemléző – áttekintés

A Szemléző segítségével kezelheti a dokumentumok ellenőrzését és az űrlapok terjesztését, megtekintheti az ellenőrzések és az űrlapkiszolgálók állapotát, valamint kezelheti a webalapú hírközlési szolgáltatásokra (RSS-csatornákra) szóló előfizetéseket is. A Szemléző megnyitásához az Acrobat programban válassza a Megjegyzés > Ellenőrzés > Ellenőrzések nyomon követése parancsot. A Szemléző megnyitásához a Reader programban válassza a Nézet > Szemléző parancsot. Az Acrobat alkalmazás „ellenőrzés követése” funkcióját bemutató oktatóvideó: www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_hu

Ellenőrzések nyomon követése párbeszédpanel
A Szemlézővel kezelheti az ellenőrzéseket, űrlapokat és a webalapú hírközlési szolgáltatásokra (RSS-csatornákra) szóló előfizetéseket is. A bal oldali ablakban hivatkozásokat talál a fájlok ellenőrzésére, űrlapokra, a kiszolgáló állapotára vonatkozó üzenetekre és az RSS-csatornákra. A jobb oldali ablakban a bal oldalon kiválasztott elem részletei láthatók.

Legutóbbi módosítások

A Legutóbbi módosítások panel a megosztott ellenőrzések, űrlapfájlok és kiszolgálók legutóbbi módosításait foglalja össze. Ha nincs aktív ellenőrzése vagy űrlapja, ebben az ablakban utasítások és hivatkozások jelennek meg felügyelt ellenőrzések és űrlapok létrehozására, valamint az űrlapok terjesztésére nézve. A Legutóbbi módosítások panelen a Szemléző értesítéseit ki- vagy bekapcsolhatja az Acrobat alkalmazásban, valamint Windows rendszeren a tálcán is.

Ellenőrzések

A Szemlézőben megtekintheti, kik csatlakoztak a megosztott ellenőrzéshez, és hány megjegyzést tettek közzé. A Szemlézőből folytathatja az ellenőrzést, és e-mailt küldhet a résztvevőknek. Az ellenőrzés kezdeményezőjeként határidőt szabhat meg vagy módosíthat, ellenőrzőket adhat a listához, és új ellenőrzést indíthat a meglévő ellenőrzőkkel.

A Szemléző bal oldalán látható a felügyelt ellenőrzésben lévő összes PDF fájl. A jobb oldalon lévő információs ablakban látható a PDF fájl elküldésének dátuma és időpontja, valamint a meghívott ellenőrzők listája. A megosztott PDF fájlokra mutató hivatkozások további információkat tartalmaznak, például a határidőt (ha be van ilyen állítva) és az egyes ellenőrzők által kiadott megjegyzések számát. A Szemléző egyik hivatkozásának törlésekor törlődik a PDF fájl és minden megjegyzés a kiszolgálóról, valamint végleg befejeződik az áttekintés.

Űrlapok

A Szemlézővel kezelheti a kiküldött és fogadott űrlapokat. A Szemlézővel megtekintheti és szerkesztheti a válaszfájl helyét, valamint nyomon követheti, hogy mely címzettek válaszoltak. Hozzáadhat újabb címzetteket, e-mailt küldhet az összes címzettnek, és megtekintheti az egyes űrlapokra adott összes választ. További tudnivalókért lásd az Űrlapkövető – ismertető című részt.

Kiszolgáló állapota

A Kiszolgáló állapota az ellenőrzésekhez és a terjesztett űrlapokhoz használt összes kiszolgáló állapotát jeleníti meg. A kiszolgáló neve melletti pipajelölés azt jelzi, hogy az előző szinkronizálási próbálkozás eredményes volt. A figyelmeztető ikon azt jelzi, hogy a legutóbbi szinkronizálási próbálkozás nem sikerült. A figyelmeztető ikon azt mutatja, hogy a kiszolgáló nem csatlakozik a hálózatra, nem tudja az adatokat a lemezre írni vagy valami más probléma lépett fel. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

RSS

A Szemléző segítségével RSS (Really Simple Syndication) formátumú webes tartalomra, például hír- vagy zenecsatornákra fizethet elő. Az RSS formátum kompatibilis az XML és az RDF formátummal.

Megjegyzés:

Ha az RSS gomb nem jelenik meg a Szemlézőben, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt az Acrobat alkalmazásban, és válassza a Szemléző elemet. Jelölje be az RSS csatornák engedélyezése a szemlézőben beállítást, majd kattintson az OK gombra. Zárja be, és nyissa meg újra a Szemlézőt.

Ellenőrzött PDF dokumentumok nyomon követése

 1. A Szemlézőben bontsa ki a megfelelő mappát:

  Elküldve

  Felsorolja az Ön által kezdeményezett ellenőrzésekben levő PDF fájlokat. (Nem érhető el a Reader alkalmazásban.)

  Bekapcsolódott

  A fogadott ellenőrzésekben levő PDF fájlok felsorolása. Csak azok a PDF fájlok jelennek meg ezen a listán, amelyeket már megnyitott. Ha a PDF űrlapot e-mail csatolmányból nyitja meg, és nem menti a PDF fájlt, a bejegyzés törlődik a Szemlézőből a fájl bezárásakor.

  Megjegyzés:

  A félkövérrel szedett PDF fájlok a következő friss adatokat tartalmazhatják: olvasatlan megjegyzések, az ellenőrzés kezdeményezője által küldött határidő-módosítás és az ellenőrzésbe bekapcsolódott ellenőrzők listája.

 2. PDF dokumentum kiválasztása

  A jobb oldalon megjelennek a kijelölt PDF-ellenőrzés adatai. A megosztott ellenőrzések tartalmazzák a határidőre vonatkozó információt, a csatlakozott ellenőrzők listáját és az új megjegyzések számát.

A PDF dokumentum elmentése megjegyzésekkel

Elmentheti az ellenőrzött PDF-dokumentum egy másolatát, amely tartalmazza az ellenőrzők által közzétett valamennyi megjegyzést, illetve a felhasználó által importált (egyesített) megjegyzéseket.

Ha a PDF dokumentum megosztott ellenőrzésben található, elmenthet egy archív példányt. Ez a másolat már nincs kapcsolatban a megosztott ellenőrzéssel, így lehetséges mind a tartalom, mind pedig a megjegyzések szerkesztése.

Megjegyzés:

Ha a megosztott PDF fájlról azért kíván másolatot készíteni, hogy terjessze azt, használja a Mentés másként parancsot. Az így létrejövő fájl tartalmaz minden megjegyzést, amely addig a pontig közzé volt téve. Lehet áthelyezni, másolni és átnevezni anélkül, hogy ez befolyásolná a fájl kapcsolatát az ellenőrzéssel, illetve a megjegyzéskiszolgálóval.

 1. Ha olyan másolatot kíván készíteni az ellenőrzött PDF fájlról, amely minden megjegyzést tartalmaz, nyissa meg a fájlt, majd tegye a következők egyikét:
  • Ha megosztott ellenőrzést szeretne, válassza a Fájl > Mentés archív másolatként parancsot. Másik lehetőségként kattintson az Állapot gombra a dokumentum üzenetsorában, és válassza a Mentés archív másolatként parancsot.

  • E-mail alapú ellenőrzésnél a PDF fájl új másolatának létrehozásához válassza a Fájl > Mentés másként parancsot. A követett PDF fájl ezután a legutóbb elmentett verzió lesz. Az archív változat pedig a régi verzió.

További ellenőrzők felkérése

Ha Ön az ellenőrzés kezdeményezője, meghívhat másokat az ellenőrzésben való részvételre. Ha Ön ellenőrző, és további résztvevőket kíván bevonni, kérje meg a művelet kezdeményezőjét a felkérésükre. Így a kezdeményező automatikusan követni tudja az összes résztvevő tevékenységét, és értesítést kap, amikor a megjegyzéseik megérkeznek.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt az Elküldött alatt, majd kattintson az Ellenőrzők hozzáadása elemre a jobb oldalon.
 2. Adja meg azoknak az ellenőrzőknek az e-mail címét, akiket hozzá kíván adni. Szükség szerint módosítsa az üzenetet, majd küldje el az üzenetet.

  A további ellenőrzők a többi résztvevővel együtt a Szemléző jobb oldali ablaktábláján jelennek meg.

Határidő hozzáadása vagy módosítása

Az ellenőrzés kezdeményezője megszabhatja vagy módosíthatja az ellenőrzés határidejét.

 1. A Szemlézőben válassza ki a PDF fájlt, majd tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha az ellenőrzésnek nincs határideje, kattintson a Határidő hozzáadása parancsra.

  • Ha az ellenőrzés határidőhöz kötött, kattintson a Határidő módosítása elemre.

 2. Kattintson az Ellenőrzés határideje elemre, módosítsa szükség szerint a határidőt, és kattintson az OK gombra.
 3. Igényei szerint módosítsa az e-mail címzettjeit, a levél tárgyát és az üzenetet, majd kattintson a Küldés gombra.

Ellenőrzés befejezése

Az ellenőrzés kezdeményezője lezárhatja az ellenőrzést. Ha az ellenőrzés lezárult, a résztvevők nem tehetik közzé megjegyzéseiket a kiszolgálón. Ha az ellenőrzést újra szeretné indítani, később módosíthatja a határidőt.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az Ellenőrzés befejezése elemre.

Megosztott ellenőrzés indítása egy már zajló ellenőrzés résztvevőivel

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az Új ellenőrzés indítása ugyanazokkal az ellenőrzőkkel elemre.
 2. Kövesse a megosztott ellenőrzésnél leírt lépéseket.

Üzenet küldése

Az ellenőrzés során előfordulhat, hogy más ellenőrzőkkel is kapcsolatba kíván lépni, vagy a határidőre figyelmeztető emlékeztetőt szeretne küldeni nekik.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az E-mail az összes ellenőrzőnek elemre.
 2. Az e-mail üzenetben változtassa a Címzett és Tárgy mezőket vagy a e-mail üzenet szövegét szükség szerint, majd kattintson a Küldés gombra.

Saját profil frissítése

A megjegyzések Önt jelölik meg szerzőnek úgy, hogy megjelenítik a nevét – a rendszerben használt bejelentkezési nevét vagy azt a nevet, amelyet az ellenőrzéshez való csatlakozáskor vagy az ellenőrzés indításakor megadott. Ez a szerzői név, illetve a profillal kapcsolatos többi adat bármikor módosítható. Ha módosít, a frissített profil adatai csak az új megjegyzésekben jelennek meg; a változtatás nem befolyásolja a meglevőket.

Az ellenőrzési profil frissítése

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák szakaszában jelölje ki a Megjegyzések elemet.
 2. Törölje a Mindig a bejelentkezési név használata a szerző neveként beállítás jelölését.
 3. Válassza az Azonosítás elemet a bal oldali listán.
 4. Szerkessze profilját oly módon, hogy szerepeljen abban az ellenőrzésekhez használt e-mail címe. Kattintson az OK gombra.

A profil frissítése megosztott ellenőrzésben.

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában kattintson az Azonosítás elemre.
 2. Szerkessze a profilt; mindenképpen adjon meg érvényes e-mail címet; majd kattintson az OK gombra.

Előfizetés webes szolgáltatásra

 1. A Szemléző bal oldalán kattintson az RSS gombra.

  Megjegyzés:

  Ha az RSS gomb nem jelenik meg a Szemlézőben, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt az Acrobat alkalmazásban, és válassza a Szemléző elemet. Jelölje be az RSS csatornák engedélyezése a szemlézőben beállítást, majd kattintson az OK gombra. Zárja be, és nyissa meg újra a Szemlézőt.

 2. Kattintson az Előfizetés RSS-hírcsatornára lehetőségre, majd adja meg a webcímet az URL mezőben.

Szemléző beállításai

A Szemléző beállításainak megadásához a Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Szemlézőt.

Új megjegyzések és űrlapadatok automatikus keresése

Megadja, milyen gyakran szinkronizálja a megjegyzéseket. Az automatikus szinkronizálás kikapcsolásához vigye a csúszkát jobbra, míg a Soha elem megjelenik.

Új megjegyzések és űrlapadatok keresésének felfüggesztése

Megadja, hogy az ellenőrzés vagy az űrlap inaktivitása után mennyi idővel álljon le az új megjegyzések és űrlapadatok keresése.

Egyéni kiszolgálói helyek eltávolítása

Kiszolgálóprofil eltávolításához jelölje ki azt a listán, majd kattintson a Kiszolgálói profil eltávolítása elemre.

Értesítések

Megadja, hol jelenjenek meg a Szemléző értesítései.

RSS-csatornák engedélyezése a szemlézőben

Ha ez a beállítás ki van választva, akkor egy RSS kategória jelenik meg a Szemléző bal oldalán. Előfizethet RSS hírfolyamra a Szemlézőn belülről.

Összes tárolt hitelesítő adat törlése

Kattintson a megosztott átnézésekhez használt összes tárolt hitelesítő adat törléséhez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat