Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

Szemléző – áttekintés

A Szemléző segítségével kezelheti a dokumentumok átnézését és az űrlapok terjesztését, megtekintheti az átnézések és az űrlapkiszolgálók állapotát, valamint kezelheti a webalapú hírközlési szolgáltatásokra (RSS-csatornákra) szóló előfizetéseket is. A Szemléző megnyitásához az Acrobat programban válassza a Megjegyzés > Ellenőrzés > Ellenőrzések nyomon követése parancsot. A Szemléző megnyitásához a Reader programban válassza a Nézet > Szemléző parancsot. Az Acrobat alkalmazás „ellenőrzés követése” funkcióját bemutató oktatóvideó: www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_hu

Ellenőrzések nyomon követése párbeszédpanel
A Szemlézővel kezelheti az átnézéseket, űrlapokat és a webalapú hírközlési szolgáltatásokra (RSS-csatornákra) szóló előfizetéseket is. A bal oldali ablakban hivatkozásokat talál a fájlok átnézésére, űrlapokra, a kiszolgáló állapotára vonatkozó üzenetekre és az RSS-csatornákra. A jobb oldali ablakban a bal oldalon kiválasztott elem részletei láthatók.

Legutóbbi módosítások

A Legutóbbi módosítások panel a megosztott átnézések, űrlapfájlok és kiszolgálók legutóbbi módosításait foglalja össze. Ha nincs aktív ellenőrzése vagy űrlapja, ebben az ablakban utasítások és hivatkozások jelennek meg felügyelt átnézések és űrlapok létrehozására, valamint az űrlapok terjesztésére nézve. A Legutóbbi módosítások panelen a Szemléző értesítéseit ki- vagy bekapcsolhatja az Acrobat alkalmazásban, valamint Windows rendszeren a tálcán is.

Ellenőrzések

A Szemlézőben megtekintheti, kik csatlakoztak a megosztott átnézéshez, és hány megjegyzést tettek közzé. A Szemlézőből folytathatja az átnézést, és e-mailt küldhet a résztvevőknek. Az átnézés kezdeményezőjeként határidőt szabhat meg vagy módosíthat, átnézőket adhat a listához, és új átnézést indíthat a meglévő átnézőkkel.

A Szemléző bal oldalán látható a felügyelt átnézésben lévő összes PDF fájl. A jobb oldalon lévő információs ablakban látható a PDF-fájl elküldésének dátuma és időpontja, valamint a meghívott átnézők listája. A megosztott PDF-fájlokra mutató hivatkozások további információkat tartalmaznak, például a határidőt (ha be van ilyen állítva) és az egyes átnézők által kiadott megjegyzések számát. A Szemléző egyik hivatkozásának törlésekor törlődik a PDF-fájl és minden megjegyzés a kiszolgálóról, valamint végleg befejeződik az átnézés.

Űrlapok

A Szemlézővel kezelheti a kiküldött és fogadott űrlapokat. A Szemlézővel megtekintheti és szerkesztheti a válaszfájl helyét, valamint nyomon követheti, hogy mely címzettek válaszoltak. Hozzáadhat újabb címzetteket, e-mailt küldhet az összes címzettnek, és megtekintheti az egyes űrlapokra adott összes választ. További tudnivalókért lásd az Űrlapkövető – ismertető című részt.

Kiszolgáló állapota

A Kiszolgáló állapota az átnézésekhez és a terjesztett űrlapokhoz használt összes kiszolgáló állapotát jeleníti meg. A kiszolgáló neve melletti pipajelölés azt jelzi, hogy az előző szinkronizálási próbálkozás eredményes volt. A figyelmeztető ikon azt jelzi, hogy a legutóbbi szinkronizálási próbálkozás nem sikerült. A figyelmeztető ikon azt mutatja, hogy a kiszolgáló nem csatlakozik a hálózatra, nem tudja az adatokat a lemezre írni vagy valami más probléma lépett fel. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

RSS

A Szemléző segítségével RSS (Really Simple Syndication) formátumú webes tartalomra, például hír- vagy zenecsatornákra fizethet elő. Az RSS formátum kompatibilis az XML és az RDF formátummal.

Megjegyzés:

Ha az RSS gomb nem jelenik meg a Szemlézőben, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt az Acrobat alkalmazásban, és válassza a Szemléző elemet. Jelölje be az RSS csatornák engedélyezése a szemlézőben beállítást, majd kattintson az OK gombra. Zárja be, és nyissa meg újra a Szemlézőt.

Átnézett PDF dokumentumok nyomon követése

 1. A Szemlézőben bontsa ki a megfelelő mappát:

  Elküldve

  Felsorolja az Ön által kezdeményezett átnézésekben lévő PDF-fájlokat. (Nem érhető el a Reader alkalmazásban.)

  Bekapcsolódott

  A fogadott átnézésekben lévő PDF-fájlok felsorolása. Csak azok a PDF fájlok jelennek meg ezen a listán, amelyeket már megnyitott. Ha a PDF űrlapot e-mail csatolmányból nyitja meg, és nem menti a PDF fájlt, a bejegyzés törlődik a Szemlézőből a fájl bezárásakor.

  Megjegyzés:

  A félkövérrel szedett PDF-fájlok a következő friss adatokat tartalmazhatják: olvasatlan megjegyzések, az átnézés kezdeményezője által küldött határidő-módosítás és az átnézésbe bekapcsolódott átnézők listája.

 2. PDF dokumentum kiválasztása

  A jobb oldalon megjelennek a kijelölt PDF-átnézés adatai. A megosztott átnézések tartalmazzák a határidőre vonatkozó információt, a csatlakozott átnézők listáját és az új megjegyzések számát.

A PDF dokumentum elmentése megjegyzésekkel

Elmentheti az átnézett PDF dokumentum egy másolatát, amely tartalmazza az átnézők által közzétett valamennyi megjegyzést, illetve a felhasználó által importált (egyesített) megjegyzéseket.

Ha a PDF dokumentum megosztott átnézésben található, elmenthet egy archív példányt. Ez a másolat már nincs kapcsolatban a megosztott átnézéssel, így lehetséges mind a tartalom, mind pedig a megjegyzések szerkesztése.

Megjegyzés:

Ha a megosztott PDF fájlról azért kíván másolatot készíteni, hogy terjessze azt, használja a Mentés másként parancsot. Az így létrejövő fájl tartalmaz minden megjegyzést, amely addig a pontig közzé volt téve. Lehet áthelyezni, másolni és átnevezni anélkül, hogy ez befolyásolná a fájl kapcsolatát az ellenőrzéssel, illetve a megjegyzéskiszolgálóval.

 1. Ha olyan másolatot kíván készíteni az ellenőrzött PDF fájlról, amely minden megjegyzést tartalmaz, nyissa meg a fájlt, majd tegye a következők egyikét:
  • Ha megosztott ellenőrzést szeretne, válassza a Fájl > Mentés archív másolatként parancsot. Másik lehetőségként kattintson az Állapot gombra a dokumentum üzenetsorában, és válassza a Mentés archív másolatként parancsot.

  • E-mail alapú ellenőrzésnél a PDF fájl új másolatának létrehozásához válassza a Fájl > Mentés másként parancsot. A követett PDF fájl ezután a legutóbb elmentett verzió lesz. Az archív változat pedig a régi verzió.

További átnézők felkérése

Ha Ön az átnézés kezdeményezője, meghívhat másokat az átnézésben való részvételre. Ha Ön átnéző, és további résztvevőket kíván bevonni, kérje meg a művelet kezdeményezőjét a felkérésükre. Így a kezdeményező automatikusan követni tudja az összes résztvevő tevékenységét, és értesítést kap, amikor a megjegyzéseik megérkeznek.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt az Elküldött alatt, majd kattintson az Ellenőrzők hozzáadása elemre a jobb oldalon.
 2. Adja meg azoknak az ellenőrzőknek az e-mail címét, akiket hozzá kíván adni. Szükség szerint módosítsa az üzenetet, majd küldje el az üzenetet.

  A további átnézők a többi résztvevővel együtt a Szemléző jobb oldali ablaktábláján jelennek meg.

Határidő hozzáadása vagy módosítása

Az átnézés kezdeményezője megszabhatja vagy módosíthatja az átnézés határidejét.

 1. A Szemlézőben válassza ki a PDF fájlt, majd tegye az alábbiak egyikét:
  • Ha az ellenőrzésnek nincs határideje, kattintson a Határidő hozzáadása parancsra.

  • Ha az ellenőrzés határidőhöz kötött, kattintson a Határidő módosítása elemre.

 2. Kattintson az Ellenőrzés határideje elemre, módosítsa szükség szerint a határidőt, és kattintson az OK gombra.
 3. Igényei szerint módosítsa az e-mail címzettjeit, a levél tárgyát és az üzenetet, majd kattintson a Küldés gombra.

Átnézés befejezése

Az átnézés kezdeményezője zárhatja le az átnézést. Ha az átnézés lezárult, a résztvevők nem tehetik közzé megjegyzéseiket a kiszolgálón. Ha az átnézést újra szeretné indítani, később módosíthatja a határidőt.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az Ellenőrzés befejezése elemre.

Megosztott ellenőrzés indítása egy már zajló ellenőrzés résztvevőivel

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az Új ellenőrzés indítása ugyanazokkal az ellenőrzőkkel elemre.
 2. Kövesse a megosztott átnézésnél leírt lépéseket.

Üzenet küldése

Az átnézés során előfordulhat, hogy más átnézőkkel is kapcsolatba kíván lépni, vagy a határidőre figyelmeztető emlékeztetőt szeretne küldeni nekik.

 1. A Szemlézőben jelölje ki a PDF fájlt, és kattintson az E-mail az összes ellenőrzőnek elemre.
 2. Az e-mail üzenetben változtassa a Címzett és Tárgy mezőket vagy a e-mail üzenet szövegét szükség szerint, majd kattintson a Küldés gombra.

Saját profil frissítése

A megjegyzések Önt jelölik meg szerzőnek úgy, hogy megjelenítik a nevét – a rendszerben használt bejelentkezési nevét vagy azt a nevet, amelyet az átnézéshez való csatlakozáskor vagy az átnézés indításakor megadott. Ez a szerzői név, illetve a profillal kapcsolatos többi adat bármikor módosítható. Ha módosít, a frissített profil adatai csak az új megjegyzésekben jelennek meg; a változtatás nem befolyásolja a meglevőket.

Az átnézési profil frissítése

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák szakaszában jelölje ki a Megjegyzések elemet.
 2. Törölje a Mindig a bejelentkezési név használata a szerző neveként beállítás jelölését.
 3. Válassza az Azonosítás elemet a bal oldali listán.
 4. Szerkessze profilját oly módon, hogy szerepeljen abban az ellenőrzésekhez használt e-mail címe. Kattintson az OK gombra.

A profil frissítése megosztott ellenőrzésben

 1. A Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában kattintson az Azonosítás elemre.
 2. Szerkessze a profilt; mindenképpen adjon meg érvényes e-mail címet; majd kattintson az OK gombra.

Előfizetés webes szolgáltatásra

 1. A Szemléző bal oldalán kattintson az RSS gombra.

  Megjegyzés:

  Ha az RSS gomb nem jelenik meg a Szemlézőben, nyissa meg a Beállítások párbeszédpanelt az Acrobat alkalmazásban, és válassza a Szemléző elemet. Jelölje be az RSS csatornák engedélyezése a szemlézőben beállítást, majd kattintson az OK gombra. Zárja be, és nyissa meg újra a Szemlézőt.

 2. Kattintson az Előfizetés RSS-hírcsatornára lehetőségre, majd adja meg a webcímet az URL mezőben.

Szemléző beállításai

A Szemléző beállításainak megadásához a Beállítások párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Szemlézőt.

Új megjegyzések és űrlapadatok automatikus keresése

Megadja, milyen gyakran szinkronizálja a megjegyzéseket. Az automatikus szinkronizálás kikapcsolásához vigye a csúszkát jobbra, míg a Soha elem megjelenik.

Új megjegyzések és űrlapadatok keresésének felfüggesztése

Megadja, hogy az átnézés vagy az űrlap inaktivitása után mennyi idővel álljon le az új megjegyzések és űrlapadatok keresése.

Egyéni kiszolgálói helyek eltávolítása

Kiszolgálóprofil eltávolításához jelölje ki azt a listán, majd kattintson a Kiszolgálói profil eltávolítása elemre.

Értesítések

Megadja, hol jelenjenek meg a Szemléző értesítései.

RSS-csatornák engedélyezése a szemlézőben

Ha ez a beállítás ki van választva, akkor egy RSS kategória jelenik meg a Szemléző bal oldalán. Előfizethet RSS hírfolyamra a Szemlézőn belülről.

Összes tárolt hitelesítő adat törlése

Kattintson a megosztott átnézésekhez használt összes tárolt hitelesítő adat törléséhez.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat