תכונות שהוסרו (חלק 2) ב-Dreamweaver CC

שינויים בסוגי הקבצים

סוגי הקבצים הבאים הוסרו:

 • HTA,HTC,AS,ASC,ASR,XSLT,ASP,ASA,ASPX,ASCX,ASMX,CS,CFM,CFML,CFC,DIST,JSP,WML,
  LASSO,JSF,VB,VBS,VTM,VTML,INC,JAVA,EDML,MASTER,INFO,INSTALL,THEME,CONFIG,
  MODULE,PROFILE,ENGINE
 • ASP,ASA:Active Server Pages
 • ASPX,ASCX,ASMX,CS,VB,CONFIG,MASTER:Active Server Plus Pages
 • CFM‏,CFML‏,CFC: תבניות ColdFusion
 • AS: קובצי ActionScript
 • ASC: קובצי תקשורת של ActionScript
 • ASR: קובצי ActionScript Remote
 • ASX‏: Windows Media Advanced Stream Redirector
 • WML: קובצי WML
 • EDML: קובצי EDML
 • VBS: קובצי VBScript
 • JAVA: קובצי Java
 • LASSO: קובצי Lasso
 • JSP,JST‏: Java Server Pages
 • JSF‏: Fireworks Script

סוגי הקבצים החדשים הבאים נוספו:

 • scss‏, less‏, sass (נפתחים כקובץ CSS)
 • appcache (נפתח כקובץ טקסט)
 • htaccess (נפתח כקובץ טקסט)

אפשרות Head Content

האפשרויות הבאות הוסרו:

 • View‏ >‏ Head Content
 • קיצור המקשים (ctrl + shift + H)
 • סרגל הכלים Header View בתצוגת Design
View >‏ האפשרות Head Content - לפני Dreamweaver CC
View >‏ האפשרות Head Content - לפני Dreamweaver CC

תפריט View ב-Dreamweaver CC
תפריט View ב-Dreamweaver CC

In-Context Editing

האפשרות In-Context Editing הוסרה מהמקומות הבאים:

 • תפריט Insert והחלונית Insert.
 • התפריט הנפתח בלחיצה ימנית בתצוגה Design.

האפשרות InContext Editing בתפריט Insert, בחלונית Insert ובתפריט תלוי ההקשר הנפתח בלחיצה ימנית (לפני Dreamweaver CC)

תפריט Insert ב-Dreamweaver CC
תפריט Insert ב-Dreamweaver CC

תפריט הקשר הנפתח בלחיצה ימנית ב-Dreamweaver CC
תפריט הקשר הנפתח בלחיצה ימנית ב-Dreamweaver CC

החלונית Insert ב-Dreamweaver CC
החלונית Insert ב-Dreamweaver CC

האפשרויות הקשורות הבאות הוסרו גם הן:

 • עזרה שהוסרה >‏ צעדים ראשונים בהפעלת האפשרות Business Catalyst InContext Editing.
 • מפקח המאפיינים (עבור האפשרות In-Context Editing)
האפשרות InContext Editing בתפריט Help - לפני Dreamweaver CC
האפשרות InContext Editing בתפריט Help - לפני Dreamweaver CC

תפריט Help ב-Dreamweaver CC
תפריט Help ב-Dreamweaver CC

האפשרויות הבאות לא הוסרו:

 • אפשרויות השלמת קוד ב-In-Context Editing
 • המקטע Option בכרטיסייה Attributes בחלונית Tag Inspector

החלונית Multiscreen Preview

האפשרות Multiscreen Preview ורכיבי ממשק המשתמש הקשורים אליה הוסרו.

Window >‏ האפשרות Multiscreen Preview - לפני Dreamweaver CC
Window >‏ האפשרות Multiscreen Preview - לפני Dreamweaver CC

שינויים בתיבת הדו-שיח New Document

 • אפשרויות אחרות הוסרו
 • DocType - אף אחת מהאפשרויות לא הוסרה
 • האפשרות Blank Template הוסרה
 • שמה של האפשרות Page From Template שונה וכעת היא נקראת Site Template
 • שמה של האפשרות Page From Sample שונה וכעת היא נקראת Starter Templates
תיבת הדו-שיח New Document - לפני Dreamweaver CC

תיבת הדו-שיח New Document‏ - Dreamweaver CC

שינויים באפשרויות Blank Page

האפשרויות הבאות הוסרו:

 • SVG
 • ASP JavaScript
 • ASP VBScript
 • ASP .net C#‎‏
 • ASP .net VB
 • Coldfusion
 • רכיבי Coldfusion
 • אפשרויות פריסה: כל האפשרויות מלבד פריסות HTML5
אפשרויות Blank Page - לפני Dreamweaver CC

אפשרויות Blank Page‏ - Dreamweaver CC

האפשרות No Script

 • View‏ >‏ NoScript Content
 • Insert‏ >‏ Script‏ >‏ No Script
 • החלונית Insert‏ >‏ Common‏ >‏ Script‏ >‏ No Script
  (כברירת מחדל יוצג תוכן מסוג NoScript)
View >‏ האפשרות NoScript - לפני Dreamweaver CC
View >‏ האפשרות NoScript - לפני Dreamweaver CC

אפשרויות בתפריט View ב-Dreamweaver CC
אפשרויות בתפריט View ב-Dreamweaver CC

Insert‏ >‏ Script >‏ האפשרות NoScript - לפני Dreamweaver CC
Insert‏ >‏ Script >‏ האפשרות NoScript - לפני Dreamweaver CC

Insert >‏ האפשרות Script ב-Dreamweaver CC
Insert >‏ האפשרות Script ב-Dreamweaver CC

חלונית Insert >‏ האפשרות No Script - לפני Dreamweaver CC
חלונית Insert >‏ האפשרות No Script - לפני Dreamweaver CC

חלונית Insert >‏ האפשרות Script ב-Dreamweaver CC
חלונית Insert >‏ האפשרות Script ב-Dreamweaver CC

אפשרויות ההוספה If‏, Else ו-Echo‏ בקובץ PHP‏ (13.1)

האפשרויות If‏, Else ו-Echo בתפריט Insert ובחלונית Insert בקובץ PHP הוסרו

אפשרויות PHP בתפריט Insert - לפני Dreamweaver 13.1

אפשרויות בחלונית PHP Insert - לפני Dreamweaver 13.1

הדפסת קוד

האפשרויות הבאות הוסרו:

 • File‏ >‏ Print Code
 • תפריט תלוי הקשר בתצוגה Code‏ >‏ Print Code
 • קיצור המקשים (ctrl + P)
 • סמל ההדפסה בסרגל הכלים
File >‏ האפשרות Print Code - לפני Dreamweaver CC
File >‏ האפשרות Print Code - לפני Dreamweaver CC

אפשרויות בתפריט File ב-Dreamweaver CC
אפשרויות בתפריט File ב-Dreamweaver CC

תפריט תלוי הקשר >‏ האפשרות Print Code - לפני Dreamweaver CC
תפריט תלוי הקשר >‏ האפשרות Print Code - לפני Dreamweaver CC

תפריט תלוי הקשר בתצוגה Code‏ - Dreamweaver CC
תפריט תלוי הקשר בתצוגה Code‏ - Dreamweaver CC

החלונית Reference

החלונית Reference והתכונות המשויכות אליה הוסרו.

Help >‏ האפשרות Reference - לפני Dreamweaver CC
Help >‏ האפשרות Reference - לפני Dreamweaver CC

תפריט Help ב-Dreamweaver CC
תפריט Help ב-Dreamweaver CC

הקלטת פקודות וביצוע הפקודות המוקלטות (13.1)

אפשרויות הקלטת הפקודות וביצוע הפקודות שהוקלטו הוסרו (Commands‏ >‏ Start Recording and Play Recorded Command).

החלונית Server Debug

החלונית Server Debug והתכונות המשויכות אליה הוסרו.

החלונית Tag Inspector

התכונות הבאות הוסרו:

 • Window‏ >‏ Tag Inspector
 • קיצור המקשים (F9)

Window‏ >‏ Tag Inspector - לפני Dreamweaver CC
Window‏ >‏ Tag Inspector - לפני Dreamweaver CC

Window Sizes‏ (13.1)

האפשרויות הבאות, הקשורות לאפשרות Window Size הוסרו:

 • Edit‏ >‏ Preferences‏ >‏ Window Sizes‏ >‏ 592
 • View‏ >‏ Window Size‏ >‏ 592w
 • שורת המצב >‏ 592w
Window Size - 592 תחת Preferences - לפני Dreamweaver 13.1

האפשרות Window Size - 592w בתפריט View - לפני Dreamweaver 13.1

האפשרות Window Size - 592w בשורת המצב - לפני Dreamweaver 13.1

XSLT-תכונות קשורות

האפשרות XSLT Transformation הוסרה. עדיין ניתן לפתוח גיליון סגנונות XSLT ולערוך בו שינויים.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון