Handboek Annuleren

Werken met gedeelde cache in Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw

 

Bridge helpt u de cache heel gedegen te beheren en biedt de mogelijkheid om de gedeelde cache te genereren in een omgeving waarin wordt samengewerkt. Wanneer u op gedeelde stations werkt, stelt het mechanisme voor gedeelde cache in Bridge u in staat de reeds gegenereerde gedeelde cache te importeren en deze te hergebruiken.

Opmerking:

In Bridge CC 2018 en de eerdere versies was de cache was vooral gericht op individuele gebruikers die aan hun eigen mappen werkten. De cache werd afzonderlijk voor elke gebruiker gegenereerd en onderhouden waardoor het in een omgeving waar veel werd samengewerkt (gedeelde stations via netwerken, externe harde schijven) veel tijd kon nemen om de cache te genereren en te bewaren op elke afzonderlijke gebruikerscomputer.

Waarom en wanneer heb ik een gedeelde cache nodig?

Als u in een omgeving werkt waarin wordt samengewerkt, kunt u een gedeelde cache opbouwen voor andere Bridge-gebruikers. Het delen van de cache biedt de volgende voordelen:

 • Verbetert de prestaties doordat cache-items sneller kunnen worden doorzocht, gevonden en gefilterd
 • Voorkomt de noodzaak om de cache weer op te bouwen en bespaart andere gebruikers de moeite om cache te moeten genereren
Opmerking:

De beheerfunctie voor de gedeelde cache is alleen handig wanneer u in een omgeving werkt waarin meerdere mensen samenwerken. Als u alleen werkt, is een gedeelde cache niet nuttig en kan deze zelfs tot problemen met schijfruimte leiden.

Het wordt afgeraden de functie voor de gedeelde cache te gebruiken als u niet in een omgeving werkt waarin wordt samengewerkt. In dit geval werken het genereren en beheren van de cache op dezelfde manier als in Bridge CC 2018.

Neem ter illustratie een organisatie met ontwerpers, illustratoren en fotografen die regelmatig met afbeeldingen werken. Deze afbeeldingen zijn beschikbaar op een opslaglocatie waarbij ze Bridge gebruiken om door de afbeeldingen te bladeren, afbeeldingen toe te voegen, te bekijken, te bewerken of naar afbeeldingen te zoeken.

Als u Bridge CC 2018 en eerdere versies gebruikt, wordt er een afzonderlijke cache gegenereerd voor alle afbeeldingen op de computer van elke gebruiker en dat is een tijdrovend proces. 

Met Bridge CC 2019 kunt u de functie voor gedeelde cache gebruiken om de gedeelde cache te exporteren en andere gebruikers kunnen een kopie van de gedeelde cache importeren op hun lokale systemen. Omdat de systemen worden gesynchroniseerd, kunt u door uw cache op een centrale plek te beheren de geëxporteerde cache opnieuw gebruiken, zonder dat op verschillende apparaten van gebruikers een nieuwe cache moet worden gemaakt.

Delen van cache in een omgeving waar meerdere mensen samenwerken
Delen van cache in een omgeving waar meerdere mensen samenwerken | Gebruiker A exporteert de cache en maakt een gedeelde-cachemap | Gebruikers B en C importeren de cache vanuit de gedeelde-cachemap naar hun lokale systemen

Opmerking:

Hier ziet u de twee belangrijke cachemappen die u moet kennen:

 • Map voor de gedeelde cache (.BridgeSharedCache): Map op de gedeelde netwerklocatie waar de geëxporteerde cache staat die kan worden hergebruikt door andere Bridge-gebruikers. Deze map wordt gemaakt wanneer u de gedeelde cache opbouwt en exporteert.
 • Map voor de geïmporteerde cache: Map op uw lokale systeem waarin de geïmporteerde gedeelde cache staat. Deze map wordt automatisch gemaakt zodra u de gedeelde cache importeert.

Wanneer moet ik een gedeelde cache exporteren, importeren en leegmaken?

Wanneer u met een gedeelde Bridge-cache werkt in een omgeving met meerdere gebruikers, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:
 • Exporteren: U kunt de exportbewerking uitvoeren om handmatig een cache te genereren voor de geselecteerde map en bijbehorende submappen. Tijdens het exporteren genereert Bridge intern miniaturen, voorvertoningen en indexen en slaat deze op in de gedeelde-cachemap in de geselecteerde map. Deze map bevat de gedeelde cache die door andere gebruikers opnieuw kan worden gebruikt. In een omgeving met meerdere gebruikers is het raadzaam dat slechts één gebruiker die schrijftoegang heeft de exportbewerking uitvoert om de gedeelde cache te genereren. Het wordt afgeraden dat andere gebruikers de gedeelde-cachemap kunnen aanpassen.
 • Importeren: Als de gedeelde cache wordt geëxporteerd voor hergebruik, kunt u de importbewerking uitvoeren om een lokale kopie van deze gedeelde cache op uw systemen te zetten. U kunt op twee manieren importeren:
  • Expliciete import (via het dialoogvenster Cache beheren): Importeert (kopieert) de geëxporteerde cache in één keer uit alle mappen.
  • Automatische cache-import (wordt ingesteld via een voorkeursoptie): Importeert (kopieert) de cache elke keer dat u de map via Bridge bekijkt.

Wanneer u op een van deze manieren importeert, kopieert Bridge de inhoud van de gedeelde-cachemappen naar een map (map voor geïmporteerde cache) op uw computer.  

 • Leegmaken: U kunt de cache op de volgende manieren leegmaken:
  • Geëxporteerde (gedeelde) cache leegmaken: De geëxporteerde cache wordt in de map voor gedeelde cache geplaatst. U kunt deze map leegmaken om de gedeelde cache te verwijderen door Cache van een specifieke locatie leegmaken te kiezen in het dialoogvenster Cache beheren of door met uw rechtermuisknop op de cache te klikken en de optie Cache wissen voor selectie te selecteren. 
  • De geïmporteerde cache voor een map leegmaken: U kunt de geïmporteerde cache voor een map leegmaken door de optie Cache van een specifieke locatie leegmaken te selecteren in het dialoogvenster Cache beheren of door met uw rechtermuisknop op de map te klikken en de optie Cache wissen voor selectie te selecteren. 
  • Alle geïmporteerde cache leegmaken: U kunt de hele geïmporteerde cache leegmaken door de optie Alle bestanden in lokale cache verwijderen te selecteren in het dialoogvenster Cache beheren.
Opmerking:

De Bridge CC 2019 SDK biedt het object ManageCache met daarin de functionaliteit voor exporteren, importeren en leegmaken van een gedeelde cache. U kunt met dit object deze bewerkingen ook automatiseren. Ga voor meer informatie naar https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Hoe kan ik een gedeelde cache exporteren, importeren en leegmaken?

Om de cache te maken en te beheren voor een map die u met meerdere gebruikers wilt delen, kiest u Extra > Cache beheren. Het dialoogvenster Cache beheren wordt weergegeven.

Dialoogvenster Cachegrootte beheren

In het dialoogvenster Cache beheren gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer Cache opbouwen en exporteren voor map 'geselecteerde mapnaam' en alle onderliggende mappen om de cache voor de geselecteerde map en submappen te maken. Deze optie is standaard geselecteerd.

  Opmerking: Het toegangsniveau voor elke map wordt in acht genomen terwijl de cache wordt aangemaakt. De exportbewerking maakt intern indexen, miniaturen en voorvertoningen en slaat de versie-informatie over de export op in de gedeelde-cachemap. Bridge exporteert ook de metagegevens van de bestanden.

  • Selecteer 100% voorvertoningen opbouwen om volledige voorvertoningen van afbeeldingen in de cache te maken. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

  Tip: Het wordt aangeraden om de optie '100% voorvertoningen opbouwen' te selecteren als u vaak werkt met uitvergrote en ingezoomde afbeeldingen. Maar dit verbruikt ook meer schijfruimte en maakt de verwerkingstijd aanzienlijk langer.

  • Klik op OK.
 2. Als u de cache uit een specifieke gedeelde map wilt importeren, selecteert u Cache importeren. Klik op Volgende en kies een gedeelde map waaruit u de cache wilt importeren.

  Tijdens het importeren kopieert Bridge de miniaturen, voorvertoningen, metagegevens en indexen intern naar uw lokale computer in een gedeelde-cachemap. Kopiëren is sneller dan het opnieuw genereren van cacheminiaturen en -voorvertoningen waardoor u de afbeeldingen sneller kunt bekijken en doorzoeken. Als de cache is geïmporteerd en beschikbaar is in de gedeelde-cachemap, worden alle overige updates aan het bestand ook doorgevoerd in de kopie van de geïmporteerde cache in de gedeelde-cachemap.

  Wanneer u door een map bladert die een gedeelde cache bevat, downloadt Bridge standaard automatisch de cache op uw computer. Om deze automatische importfunctie uit te schakelen, deselecteert u de optie Indien mogelijk cache automatisch importeren uit mappen door Bewerken > Voorkeuren > Cache te kiezen.

  Voorkeur voor het automatisch importeren van de cache

  Zie Werken met Adobe Bridge-cache voor informatie over de cachevoorkeuren.

 3. Selecteer Cache opschonen om de cache te verwijderen. U kunt deze optie gebruiken als u vermoedt dat de cache voor een map oud is en opnieuw moet worden gegenereerd (als miniaturen en metagegevens bijvoorbeeld niet worden bijgewerkt).

  • Selecteer Alle bestanden in lokale cache verwijderen om alle cachebestanden op uw computer te verwijderen. Deze optie is standaard geselecteerd. Als u op Volgende klikt, krijgt u de vraag of u de actie wilt bevestigen.
  Waarschuwingsbericht

  • Selecteer Cache van een specifieke locatie leegmaken als u cachebestanden selectief uit een bepaalde map wilt verwijderen. Klik op Volgende en kies de map waaruit u de bestanden wilt verwijderen. Er verschijnt een waarschuwingsvenster als de door u gewenste map voor het verwijderen van cachebestanden een map met een geëxporteerde cache is. Selecteer een van de volgende opties in het venster:
   • Alleen mijn cache leegmaken: Verwijdert alleen de lokale kopie van cachebestanden. De gedeelde cachebestanden worden niet aangetast. 
   • Cache leegmaken voor alle gebruikers: Verwijdert zowel de gedeelde cachebestanden als de lokale kopieën van cachebestanden.
  • Selecteer Inclusief submappen om de cachebestanden in submappen te verwijderen.
  • Klik op Doorgaan.
  Waarschuwingsbericht

  • Er verschijnt een waarschuwingsvenster als de door u gewenste map voor het verwijderen van cachebestanden geen geëxporteerde cache heeft.
   • Selecteer Inclusief submappen om de cachebestanden in submappen te verwijderen.
   • Klik op Annuleren om dit dialoogvenster te sluiten.
   • Klik op Doorgaan om de lokale cache te verwijderen.
  Waarschuwingsbericht

Welke rechten heb ik nodig voor het exporteren en importeren van een gedeelde cache?

Als u de cache exporteert, dient u lees- en schrijftoegang te hebben voor de gehele opslaglocatie. Tijdens het exporteren probeert Bridge de gedeelde-cachemap te maken die de cache (miniaturen, voorvertoningen en indexen) bevat die kan worden geïmporteerd door andere gebruikers. Als u geen schrijftoegang hebt, kunt u geen gedeelde-cachemap maken.

En met de functies Importeren en Automatisch importeren kunt u alleen de cache importeren voor mappen waartoe u leestoegang hebt. Als u geen leestoegang hebt tot de map, kan Bridge de gedeelde-cachemap niet lezen en de gedeelde cache niet openen.

Beperking

Met Bridge CC 2019 moet u een export starten om de gedeelde cache voor een opslaglocatie bij te werken. U kunt Bridge SDK ook gebruiken om exportbewerkingen te plannen.

Maar als de frequentie van het toevoegen of verwijderen van bestanden aan of uit een opslaglocatie hoog is, veroorzaakt dat veel activiteit op de schijf. Het exportproces kan dan erg traag zijn. 

Foutscenario's

In de volgende gevallen stopt Bridge de exportbewerking en wordt er een foutmelding weergegeven:

 • Schijf vol: Als de schijf of de netwerklocatie vol is tijdens het genereren van de cache.
 • Geen lees- of schrijftoegang: Als u geen toegang hebt tot de map die u probeert te exporteren.
 • Netwerkfout: Als het netwerk niet beschikbaar is en er een exportbewerking vanuit een netwerklocatie wordt uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

Wanneer u bestanden op het lokale systeem hebt staan en u de enige gebruiker bent die met deze bestanden werkt, dan is het maken en exporteren van een gedeelde cache niet nuttig. U kunt bladeren door de bestanden in Bridge en het bestaande Bridge-cachemechanisme kan de cache voor de bestanden genereren.

Een gedeelde cache is alleen handig als de middelen in een omgeving staan waarin wordt samengewerkt en als er door meerdere gebruikers mee wordt gewerkt. 

Wanneer u in een map met een gedeelde cache bladert, detecteert Bridge automatisch de aanwezigheid van de gedeelde-cachemap en worden de indexen, miniaturen en voorvertoningen naar de geïmporteerde cachemap gekopieerd. De functie voor automatisch importeren is standaard ingeschakeld. Om automatisch importeren uit te schakelen, schakelt u Indien mogelijk cache automatisch importeren uit mappen uit in het dialoogvenster Voorkeuren > Cache.

De gedeelde cache wordt gegenereerd in dezelfde map als waarin uw bestanden staan. Tijdens het exporteren van de cache voor een gedeelde map, maakt Bridge een gedeelde-cachemap (.BridgeSharedCache) in de bovenliggende map en alle submappen. De cachebestanden (miniaturen voor 256, 1024, voorvertoning op volledige grootte en indexeringsgegevens) voor respectievelijke mappen worden gegenereerd en opgeslagen in de gedeelde-cachemap.

De geïmporteerde cache staat na het importeren op de volgende locatie op een lokaal systeem: 
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

De locatie van deze map voor een geïmporteerde cache kan niet worden gewijzigd.

Ja, de geëxporteerde cache (in de map) raakt verouderd en het wordt aangeraden de cache opnieuw te exporteren.

Als u de verouderde gedeelde cache importeert, detecteert Bridge dat het bestand is bijgewerkt en wordt de geïmporteerde cache op uw plaatselijke systeem automatisch bijgewerkt.

Bridge detecteert een gedeelde cache en werkt deze bij
Gebruiker B importeert de cache vanuit de gedeelde-cachemap (geëxporteerd door gebruiker A) | Gebruiker C werkt de originele bestanden bij op het netwerk waarvoor de gedeelde cache bestaat | Bridge detecteert op het systeem van gebruiker B een verouderde cache en werkt de lokale kopie automatisch bij

Als u na het exporteren van een gedeelde cache nieuwe bestanden toevoegt of bestaande bestanden aanpast, dient u dezelfde map opnieuw te exporteren. Tijdens de nieuwe exportbewerking wordt alleen de cache voor nieuwe of aangepaste bestanden geëxporteerd. 

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?