Handboek Annuleren

Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw

 

Adobe Bridge-trefwoorden toepassen op uw bestanden

In het deelvenster Trefwoorden kunt u Adobe Bridge-trefwoorden maken en op bestanden toepassen. Trefwoorden kunnen worden georganiseerd in hiërarchische categorieën, bestaande uit bovenliggende trefwoorden (hoofdtrefwoorden) en onderliggende trefwoorden (subtrefwoorden). Met trefwoorden identificeert u bestanden op basis van de inhoud. Met het deelvenster Filter kunt u bijvoorbeeld alle bestanden in een map weergeven die gemeenschappelijke trefwoorden hebben, en met de opdracht Zoeken kunt u bestanden zoeken die het opgegeven trefwoord bevatten.

Nieuwe trefwoorden of subtrefwoorden maken

 1. Selecteer een trefwoord in het deelvenster Trefwoorden.

  Als u bijvoorbeeld Namen selecteert en een nieuw trefwoord toevoegt, wordt er een trefwoord gemaakt op hetzelfde niveau als Namen, bijvoorbeeld Sport. En als u een nieuw subtrefwoord toevoegt, wordt er een trefwoord onder Namen gemaakt, bijvoorbeeld Karen.

 2. Klik op de knop Nieuw trefwoord  of Nieuw subtrefwoord  of kies Nieuw trefwoord of Nieuw subtrefwoord in het menu van het deelvenster.
 3. Typ de naam van het trefwoord en druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

Als u het hoofdtrefwoord alleen voor structurele doeleinden wilt gebruiken, plaatst u het trefwoord tussen vierkante haken, zoals in [Namen]. Trefwoorden tussen vierkante haken kunnen niet aan bestanden worden toegevoegd.

Opmerking:

U kunt trefwoorden ook toevoegen met behulp van het vak Zoeken onder in het deelvenster Trefwoorden. Gebruik komma's om subtrefwoorden aan te duiden, en puntkomma's om afzonderlijke vermeldingen aan te geven. Als u bijvoorbeeld 'Rotterdam' wilt toevoegen aan de categorie Plaatsen, selecteert u het trefwoord “Plaatsen”, typt u Rotterdam en klikt u op de knop Nieuw subtrefwoord.

Trefwoorden aan bestanden toevoegen

 1. Selecteer het bestand of de bestanden waaraan u trefwoorden wilt toevoegen.
 2. Selecteer in het deelvenster Trefwoorden het vakje naast de naam van het trefwoord of subtrefwoord. Houd Shift ingedrukt en klik op het vak als u alle hoofdtrefwoorden wilt selecteren.

Wanneer een trefwoord aan een geselecteerd bestand wordt toegevoegd, verschijnt er een vinkje in het vakje naast het trefwoord. Als u meerdere bestanden selecteert, maar het trefwoord slechts aan enkele daarvan is toegevoegd, wordt in het trefwoordvak een afbreekstreepje (-) weergegeven.

Opmerking:

Als u Shift ingedrukt houdt terwijl u op een subtrefwoord klikt, worden ook de hoofdtrefwoorden aan het bestand toegevoegd. Als u deze werking zo wilt wijzigen dat de hoofdtrefwoorden worden toegevoegd wanneer u op een subtrefwoord klikt (en alleen het subtrefwoord wordt toegevoegd wanneer u Shift ingedrukt houdt terwijl u klikt), schakelt u Automatisch hoofdtrefwoorden toepassen in de voorkeuren voor trefwoorden in.

Trefwoorden verwijderen uit een bestand

 • Als u het vinkje wilt verwijderen, selecteert u het bestand en klikt u op het vak naast de naam van het trefwoord of de trefwoordenset. Als u het vinkje ook voor alle hoofdtrefwoorden wilt verwijderen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u in het vak bij het trefwoord klikt.
 • Als u het vinkje geforceerd wilt verwijderen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u in het vak bij het trefwoord klikt. Deze methode is met name handig wanneer u meerdere bestanden selecteert en het trefwoord slechts op enkele daarvan is toegepast, zodat in het vak bij het trefwoord een afbreekstreepje wordt weergegeven. Als u een vinkje geforceerd wilt verwijderen voor een trefwoord en de hoofdtrefwoorden ervan, houdt u Alt+Shift (Windows) of Option+Shift (Mac OS) ingedrukt terwijl u op het vak bij het trefwoord klikt.
 • Selecteer het bestand en kies Trefwoorden verwijderen Trefwoorden. Klik op Ja om alle trefwoorden uit het bestand te verwijderen.

  Tip: als u een bestand wilt vergrendelen zodat trefwoorden niet per ongeluk kunnen worden verwijderd, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of klikt u terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op het bestand in het deelvenster Inhoud en kiest u Item vergrendelen. Wanneer een item is vergrendeld, kunt u geen trefwoorden toevoegen of verwijderen, metagegevens bewerken of labels en waarderingen toepassen.

Trefwoorden beheren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de naam van een trefwoord, selecteert u het trefwoord of de trefwoordenset en kiest u Wijzigen in het menu van het deelvenster. Typ vervolgens in het deelvenster over de naam heen en druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS).

   Opmerking: Als u de naam van een trefwoord wijzigt, verandert de naam alleen voor de geselecteerde bestanden. De oorspronkelijke naam van het trefwoord wordt gehandhaafd in alle andere bestanden waaraan het trefwoord eerder is toegevoegd.

  • Als u een trefwoord naar een andere trefwoordengroep wilt verplaatsen, sleept u het trefwoord naar het hoofdtrefwoord waarin u het wilt plaatsen, en laat u de muisknop los.

  • Als u een subtrefwoord wilt wijzigen in een trefwoord, sleept u het subtrefwoord onder de lijst trefwoorden naar de onderzijde van het deelvenster Trefwoorden.

  • Als u een trefwoord wilt verwijderen, klikt u op de naam van het trefwoord en klikt u vervolgens op de knop Trefwoord verwijderen  onder in het deelvenster of kiest u Verwijderen in het menu van het deelvenster.

   Opmerking: Tijdelijke trefwoorden, zoals trefwoorden die u van andere gebruikers krijgt, worden in het deelvenster Trefwoorden cursief weergegeven. Als u tijdelijke trefwoorden permanent wilt maken in Adobe Bridge, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of klikt u terwijl u Ctrl ingedrukt houdt (Mac OS) op het trefwoord en kiest u Definitief maken in het snelmenu.

  • Als u trefwoordcategorieën wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op de pijl naast de categorie en kiest u Alles uitvouwen of Alles invouwen in het menu van het deelvenster.

  • Als u bestanden wilt zoeken met behulp van trefwoorden, kiest u Zoeken in het menu van het deelvenster Trefwoorden. (Zie Bestanden en mappen zoeken met Adobe Bridge.)

Trefwoorden zoeken

 1. Typ in het vak, onder in het deelvenster Trefwoorden, de naam van het trefwoord dat u zoekt.

Standaard worden alle trefwoorden gemarkeerd die de ingevoerde tekens bevatten. Het eerste exemplaar wordt in het groen gemarkeerd en alle volgende exemplaren in het geel. Klik op Volgend trefwoord zoeken of Vorig trefwoord zoeken om een ander gemarkeerd trefwoord te selecteren.

Opmerking:

Als u alleen trefwoorden wilt markeren die beginnen met de door u getypte tekens, klikt u op het pictogram met het vergrootglas in het zoekvak en kiest u Begint met als zoekmethode. Als Bevat is geselecteerd en u bijvoorbeeld 'ro' typt, worden zowel 'Rotterdam' als 'Groningen' gemarkeerd. Als Begint met is geselecteerd, wordt alleen 'Rotterdam' gemarkeerd.

Trefwoorden importeren of exporteren

U kunt met tabs ingesprongen tekstbestanden importeren die zijn geëxporteerd vanuit andere toepassingen, zoals Adobe Photoshop Lightroom. U kunt Adobe Bridge-trefwoorden ook exporteren als tekstbestanden. Deze bestanden worden gecodeerd als UTF-8 of ASCII (een subset van UTF-8).

 • Als u een trefwoordenbestand in Adobe Bridge wilt importeren zonder bestaande trefwoorden te verwijderen, kiest u Importeren in het menu van het deelvenster Trefwoorden, en dubbelklikt u op het bestand dat u wilt importeren.
 • Als u een trefwoordenbestand in Adobe Bridge wilt importeren en bestaande trefwoorden wilt verwijderen, kiest u Wissen en importeren in het menu van het deelvenster Trefwoorden, en dubbelklikt u op het bestand dat u wilt importeren.
 • Als u een trefwoordenbestand wilt exporteren, kiest u Exporteren in het menu van het deelvenster Trefwoorden, geeft u een bestandsnaam op en klikt u op Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?