Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw

Met de tool Vlekken verwijderen in Camera Raw kunt u een geselecteerd gebied in een afbeelding herstellen door een monster te nemen van een ander gebied in dezelfde afbeelding. Met de standaardinstelling kunt u markeringsgebieden markeren om te retoucheren door het penseel over de foto te slepen. Bijvoorbeeld: Verwijder in de volgende foto een gedeelte van de kabel (die de helm en de kabel erboven met elkaar verbindt) zodat het niet afleidt van de blauwe lucht.

Wanneer u de tool Vlekken verwijderen gebruikt in een RAW-afbeelding, betekent dit dat u de gegevens van de RAW-afbeelding rechtstreeks bewerkt. Door rechtstreeks met RAW-afbeeldingsgegevens te werken, kunt u zorgen voor betere overeenkomsten voor correctiehandelingen (klonen of retoucheren). En omdat alle bewerkingen en aanpassingen in Camera Raw-afbeeldingen worden opgeslagen in secundaire bestanden, is dit proces niet-destructief.

De lijn die de kabel en de helm met elkaar lijkt te verbinden (afbeelding links) is verwijderd (afbeelding rechts)

De tool Vlekken verwijderen gebruiken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open een Camera Raw-bestand.
  • Open de afbeelding in Photoshop en kies Filter > Camera Raw-filter.
 2. Selecteer de tool Vlekken verwijderen  op de werkbalk.

 3. Selecteer een van de volgende opties in het menu Type:

  Retoucheren Kies deze optie om de structuur, de belichting en de schaduwen van het monstergebied aan te passen aan die van het geselecteerde gebied.
  Klonen Kies deze optie om het monstergebied van de afbeelding toe te passen op het geselecteerde gebied.

 4. (Optioneel) In het gebied met opties voor de tool Vlekken verwijderen kunt u onder het histogram de schuifregelaar voor Grootte verslepen om de grootte op te geven van het gebied waarop de tool Vlekken verwijderen wordt toegepast.

  Opmerking:

  Gebruik de toetsen met de vierkante haken op het toetsenbord om de penseelgrootte te wijzigen.

  • Vierkante haak links ([): de straal van de tool verkleinen.
  • Vierkante haak rechts (]): de straal van de tool vergroten.
 5. Klik in de foto op het deel van de foto dat u wilt retoucheren en sleep.

  • Een rood-wit selectiekader (rode handgreep) geeft de selectie aan.
  • Een groen-wit selectiekader (groene handgreep) geeft het gebied aan waaruit een monster wordt genomen.
  Bepaal het deel van de afbeelding dat u wilt retoucheren en gebruik vervolgens de tool Vlekken verwijderen om het gebied te tekenen. Gebruik de groene en rode handgrepen (afbeelding rechts) om het geselecteerde gebied en het monstergebied te verplaatsen

 6. (Optioneel) Als u het standaard geselecteerde monstergebied wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Automatisch Klik op de handgreep van een geselecteerd gebied en druk op de toets met de schuine streep naar voren (/). Er wordt een monster genomen uit een nieuw gebied. Druk op de toets met de schuine streep naar voren totdat u een monstergebied vindt dat de beste overeenkomst oplevert.
  • Handmatig Gebruik de groene handgreep om het monstergebied te verplaatsen.
  Opmerking:

  Wanneer u grotere delen van een afbeelding selecteert met langere streken, wordt het juiste monstergebied niet direct gevonden. Als u met verschillende opties wilt experimenteren, drukt u op de toets met de schuine streep naar voren (/), waarna de tool automatisch monsters van meer gebieden neemt.

 7. Als u alle aanpassingen die met de tool Vlekken verwijderen zijn gemaakt wilt verwijderen, klikt u op Alles wissen.

Sneltoetsen en modificatietoetsen

Cirkelvormige vlek:

 • Houd Ctrl of Command ingedrukt en klik om een cirkelvormige vlek te maken. Sleep om de bron van de vlek in te stellen.
 • Houd Ctrl+Alt of Command+Option ingedrukt en klik om een cirkelvormige vlek te maken. Sleep om de grootte van de vlek in te stellen.

Rechthoekige selectie:

 • Houd Alt of Option ingedrukt en sleep om een rechthoekige selectie te definiëren. Alle vlekken in die selectie (rood gemarkeerd) worden verwijderd wanneer de muisknop wordt losgelaten.

Een geselecteerd gebied of geselecteerde vlek uitbreiden:

 • Houd Shift ingedrukt en klik om een bestaande geselecteerde vlek te selecteren volgens de 'punten met elkaar verbinden'-methode.

Een geselecteerd gebied of geselecteerde vlek verwijderen:

 • Selecteer een rode of groene handgreep en druk op Delete om een geselecteerde aanpassing te verwijderen.
 • Druk op Alt of Option en klik op een handgreep om deze te verwijderen.

Oneffenheden in een foto weghalen met de functie Vlekken visualiseren

Wanneer u werkt op een computerscherm, kunt u de meeste zichtbare vlekken of onvolkomenheden waarschijnlijk herkennen en verwijderen. Als u echter een foto met volledige resolutie afdrukt, kan de afdruk veel onvolkomenheden bevatten die niet op een computerscherm zichtbaar waren. Deze onvolkomenheden kunnen uiteenlopen: Het kan gaan om stof op een camerasensor, vlekken op de huid van een persoon in een portret, kleine slierten bewolking in een blauwe lucht, enzovoort. Bij afdrukken met volledige resolutie hebben deze onvolkomenheden een negatieve invloed op de visuele kwaliteit van de afbeeldingen.

Met de functie Vlekken visualiseren kunt u zoeken naar onvolkomenheden die niet meteen zichtbaar zijn. Wanneer u het selectievakje Vlekken visualiseren selecteert (in de opties voor de tool Vlekken verwijderen), wordt de afbeelding in negatief weergegeven. U kunt vervolgens de tool Vlekken verwijderen in de modus Vlekken visualiseren gebruiken om verdere onvolkomenheden in de afbeelding te verwijderen.

Het selectievakje voor Vlekken visualiseren is een optie voor de tool Vlekken verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open een Camera Raw-bestand.
  • Open de afbeelding in Photoshop CC en kies Filter > Camera Raw-filter.
 2. Selecteer de tool Vlekken verwijderen op de werkbalk en schakel vervolgens het selectievakje Vlekken visualiseren in.

  Er wordt een negatieve afbeelding weergegeven en de contouren van de elementen van de afbeelding zijn zichtbaar.

  In de bovenste afbeelding is de weergave Vlekken visualiseren uitgeschakeld en zijn overbodige elementen zoals slierten bewolking (links) verwijderd (rechts)

 3. Gebruik de schuifregelaar Vlekken visualiseren om de contrastdrempel van de negatieve afbeelding te wijzigen. Sleep de schuifregelaar naar verschillende contrastniveaus om onvolmaaktheden zoals stof, punten of andere ongewenste elementen weer te geven.

  Opmerking:

  Wanneer het selectievakje Vlekken visualiseren is ingeschakeld, kunt u de visualisatiedrempel als volgt wijzigen:

  • Verhogen: Druk op punt (.)
  • Verhogen (in grotere stappen): Druk op Shift + punt (.)
  • Verlagen: Druk op komma (,)
  • Verlagen (in grotere stappen): Druk op Shift + komma (,)
 4. Gebruik de tool Vlekken verwijderen voor het klonen van helen of het verwijderen van ongewenste elementen in de foto. Schakel het selectievakje Vlekken visualiseren uit om de resulterende afbeelding weer te geven.

 5. Herhaal stap 2, 3 en 4 indien nodig.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account