Handboek Annuleren

Mediacache beheren

Adobe Bridge verwerkt en houdt een cache van alle audio- en video-playbackbestanden bij. Dit zorgt voor betere prestaties van playbackbestanden, omdat de bestanden meteen beschikbaar zijn wanneer u ze later wilt openen. Het wordt aangeraden om de oude en ongebruikte mediacachebestanden regelmatig te wissen om de prestaties te optimaliseren. Verwijderde cachebestanden worden opnieuw gemaakt indien het bronmedium deze nodig heeft.

Mediacachevoorkeuren instellen

Volg de onderstaande stappen om de mediacachevoorkeuren in te stellen:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Windows) Kies Bewerken > Voorkeuren.
  • (Mac OS) Kies Bridge > Voorkeuren.
 2. Kies Media Cache in het dialoogvenster Voorkeuren.

 3. Selecteer een van de volgende opties om uw mediacachevoorkeuren in te stellen:

  • Cachebestanden niet automatisch verwijderen: Selecteer deze optie om te voorkomen dat mediacachebestanden automatisch worden gewist. Deze optie is standaard ingeschakeld.
  • Automatisch cachebestanden verwijderen die ouder zijn dan: Selecteer deze optie om automatisch de cachebestanden te wissen die ouder zijn dan het opgegeven aantal dagen. De standaardwaarde is 90 dagen. U kunt dit wijzigen in een tijdsperiode van uw voorkeur.
  • Oudste cachebestanden automatisch verwijderen als cache vol is: Selecteer deze optie om automatisch de oude cachebestanden te wissen als de gespecifieerde maximale cachegrootte is bereikt (in GB). De standaardgrootte is 10% van de grootte van de locatie waar de mediacache zich bevindt.
  Opmerking:

  Het automatisch wissen van mediacachebestanden geldt alleen voor .pek- .cfa- en .ims-bestanden die zich in de submappen Peak-bestanden en Mediacachebestanden bevinden.

 4. Het veld Locatie geeft het pad van de in de cache opgeslagen mediabestanden weer. Klik op Tonen in Verkenner om de beschikbare mediamappen op het opgegeven pad te bekijken.

 5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

  Opmerking:

  Wanneer voorkeur voor ouderdom of grootte wordt ingeschakeld, worden wijzigingen slechts toegepast nadat u Bridge hebt gesloten en opnieuw hebt gestart. De volgende keer dat de toepassing wordt geopend, bepaalt Bridge of de mediacachebestanden voldoen aan de criteria voor verwijdering. Zo ja, dan begint de verwijdering vijf minuten nadat de toepassing is gestart. Dit onderhoud vindt vervolgens wekelijks plaats.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account