Handboek Annuleren

Bestanden stapelen in Adobe Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw

 

Met stapels kunt u bestanden groeperen onder één miniatuur. U kunt elk bestandstype stapelen. U kunt bijvoorbeeld stapels gebruiken om afbeeldingsreeksen te ordenen. Deze reeksen bevatten vaak veel afbeeldingsbestanden.

Opmerking:

Adobe Bridge-stapels zijn anders dan Photoshop-afbeeldingsstapels, die groepen afbeeldingen omzetten in lagen en ze in een Smart Object opslaan.

Opdrachten die worden gebruikt voor een bestand, kunnen ook worden toegepast op stapels. U kunt bijvoorbeeld een stapel labelen, net zoals u dat zou doen bij een bestand. Opdrachten die u voor open stapels gebruikt, worden op alle bestanden in de stapel toegepast. Opdrachten die u toepast op samengevouwen stapels, zijn alleen van toepassing op het bovenste bestand in de stapel (als u alleen het bovenste bestand in de stapel hebt geselecteerd) of op alle bestanden van de stapel (als u alle bestanden in de stapel hebt geselecteerd door op het kader van de stapel te klikken).

De standaardsorteervolgorde voor een stapel is gebaseerd op de sorteervolgorde voor de map waarin de stapel zich bevindt.

Een Adobe Bridge-stapel in het deelvenster Inhoud (samengevouwen).

Een uitgevouwen stapel.

Lees de zelfstudie Bestanden stapelen en hernoemen van Conrad Chavez voor meer informatie over het stapelen van bestanden.

Bestanden stapelen

 1. Selecteer de bestanden die u in de stapel wilt opnemen en kies Stapels > Groeperen als stapel. Het eerste bestand dat u selecteert, wordt de miniatuur van de stapel. Het cijfer op de stapel geeft aan hoeveel bestanden er in de stapel zitten.

Stapels beheren

 • Als u de miniatuur van de stapel wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand (Windows) of houdt u Control ingedrukt terwijl u op het bestand klikt (Mac OS) dat u als nieuwe miniatuur wilt gebruiken en kiest u Stapels > Bevorderen tot bovenste stapel.
 • Als u een samengevouwen stapel wilt uitvouwen, klikt u op het stapelnummer of kiest u Stapels > Stapel openen. Als u alle stapels wilt uitvouwen, kiest u Stapels > Alle stapels uitvouwen.
 • Als u een uitgevouwen stapel wilt samenvouwen, klikt u op het stapelnummer of kiest u Stapels > Stapel sluiten. Als u alle stapels wilt samenvouwen, kiest u Stapels > Alle stapels invouwen.
 • Om bestanden aan een stapel toe te voegen, sleept u de gewenste bestanden naar de stapel.

  Opmerking: Hoewel u een stapel aan een andere stapel kunt toevoegen, kunt u geen stapels nesten. De bestanden uit de toegevoegde stapel worden gegroepeerd bij de bestaande bestanden in de stapel.

 • Om bestanden uit een stapel te verwijderen opent u de stapel en sleept u de bestanden eruit. Als u alle bestanden uit een stapel wilt verwijderen, selecteert u de samengevouwen stapel en kiest u Stapels > Groepering als stapel ongedaan maken.
 • Om alle bestanden in een gesloten stapel te selecteren, klikt u op de rand van de stapel. U kunt ook op Alt (Windows) of op Control (Mac OS) drukken en tegelijk op de miniatuur van de stapel klikken.

Een voorbeeld bekijken van afbeeldingen in stapels

In stapels met tien of meer afbeeldingen kunt u een voorvertoning van de afbeeldingen weergeven (scrubben) met een bepaalde framesnelheid, en uienschil inschakelen zodat u vorige en volgende frames als semitransparante overlays op het huidige frame kunt bekijken.

 • Als u een voorbeeld van een stapel wilt bekijken, houdt u in het deelvenster Inhoud de muis boven de stapel tot de schuifknop verschijnt. Klik vervolgens op Afspelen of sleep de schuifknop. Als de knop Afspelen of de schuifknop niet wordt weergegeven, vergroot u de miniatuur door de miniatuurschuifknop beneden in het Adobe Bridge-venster te verslepen.
 • Om de frameverhouding in te stellen klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Control en klikt u (Mac OS) op de stapel, en kiest u een frameverhouding in het menu Stacks > Frameverhouding.
 • Als u de standaardstapelframeverhouding wilt instellen, kiest u een frameverhouding in het menu Kaderfactor stapel terugspelen bij de voorkeuren voor afspelen.
 • Als u de uienschil wilt inschakelen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of klikt u terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS) op de stapel en kiest u Stapelen > Uienschil inschakelen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?