Handboek Annuleren

Taken automatiseren in Adobe Bridge

 1. Bridge-handboek
 2. Inleiding
  1. Nieuwe functies in Bridge
  2. Systeemvereisten voor Bridge
  3. Adobe Bridge-werkruimte
  4. Foto's importeren met Fotodownloader
  5. Inhoud en middelen organiseren met Adobe Bridge
 3. Werken met middelen
  1. Creative Cloud Libraries in Bridge
  2. PDF-contactbladen maken in de werkruimte Uitvoer
  3. Bestanden weergeven en beheren in Adobe Bridge
  4. Werken met metagegevens in Adobe Bridge
  5. Werken met Adobe Bridge-cache
  6. Trefwoorden gebruiken in Adobe Bridge
  7. Adobe Bridge starten
  8. De weergave van het deelvenster Inhoud van Adobe Bridge aanpassen
  9. Afbeeldingen voorvertonen en opnametijdstip bewerken
  10. Verzamelingen gebruiken in Adobe Bridge
  11. Bestanden stapelen in Adobe Bridge
  12. Taken automatiseren in Adobe Bridge
  13. Workflow maken
  14. Dynamische mediabestanden voorvertonen in Adobe Bridge
  15. Webgalerieën en PDF-bestanden maken
  16. Werken met gedeelde cache in Bridge
  17. Mediacache beheren
 4. Bridge en andere Adobe-apps
  1. Werken met Adobe Media Encoder
  2. Werken met Adobe Premiere Pro
 5. Exporteren en publiceren
  1. Middelen omzetten met het deelvenster Exporteren
  2. Afbeeldingen naar Adobe Stock publiceren
  3. Middelen publiceren naar Adobe Portfolio
 6. Sneltoetsen
  1. Sneltoetsen in Adobe Bridge
  2. Deelvenster Sneltoetsen in Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Camera Raw-instellingen beheren
  2. Afbeeldingen roteren, uitsnijden en aanpassen
  3. Repareer afbeeldingen met de verbeterde tool Vlekken verwijderen in Camera Raw
  4. Radiaalfilter in Camera Raw
  5. Automatische perspectiefcorrectie in Camera Raw
  6. Panorama's maken
  7. Procesversies in Camera Raw
  8. Lokale aanpassingen aanbrengen in Camera Raw
 8. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

Taken uitvoeren vanuit het menu Tools

Photoshop- en Illustrator-extensies gebruiken in Adobe Bridge

Het menu Tools bevat submenu's voor diverse opdrachten die beschikbaar zijn in verschillende Adobe-producten. Wanneer bijvoorbeeld Adobe Photoshop is geïnstalleerd, kunt u met de opdrachten in het submenu Tools > Photoshop foto's verwerken die u hebt geselecteerd in Adobe Bridge. Als u deze taken uitvoert vanuit Adobe Bridge, bespaart u tijd omdat u niet elk bestand afzonderlijk hoeft te openen.

Opmerking:

Ook andere fabrikanten kunnen items maken en deze aan het menu Tools toevoegen voor extra functionaliteit in Adobe Bridge. Ga naar het Bridge Developer Center voor meer informatie over het maken van scripts.

Adobe Bridge bevat ook handige automatiseringsscripts. Met het Adobe Output Module-script in Adobe Bridge kunt u bijvoorbeeld webfotogalerieën maken en Adobe PDF-contactbladen en presentaties in een volledig scherm genereren. Met het CC 2014-script voor automatische verzamelingen worden sets foto's verzameld die in Photoshop kunnen worden verwerkt tot panorama's of HDR-afbeeldingen.

 1. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt gebruiken. Als u een map selecteert, wordt de opdracht indien mogelijk op alle bestanden in de map toegepast.
 2. Kies Opties > [Onderdeel], gevolgd door de gewenste opdracht. (Als er geen geautomatiseerde taken beschikbaar zijn in uw toepassing, wordt deze opdracht niet weergegeven in het menu Extra.)

Voor informatie over een bepaalde opdracht raadpleegt u de documentatie bij die toepassing.

Namen van bestanden in batch wijzigen

Namen van bestanden in batch wijzigen in Adobe Bridge

U kunt de namen van bestanden in een groep of batch wijzigen. Als u de namen van bestanden in batch wijzigt, kunt u dezelfde instellingen kiezen voor alle geselecteerde bestanden. Voor andere batchverwerkingstaken kunt u scripts gebruiken om geautomatiseerde taken uit te voeren.

 1. Selecteer de bestanden waarvan u de naam wilt wijzigen.
 2. Kies Extra > Naam wijzigen in batch
 3. Stel de volgende opties in:

  Doelmap

  Plaats de hernoemde bestanden in dezelfde map, verplaats ze naar een andere map of plaats kopieën in een andere map. Als u de hernoemde bestanden in een andere map wilt plaatsen, klikt u op Bladeren om de desbetreffende map te selecteren.

  Nieuwe bestandsnamen

  Kies elementen in de menu's en typ de gewenste tekst om nieuwe bestandsnamen te maken. Klik op de plus- (+) of minknop (-) om elementen toe te voegen of te verwijderen.

  Reeks vervangen

  Hiermee kunt u een bestandsnaam geheel of gedeeltelijk wijzigen in aangepaste tekst. Selecteer eerst wat u wilt vervangen: met Originele bestandsnaam vervangt u de oorspronkelijke bestandsnaam door de tekenreeks. Kies Tijdelijke bestandsnaam om een tekenreeks te vervangen die wordt gedefinieerd door de voorafgaande opties in de pop-upmenu's Nieuwe bestandsnamen. Kies de optie Standaarduitdrukking gebruiken om reguliere uitdrukkingen te gebruiken om reeksen te vinden op basis van patronen in bestandsnamen. Met Alles vervangen worden alle subreeksen vervangen die overeenkomen met de bronreeks.

   

  Opties

  Selecteer Huidige bestandsnaam behouden in XMP-metagegevens als u de oorspronkelijke bestandsnaam wilt behouden in de metagegevens. Selecteer bij Compatibiliteit het besturingssysteem waarmee de gewijzigde bestandsnamen compatibel moeten zijn. Het huidige besturingssysteem is standaard geselecteerd en de selectie kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Voorvertoning

  De huidige en de nieuwe bestandsnaam worden weergegeven in het voorvertoningsgebied onder aan het dialoogvenster Naam wijzigen in batch. Klik op Voorvertoning om te zien hoe de naam van alle geselecteerde bestanden wordt gewijzigd.

 4. (Optioneel) Selecteer een voorinstelling in het menu Voorinstelling om bestandsnamen te wijzigen met behulp van veel gebruikte schema's voor naamgeving. Klik op Opslaan als u de instellingen voor Naam wijzigen in batch wilt opslaan voor later.

Bekijk een van de volgende videohandleidingen voor meer informatie over het in batch wijzigen van bestandsnamen:

HDR- en panorama-afbeeldingen automatisch stapelen

HDR- en panorama-afbeeldingen stapelen in Adobe Bridge

Met het script voor automatische verzamelingen in Adobe Bridge worden sets afbeeldingen verzameld in stapels die in Photoshop kunnen worden verwerkt als HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range) of panoramasamenstellingen. Het script verzamelt afbeeldingen in stapels op basis van de vastlegtijd, de belichtingsinstellingen en de uitlijning van de afbeeldingen. Het script voor automatische verzamelingen verwerkt alleen foto's waarvan de tijdstempels maximaal 18 seconden van elkaar verschillen. Als de belichtingsinstellingen van de foto's variëren en de inhoud meer dan 80% overlapt, interpreteert het script de foto's als een HDR-set. Als de belichting constant is en de inhoud minder dan 80% overlapt, interpreteert het script de foto's als deel van een panorama.

Opmerking:

De functie voor automatische verzamelingen is alleen beschikbaar als u over Adobe Bridge en Photoshop CS5 of hoger beschikt.

 1. U activeert het script voor automatische verzamelingen door Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Adobe Bridge  > Voorkeuren (Mac OS) te kiezen.

 2. Selecteer in het deelvenster Opstartscripts de optie voor automatische verzamelingen en klik vervolgens op OK.

 3. Selecteer een map met HDR- of panorama-opnamen en kies Stapels > Autom. stapelen Panorama/HDR.

  Opmerking:

  Als automatisch stapelen niet werkt op de map, selecteert u handmatig de vereiste HDR-/panorama-bestanden in de map en kiest u Stapels > Autom. stapelen Panorama/HDR.

 4. Kies Extra > Photoshop > Verzamelingen in Photoshop verwerken om de opnamen automatisch samen te voegen en het resultaat te bekijken in Adobe Bridge.
  Opmerking:

  Zie voor meer informatie over panorama's en HDR in Photoshop Panorama's maken met Photomerge en HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online