Arbeidsflyt

Hvis du må sende et dokument til flere underskrivere som deler en e-postadresse, oppgir du samme e-postadresse i To: (Til:)-feltet to ganger.

Når dokumentet er signert, sender Adobe Sign dokumentet på nytt til samme e-postadresse for at den andre underskriveren skal signere.

 

Hurtigtrinn

 1. Logge på Adobe Sign-kontoen
 2. Klikk på Send-fanen og oppgi e-postadressen to ganger i To: (Til:)-feltet.
 3. Last opp dokumentet og merk av for Preview Positions (Forhåndsvis posisjoner) eller Add Form Fields (Legg til skjemafelter) nederst.
 4. Klikk på alternativet Select the Participant (Velg deltaker) øverst til venstre og velg e-post som E-Sign by Signer's email address (E-signer med underskrivers e-postadresse). Dra ønskede skjema- eller signaturfelter fra toppen og plasser dem i dokumentet der den første underskriveren skal legge inn data eller signere skjemaet.
 5. Klikk på Select the Participant øverst til høyre en gang til. Denne gangen velger du e-post som E-Sign by Signer's email address (E-signer med underskrivers e-postadresse) (1). Dra skjema- eller signaturfeltene fra toppen og plasser dem i dokumentet der den andre underskriveren skal legge inn data eller signere skjemaet.
 6. Når du har plassert alle skjema- eller signaturfeltene i dokumentet for begge underskriverne, klikker du på Send øverst til høyre.
 7. Dokumentet sendes til samme e-postadresse to ganger for å signeres av begge underskriverne.

Trinn for trinn

 1. Logge på Adobe Sign-kontoen

 2. Klikk på Send-fanen og oppgi e-postadressen to ganger i To: (Til:)-feltet.

 3. Upload (Last opp) dokumentet og velg Preview, position signatures or add form fields (Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt) nederst. Klikk på Next (Neste).

 4. Klikk på Select the Participant (Velg deltaker) øverst til venstre og velg e-post som E-Sign by Signer's email address (E-signer med underskrivers e-postadresse).

  Dra nødvendige skjema- eller signaturfelter fra toppen og slipp dem i dokumentet der den første underskriveren skal legge inn data eller signere dokumentet.

 5. Klikk på Select the Participant (Velg deltaker) øverst til venstre. Denne gangen velger du e-post som E-Sign by Signer's email address (1) (E-signer med underskrivers e-postadresse) (1).

  Dra skjema- eller signaturfeltene fra toppen og slipp dem i dokumentet der den andre underskriveren skal legge inn data eller signere dokumentet.

  Merk:

  Når du velger Signer's email address (1) som deltaker, nedtones alle skjema- og signaturfelter satt inn for den første underskriveren.

 6. Når du har plassert alle skjema- eller signaturfeltene i dokumentet for begge underskriverne, klikker du på Send øverst til høyre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet