Tildele skjemafelt til mottakere


Felttildeling

Når du legger til felt i avtalen, er det viktig å tildele hvert felt til en mottaker. Felttildelingen bestemmer hvilken mottaker som har tillatelse til å samhandle med det feltet, og ekskluderer alle andre.

Felt som er merket som "Obligatorisk", må ha noe innhold lagt inn før mottakeren kan fullføre sin del av avtalen.

Felt som ikke er obligatoriske, og som mottakeren lar stå tomme, er likevel låst for andre mottakere siden de spesifikt er tildelt én part i transaksjonen.

Det er mulig å tildele et felt til Alle. Det gjør feltet tilgjengelig for hver mottaker etter tur, til noen legger inn innhold i feltet.  Når et felt har innhold og mottakeren har fullført sin del av prosessen, blir feltinnholdet låst for videre redigering for alle påfølgende mottakere.

Det er også mulig å tildele et felt som Forhåndsutfylling, som betyr at feltene blir gjort tilgjengelig for avsenderen av avtalen på tidspunktet avtalen sendes. Disse feltene er bare tilgjengelig under forhåndsutfyllingsfasen og kan ikke gjøres tilgjengelig for mottakere.


Tildele felt til mottakere

Når du skal definere et felt for en bestemt mottaker, må du sette Tildelt til-verdien i feltet når du redigerer dokumentet.

En enkel måte å gjøre dette på er å velge mottakeren fra MOTTAKERE-delen til høyre i vinduet før du plasserer noen felt.

Alle felt som plasseres etter dette, vil sette Tildelt til-verdien til den valgte mottakeren.

Det er to visuelle indikatorer som hjelper med å forstå feltet "eierskap":

  • Når du velger en mottaker, blir alle feltene som tildeles den mottakeren, uthevet med en lysere gul farge, mens felt som ikke tildeles den valgte mottakeren, nedtones
  • Hver mottaker i MOTTAKERE-listen har en egen fargeblokk ved siden av navnet, som samsvarer med en fargekode øverst til høyre i hvert felt

Plasser alle felt for én mottaker, og velg deretter neste mottaker som må legge inn innhold eller signere, og plasser feltene for denne.  Gjør dette for hver mottaker på avtalen.

 

Når et felt er på dokumentet, kan du endre Tildelt til-verdien gjennom menyen for feltegenskaper.

Dobbeltklikk på feltet for å åpne egenskapsmenyen (høyreklikk på et valgt felt åpner en liten meny med Rediger som et alternativ).

Når egenskapsmenyen er åpen, finner du Tildelt til-feltet øverst, rett under feltnavnet.

Alle mottakere er oppført i nedtrekksmenyen.

Rolle-velger i feltegenskapene


Tildele felteierskap i en biblioteksmal

Når du oppretter eller redigerer en biblioteksmal, gjelder alle de samme alternativene.

Den eneste forskjellen er at i stedet for en "navngitt" mottaker, ser du en generell plassholder: Deltaker 1, Deltaker 2 og så videre.

  • Deltaker 1 er den første mottakeren som skal ha tilgang, Deltaker 2 er den andre og så videre.
  • De forhåndsfylte feltene er eksklusive for senderen er tilgjengelig for å fylles kun på det tidspunkt avtalen sendes.
  • Alle -felt er fremdeles åpne for alle mottakere inntil det legges til innhold, hvor de da blir låst.
  • All deltakese gjelder kun for hyperlenke -felt (alle kan ikke fylle ut samme felt, men alle skal få lov til å klikke på en lenke).

Flere deltakere kan legges til ved å klikke på alternativet Legg til ny deltaker øverst i mottakerlisten.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din