Sende en avtale til samme e-postadresse to ganger

Noen ganger deler to eller flere personer en e-postadresse, og det er nødvendig å få alle signaturene i ett dokument.

Dette gjøres enkelt gjennom Adobe Sign med samme prosess som ved henting av unike signaturer fra forskjellige e-postadresser.

Fordi en unik, gyldig signatur krever en unik logget hendelse, må du legge til like mange mottakere som det er underskrivere.  I dette tilfellet har alle mottakere samme e-postadresse.

Hurtigtrinn

 1. På Send-siden skriver du inn e-postadressen i Mottakere-delen, én gang per underskriver.
  1.  Hvis du har to underskrivere, skal det være to mottakere. Hvis du har tre underskrivere, skal det være tre mottakere, og så videre.
 2. Dra og slipp, legg ved eller velg et dokument å sende
 3. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 4. Klikk på Neste.
 5. Dra felt til dokumentet for den første underskriveren
 6. Velg neste underskriver fra hurtigmenyen Mottakere
  1. Den andre mottakeren er den andre forekomsten av e-postadressen i listen.
 7. Dra felt til dokumentet for den andre underskriveren
 8. Gjenta trinnene 6-7 for hver mottaker av avtalen.
 9. Klikk på Send.

Trinn for trinn

 1. På Send-siden skriver du inn e-postadressen i Mottaker-feltene – én gang for hver underskriver av avtalen.

  I eksempelet nedenfor skal tre underskrivere signere fra samme e-postadresse:

  To mottakere med samme e-postadresse
 2. Dra og slipp en fil til Filer-delen, eller klikk på Legg til filer-koblingen for å legge ved et dokument fra biblioteket eller nettverket.

  Legge ved et dokument
 3. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt og klikk på Neste.

  Aktivere Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 4. Den første forekomsten av e-postadressen du skrev inn (øverst i listen), er den første personen som skal signere.

  • Legg merke til fargeblokkene ved siden av de enkelte mottakerne. Disse stemmer med fargeflagget i hvert felt som er tildelt mottakeren.
  • Når en mottaker er aktiv, vil det være et avkrysningsmerke i fargeboksen.
  • Alle felt som er plassert for den aktive mottakeren, blir automatisk tildelt den mottakeren.

  Dra felt fra den høyre kolonnen til dokumentet for den første mottakeren.

  Plassere de første signaturfeltene
 5. I hurtigmenyen Mottakere velger du den andre forekomsten av e-postadressen.

  • Den andre underskriveren har en annen fargeblokk.
  • Du vil se et avkrysningsmerke i den andre underskriverens blokk når den andre underskriveren er valgt.
  • Mottakeren som vises i grensesnittet, er den andre underskriveren.
  Plasser det andre settet med felt for den andre underskriveren
 6. Dra og slipp felt for den andre mottakeren på dokumentet på de nødvendige plasseringene.

  • Feltene som plasseres, får fargeflagget til den andre mottakeren.
  Velg den andre forekomsten av e-postadressen

  Merk:

  Feltene som er tildelt den aktive mottakeren, er tydeligere i grensesnittet enn felt som er tildelt andre mottakere (disse feltene er dempet grå).

 7. Trinntekst

  Gjenta trinnene 5-6 for eventuelle flere mottakere.

  field_placment
 8. Når du har plassert alle feltene, klikker du på Send.

  Send

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet