Sende en avtale til samme e-postadresse to ganger

Noen ganger deler to personer en e-postadresse, og det er nødvendig å få begge signaturene i ett dokument. Dette gjøres enkelt via Adobe Sign på en lignende måte som å få to signaturer fra to forskjellige e-postadresser.

Hurtigtrinn

 1. På Send-siden skriver du inn e-postadressen to ganger i Mottakere-delen.
 2. Dra og slipp, legg ved eller velg et dokument å sende.
 3. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 4. Klikk på Neste.
 5. Dra felt til dokumentet for den første underskriveren.
 6. Velg neste underskriver fra hurtigmenyen Mottakere. Den andre iterasjonen har (1) på slutten.
 7. Dra felt til dokumentet for den andre underskriveren.
 8. Klikk på Send.

Trinn for trinn

 1. På Send-siden skriver du inn samme e-postadresse to ganger i Mottakere-feltene.

  To mottakere med samme e-postadresse
 2. Dra og slipp, legg ved eller velg et dokument å sende til underskriverne.

  Legge ved et dokument
 3. Velg Forhåndsvis og legg til signaturfelt og klikk på Neste.

  Aktivere Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 4. Den første forekomsten av e-postadressen du angav, er den første personen som skal signere. Dra felt fra toppen av ruten til dokumentet.

  Plassere de første signaturfeltene
 5. I hurtigmenyen Mottakere velger du den andre iterasjonen av e-postadressen. Den er merket med (1). Selv om det står én, der dette den andre personen.

  Velg den andre forekomsten av e-postadressen
 6. Dra og slipp felt for den andre underskriveren på dokumentet på de nødvendige plasseringene.

  Plasser det andre settet med felt for den andre underskriveren
 7. Når du har plassert alle feltene, klikker du på Send.

  Sende avtalen

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet