Adobe Sign gjør det enkelt å sende et dokument til andre for signering. Du kan sende til bare én person, eller sende til flere personer for signering.

Sende en avtale til én enkelt underskriver

Sending av et dokument til signering er den grunnleggende arbeidsflyten som brukes i Adobe Sign. Sending av et dokument til signering til bare én mottaker er den enkleste metoden for å bruke systemet.

Slik sender du et dokument til signering:

 1. Gå til Hjem-fanen og klikk på knappen Be om signaturer.

  Hjem-side – Be om signaturer

  Du kan eventuelt starte prosessen ved å velge en bibliotekmal (eller arbeidsflyt) først ved å klikke på Start fra bibliotek-knappen.

  Dette lar deg velge mellom tre alternativer:

  • Nylige - En liste over de 20 sist brukte malene, oppført med de sist brukte øverst.
  • Biblioteksdokument - Viser alle tilgjengelige biblioteksmaler.
  • Arbeidsflyt Viser alle tilgjengelige arbeidsflyter for brukeren.

  Når en fil eller arbeidsflyt er valgt, klikker du på Start for å komme til Send-siden der malen allerede er vedlagt (lar deg hoppe over trinn 4 nedenfor).

  Start fra bibliotek
 2. Definer mottakeren av avtalen. 

  Skriv inn/definer følgende (fra venstre mot høyre):

  Skriv inn e-postadresse
 3. Legg til et avtalenavn og en melding som vil bli tatt med i den første e-postmeldingen til mottakeren.

  agreement_message
 4. Dra og slipp, legg ved eller velg et bibliotekdokument som skal sendes.

  • Flere dokumenter kan legegs ved, og de blir levert som ett sammenhengende dokument til mottakeren.
  Velg et dokument å sende.
 5. Konfigurer eventuelle nødvendige alternativer:

  • Passordbeskytt (den signerte PDF-filen) – Dette passordet brukes på alle PDF-kopier av avtalen som lastes ned fra Adobe Sign. Passordet hindrer at dokumentet kan vises før passordet er skrevet inn riktig.
  • Tidsfrist for fullføring – Tidsfristen gjør at transaksjonen utløper etter de definerte antall dagene.
  • Angi påminnelse – Påminnelser kan konfigureres for én av flere gjentakelser. Det er bare den gjeldende aktive mottakeren som får påminnelser.
  • Mottakers språk – Definerer språket som brukes i e-postmeldingen som leveres til mottakeren, samt i instruksjoner på skjermen.
 6. Hvis du vil legge til felt som mottakeren skal samhandle med, velger du Forhåndsvis og legg til signaturfelt.

  Når alt er konfigurert, klikker du på Neste.

  Velg forhåndsvisning
 7. Dra feltene fra fanene på høyre side i skjermbildet, og slipp feltene på dokumentet.

  Plasser felter

  Med Tilbake-knappen kan du navigere tilbake til Send-siden hvis du trenger å endre e-postadressen til mottakerne eller endre filene som er vedlagt avtalen.

  Merk:

  Hvis du bygger et vanlig dokument for din bruk, kan du merke av for Lagre som mal og lagre dokumentet med feltene slik de er plassert.

  I fremtidige transaksjoner kan du ganske enkelt legge ved dokumentet fra biblioteket og hoppe over plasseringen av felt!

 8. Når du har plassert alle feltene i dokumentet, klikker du på Send.

Det sendes en e-postmelding til mottakeren som inkluderer en kobling til dokumentet, og som muliggjør handling fra vedkommende.

Når handlingen er fullført, blir du varslet via e-post.


Sende en avtale til flere mottakere

Å sende en avtale til flere mottakere er nesten det samme som å sende til én mottaker.

Hovedforskjellene er at du må:

 • Definere hver mottaker i den rekkefølgen de skal gjøre noe i dokumentet i
 • Plassere felt spesifikt for hver mottaker, som nødvendig

Merk:

Transaksjoner som omfatter flere mottakere, kan konfigureres for å følge en sekvensiell, parallell eller hybrid arbeidsflyt.

 1. Gå til Hjem-fanen og klikk på knappen Be om signaturer.

 2. Definer hver mottaker av avtalen. 

  Skriv inn/definer følgende (fra venstre mot høyre):

   

  Hvis du vil legge til deg selv i listen over mottakere, klikker du på koblingen Legg til meg øverst til høyre.

  Det er tillatt å legge til samme e-postadresse flere ganger.

  Merk:

  Hvis du må slette en mottakerrad, klikker du på X helt til høyre på raden.

  Skriv inn e-postadresse
 3. Legg til et avtalenavn og en melding som vil bli tatt med i den første e-postmeldingen til mottakerne.

 4. Dra og slipp, legg ved eller velg et bibliotekdokument som skal sendes.

  • Flere dokumenter kan legegs ved, og de blir levert som ett sammenhengende dokument til mottakeren.
 5. Konfigurer eventuelle nødvendige alternativer:

  • Passordbeskytt (den signerte PDF-filen) – Dette passordet brukes på alle PDF-kopier av avtalen som lastes ned fra Adobe Sign. Passordet hindrer at dokumentet kan vises før passordet er skrevet inn riktig.
  • Tidsfrist for fullføring – Tidsfristen gjør at transaksjonen utløper etter de definerte antall dagene.
  • Angi påminnelse – Påminnelser kan konfigureres for én av flere gjentakelser. Det er bare den gjeldende aktive mottakeren som får påminnelser.
  • Mottakers språk – Definerer språket som brukes i e-postmeldingen som leveres til mottakeren, samt i instruksjoner på skjermen.
 6. Hvis du vil legge til felt som mottakeren skal samhandle med, velger du Forhåndsvis og legg til signaturfelt.

  Når alt er konfigurert, klikker du på Neste.

 7. Dra feltene fra fanene på høyre side i skjermbildet, og slipp feltene på dokumentet.

  Velg mottaker
 8. Når du har plassert alle feltene i dokumentet, klikker du på Send.