Nie można wydrukować plików PDF w systemie Mac OS X wersji 10.6 do 10.8

Problem

Drukarka Adobe PDF nie jest dostępna lub nie można jej użyć w systemie operacyjnym Mac OS X w wersji od Snow Leopard (10.6) do Mountain Lion (10.8) 

Rozwiązanie

Dodaj polecenie Zapisz jako Adobe PDF i użyj go.

 1. W przypadku korzystania z programu Acrobat 9 Pro zaktualizuj go do wersji Acrobat 9.1 Pro.Narzędzie do aktualizacji usuwa drukarkę Adobe PDF z listy drukarek i dodaje polecenie Zapisz jako Adobe PDF do menu PDF.
 2. W menu PDF wybierz opcję Zapisz jako Adobe PDF, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wybierz opcję Zapisz jako Adobe PDF

Usuń ręcznie drukarkę Adobe PDF

W przypadku aktualizacji z systemu Mac OS X Leopard (10.5), Snow Leopard (10.6), Lion (10.7) lub Mountain Lion (10.8) drukarka Adobe PDF nie jest usuwana.

 1. Wybierz kolejno opcje Apple > Preferencje systemowe.
 2. Otwórz panel preferencji Drukarka i faks.
 3. Wybierz kartę Drukowanie, aby wyświetlić listę drukarek.
 4. Wybierz pozycję Adobe PDF 9.0.
 5. Kliknij przycisk znaku minus (-).

Polecenie Zapisz jako Adobe PDF jest wyświetlane w menu PDF.

Dodatkowe informacje

Funkcje zabezpieczeń w systemie Snow Leopard i późniejszych wersjach powodują wyłączenie drukarki Adobe PDF. Programy Adobe Acrobat w wersjach 9.1 Pro i późniejszych do Acrobat 11.0.x powodują usunięcie drukarki Adobe PDF. Ponadto powodują one dodanie polecenia Zapisz jako Adobe PDF. Klienci korzystający z wcześniejszych wersji programu Adobe Acrobat w systemach Snow Leopard nie mogą korzystać z drukarki Adobe PDF.

Zmiany techniczne w systemie Mac OS X Snow Leopard (10.6) i późniejszych wersjach zapobiegają instalowaniu modułu drukarki Adobe opartej na języku PostScript. Jednak nowy obieg pracy z dokumentami PDF wykorzystuje już istniejącą w systemie Mac OS X architekturę drukowania w oparciu o format PDF. Wybór opcji Zapisz jako Adobe PDF z menu PDF powoduje, że pliki PDF oparte na technologii firmy Apple są konwertowane na pliki PDF w jakości Adobe przy użyciu ustawień JobOption.

Obieg pracy drukowania plików PDF do plików PDF ma następujące korzyści:

 • Lepsza wydajność
 • Wyższej jakości pliki PDF
 • Możliwość utworzenia plików PDF zgodnych ze standardami, takimi jak PDF/X i PDF/A
 • Możliwość dodawania funkcji do plików PDF, takich jak zakładki, hiperłącza i znaki wodne

Użytkownicy aplikacji do publikacji nieopartych na języku Adobe PostScript nie mogą drukować bezpośrednio do Adobe PDF i muszą skorzystać z innej metody tworzenia plików PDF.

Niektóre wersje wybranych produktów firmy Adobe, takich jak InDesign i Illustrator CS4 lub CS5, nie obsługują menu PDF w oknie dialogowym drukowania systemu Mac OS X. W tym przypadku należy zapisać (Illustrator) lub wyeksportować (InDesign) dokument do pliku PDF. Można również wydrukować do pliku PostScript® i zapisać ten plik w programie Distiller, Acrobat Professional lub aplikacji do wyświetlania firmy Apple. Więcej informacji można znaleźć w temacie Błąd | Opcja Zapisz jako PDF nieobsługiwana | Utwórz PDF | InDesign, Illustrator | Mac OS 10.6 lub późniejsze

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?