Pobierz

Creative Cloud dla zespołów udostępnia najnowsze aplikacje komputerowe, gdy tylko zostaną wydane, a także zapewnia dostęp do niezbędnych usług i narzędzi kreatywnych.

Jako administrator możesz szybko wdrażać stanowiska za pomocą specjalnego serwisu Admin Console do obsługi kont Creative Cloud dla zespołów, usuwać i ponownie przydzielać stanowiska stosownie do potrzeb, uzyskać w dowolnych godzinach zaawansowaną telefoniczną pomoc techniczną, a także nabywać dodatkowe licencje z opłatą skorygowaną proporcjonalnie w stosunku do daty rocznicy pierwszego zakupu.

Więcej informacji o usłudze Creative Cloud dla zespołów podano na stronie Przegląd.

Szukasz funkcji klasy korporacyjnej? Więcej informacji: Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Kup

Wybierz plany Pojedyncza aplikacja, Wszystkie aplikacje albo kombinację planów odpowiadającą potrzebom zespołu.

W ramach usługi Creative Cloud dla zespołów każdy użytkownik w zespole może mieć przypisany jeden z dwóch planów. Dla tych członków zespołu, którzy potrzebują wielu aplikacji i usług Creative Cloud oraz dostępu do dedykowanych sesji z udziałem ekspertów, przeznaczony jest plan Wszystkie aplikacje. Natomiast w przypadku użytkowników, którzy korzystają tylko z jednej aplikacji Creative Cloud — na przykład programu Photoshop CC — idealny będzie plan Pojedyncza aplikacja.

Niezależnie od planów wymaganych dla poszczególnych użytkowników, konto Creative Cloud dla zespołów ułatwia skonfigurowanie zespołu i rozpoczęcie pracy. Wszystkie potrzebne plany można kupić w ramach jednej transakcji. Ponadto administratorzy zespołu mają dostęp do łatwego w obsłudze serwisu internetowego Admin Console, który umożliwia scentralizowane nabywanie i wdrażanie wszystkich stanowisk dla zespołu lub jednostki organizacyjnej oraz zarządzanie nimi w ramach pojedynczej umowy subskrypcyjnej.

Zespołem może zarządzać wielu administratorów. Zaleca się przydzielenie administratora z działu informatycznego, który pomoże w początkowym wdrożeniu produktów, oraz dodatkowego administratora z zespołu kreatywnego, który będzie się zajmować administracją bieżącą. Wraz z rozwojem zespołu i ewolucją jego potrzeb administratorzy mogą z łatwością dodawać nowych użytkowników lub zmieniać przypisanie licencji.

Aby zapewnić użytkownikom narzędzia i pomoc techniczną klasy korporacyjnej, można przenieść ich z planów indywidualnych na plan Creative Cloud dla zespołów.

Przypisanie do konta Creative Cloud dla zespołów umożliwia korzystanie ze wszystkich elementów dostępnych w planach indywidualnych, uzupełnionych ponadto o narzędzia administracyjne, które umożliwiają scentralizowany zakup licencji i zarządzanie nimi. Członkowie zespołu korzystający z planu Wszystkie aplikacje zyskają ponadto dostęp do dwóch sesji usług specjalistycznych rocznie.

Posiadacze planów indywidualnych Creative Cloud mogą przejść na plan dla zespołów, nie ponosząc opłaty za anulowanie.

Zespoły mogą również skorzystać z pomocy działu obsługi klienta. Kontaktując się w tej sprawie, należy przygotować:
• identyfikator Adobe ID głównego administratora konta zespołowego,
• numer telefonu administratora głównego,
• identyfikatory Adobe ID kont indywidualnych, które mają zostać przeniesione do planu zespołowego.

Masz więcej pytań?

Odwiedź stronę często zadawanych pytań dotyczących usługi Creative Cloud dla zespołów.

Wdrażaj

Po nabyciu usługi Creative Cloud (w serwisie Adobe.com, telefonicznie lub u jednego ze sprzedawców Adobe) należy zalogować się do serwisu administracyjnego Creative Cloud Admin Console i postępować zgodnie z prostymi instrukcjami, aby rozpocząć pracę. Można również obejrzeć krótki film dla początkujących lub pobrać szczegółowe instrukcje.

Można skorzystać z następujących opcji wdrażania:

  • Umożliwić członkom zespołu samodzielne instalowanie licencji, zapraszając ich do dołączenia do planu Creative Cloud dla zespołów. W tym celu należy po prostu dodać ich adresy e-mail w serwisie Creative Cloud Admin Console. Każdy użytkownik otrzyma zaproszenie do utworzenia identyfikatora Adobe ID. Utworzone identyfikatory będą powiązane z planem zespołowym, a uczestnicy tego planu będą mogli pobrać i zainstalować przydzielone im aplikacje Creative Cloud.

  • Wdrożyć rozwiązania za pomocą narzędzia Adobe Creative Cloud Packager. Creative Cloud Packager ułatwia administratorom tworzenia pakietów aplikacji i uaktualnień Adobe Creative Cloud. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie. Odsyłacz do pobierania narzędzia Creative Cloud Packager oraz jego dokumentację można znaleźć w panelu Narzędzia wdrażania w serwisie Admin Console.

    Jako administrator systemów informatycznych możesz korzystać z całodobowej (24/7), zaawansowanej pomocy technicznej. Jeśli masz pytania techniczne, skontaktuj się z nami.

Zarządzaj

Do usługi Creative Cloud dla zespołów dołączone są narzędzia administracyjne, które ułatwiają zespołom i firmom zarządzanie inwestycjami w oprogramowanie. Serwis Admin Console umożliwia między innymi scentralizowane zarządzanie licencjami, przypisywanie, dodawanie lub przenoszenie stanowisk itd.

Kolejną ważną zaletą jest możliwość wyznaczenia dowolnej liczby administratorów zespołu. Zaleca się przydzielenie co najmniej jednego dodatkowego administratora dla konta, tak aby zawsze można było szybko wykonać potrzebne zadania związane z wdrażaniem aplikacji i zarządzaniem usługą. Więcej informacji: Zarządzanie subskrypcją Creative Cloud dla zespołów.

Jeśli plan Creative Cloud dla zespołów obejmuje usługę Adobe Stock, można przypisać subskrypcje Adobe Stock jednej osobie z zespołu, wielu osobom, albo wszystkim osobom w zespole. Więcej informacji Zarządzanie subskrypcją usługi Stock.

 

Zapewnij zespołowi szybki dostęp do informacji

Administratorzy Creative Cloud dla zespołów mogą korzystać z całodobowej zaawansowanej pomocy technicznej, dostępnej telefonicznie, na forach i w formie rozmowy sieciowej. Zacznij już teraz.

Użytkownicy Creative Cloud dla zespołów również mają dostęp do pomocy technicznejsamouczków i specjalnych sesji indywidualnych z udziałem ekspertów ds. WWW, fotografii, wideo, druku i publikacji cyfrowych. Zaplanuj teraz sesję z udziałem eksperta.

 

Po nabyciu usługi Creative Cloud (na stronie Adobe.com
, telefonicznie lub u jednego ze sprzedawców Adobe na całym świecie)
zaloguj się w serwisie Creative Cloud Admin Console i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami,
aby rozpocząć pracę.

Można skorzystać z następujących opcji wdrażania:

Opcja pierwsza: Pozwól członkom zespołu na samodzielne instalowanie licencji, zapraszając ich do dołączenia do planu
Creative Cloud dla zespołów. Aby wysłać zaproszenia, wystarczy dodać ich adresy e-mail w
serwisie Creative Cloud Admin
Console. Każdy użytkownik otrzyma zaproszenie do utworzenia identyfikatora Adobe ID. Utworzone
identyfikatory będą powiązane z planem zespołowym, a uczestnicy tego
planu będą mogli pobrać i zainstalować przydzielone im aplikacje Creative Cloud.

Opcja druga: Przeprowadź wdrożenie za pomocą narzędzia Creative
Cloud Packager. Creative Cloud Packager ułatwia administratorom tworzenia
pakietów aplikacji i uaktualnień Adobe Creative Cloud. Pakiety takie
można następnie wdrożyć na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie. Narzędzie
Creative Cloud Packager i jego dokumentację można pobrać w panelu Narzędzia
wdrażania w serwisie Admin
Console

Jako administrator systemów informatycznych
możesz korzystać z całodobowej, zaawansowanej pomocy technicznej. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online