Rozwiązywanie problemów z dziennikami instalacji | CC

Instalatory programów Adobe Creative Cloud rejestrują swoje działania w plikach dziennika. Te pliki dziennika mogą się przydać, aby stwierdzić, czy w trakcie instalowania wystąpiły określone błędy. W przypadku instalacji bezdialogowej plik dziennika jest jedynym miejscem, gdzie są rejestrowane komunikaty o błędzie.

Analiza głównego dziennika instalacji produktu Creative Cloud

W celu rozwiązania problemów z błędami instalacji produktu Creative Cloud, które wystąpiły po kliknięciu przycisku Instaluj, należy przeanalizować główny dziennik instalacji.

 1. Przejdź do plików dziennika zapisanych w jednym z następujących folderów:

  • System Windows w wersji 32-bitowej (XP, Vista, 7): \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • System Windows w wersji 64-bitowej (XP, Vista, 7):\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • System Mac OS /Library/Logs/Adobe/Installers

  Nazwa pliku dziennika zawiera nazwę produktu i datę instalacji oraz rozszerzenie „log.gz”. Rozszerzenie .gz oznacza, że jest to plik skompresowany. 
   

 2. Aby zdekompresować plik .gz, skorzystaj z programów do dekompresji plików, takiego jak Winzip lub StuffIt. Po rozpakowaniu plik dziennika będzie miał formę zwykłego pliku tekstowego.

 3. Otwórz plik dziennika za pomocą programu WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga: Na urządzeniach z systemem Mac OS pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst poprzez naciśnięcie przycisków Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora tekstu przed kontynuowaniem.

 4. Przewiń tekst do końca dziennika. Poszukaj w sekcji --- Summary --- wierszy zaczynających się od wyrazów ERROR: lub FATAL, które  oznaczają niepowodzenie podczas procesu instalacji.

  Uwaga: Sekcje oznaczone ostrzeżeniem nie oznaczają niepowodzenia i należy je zignorować.

  Ważne: Niektóre wpisy zaczynające się od wyrazów ERROR lub FATAL nie są komunikatami o błędzie, które można analizować. Niektóre komunikaty ERROR i FATAL informują tylko o tym, że instalowanie składnika nie powiodło się, a nie o przyczynie niepowodzenia. Patrz Informacyjne wpisy ERROR i FATAL.

  Czasem może wystąpić wiele błędów. Komunikaty o błędach wyglądają podobnie do poniższych:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand
  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute
   

 5. Znajdź w bazie wiedzy Adobe artykuł TechNote zawierający rozwiązanie dotyczące danego komunikatu o błędzie. Podczas wyszukiwania usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład w przypadku błędów wymienionych poniżej należałoby wyszukać ciągi tekstowe “Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand” i “Unable to create directory”. 

  Listę błędów, które mogą pojawić się w plikach dziennika instalacji lub uruchomienia można znaleźć w dokumencieBłędy instalacji i uruchamiania | Creative Suite 5, CS5.5 (cpsid_83481).

Informacyjne wpisy ERROR i FATAL

Poniższe wpisy dla użytkowników systemu Windows oznaczają, że składniki dla wersji 64-bitowej nie zostały zainstalowane i można je zignorować w przypadku systemu z wersją 32-bitową.

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine.

Poniższe wpisy oznaczają, że składnik nie został zainstalowany, ale nie informują o tym, jaka jest przyczyna tego niepowodzenia. Wszelkie następujące lub podobne wpisy można zignorować:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CC: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CC: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CC Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Analiza dziennika PDapp programu Creative Cloud

W celu rozwiązania problemów z błędami instalacji produktu Creative Cloud, które wystąpiły przed kliknięciem przycisku Instaluj, należy przeanalizować plik PDapp.log.

 1. Przejdź do plików plik PDapp.log zapisanych w jednym z następujących folderów:

  Uwaga: poniższe foldery są domyślnie ukryte. W razie potrzeby, aby wyświetlić ukryte pliki, użyj polecenia Opcje folderów (Windows) lub narzędzia Terminal (Mac OS).

  • Windows XP: \Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Temp
  • Windows Vista i Windows 7: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/~/Library/Logs
 2. Otwórz plik PDapp.log za pomocą programu WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Próby instalacji są rejestrowane w dzienniku PDapp.log sekwencyjnie. Każdy wiersz dziennika zaczyna się od daty i godziny oznaczającej, kiedy miała miejsce próba instalacji. Każda próba rozpoczyna się od numeru wersji kompilacji.

  Analizie należy poddać tylko ostatnią próbę. Jeśli nie można ustalić, która próba jest najnowsza, usuń plik PDapp.log i uruchom ponownie instalator.
   

 3. W ostatniej próbie instalacji poszukaj wierszy zaczynających się od wyrazu [ERROR] lub [FATAL]. Na przykład:

  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CC PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Znajdź w bazie wiedzy Adobe artykuł TechNote zawierający rozwiązanie dotyczące danego komunikatu o błędzie.Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład w przypadku błędów wymienionych poniżej należałoby wyszukać ciągi tekstowe "DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload" i "PIM - Error could not create PIM Common Folder Path".

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli w żadnym artykule TechNote w bazie wiedzy nie ma rozwiązań dotyczących danego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe.

Możesz także odwiedzić fora poświęcone danemu produktowi Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto