Pomoc i rozwiązywanie problemów

Wdrażanie

Jak zaplanować wdrożenie Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Jeśli zamierzasz wdrożyć usługę Creative Cloud, warto poświęcić chwilę na zaplanowanie sposobu zarządzania tym wdrożeniem oraz aplikacjami, przestrzenią dyskową i usługami.

Jak skonfigurować identyfikatory użytkowników?

Adobe stosuje bazowy system zarządzania identyfikatorami, który służy do uwierzytelniania użytkowników i potwierdzania ich uprawnień. Należy zaplanować i skonfigurować identyfikatory użytkowników zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstwa.

Jak można zarządzać użytkownikami i produktami?

Zarządzanie użytkownikami umożliwia tworzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie i usuwanie kont użytkowników. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

Firmy mogą nabywać plany subskrypcyjne Adobe dla przedsiębiorstw, aby uzyskać dostęp do różnych produktów i usług Adobe, między innymi produktów Creative Cloud. Tu można znaleźć szczegółowe informacje o optymalizacji wykorzystania tych planów i usług.

W jaki sposób wdraża się aplikacje i ich aktualizacje?

Administrator może określić, jakie aplikacje i usługi zostaną wdrożone dla użytkowników, tworząc odpowiednie pakiety. Pakiety takie można następnie wdrożyć na komputerach użytkowników w organizacji. Można nawet przeprowadzać wdrożenia w trybie cichym oraz wdrożenia niestandardowe, w których podczas instalacji nie jest wymagane żadne działanie ze strony użytkowników końcowych.

Często zadawane pytania

Co wchodzi w skład oferty Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Konto Creative Cloud dla przedsiębiorstw obejmuje aplikacje graficzne, takie jak Photoshop i InDesign, technologię  CreativeSync, która umożliwia inteligentną synchronizację, zasoby kreatywne, takie jak Adobe Stock i biblioteka czcionek internetowych Adobe Fonts, aplikacje mobilne do tworzenia publikacji oraz zabezpieczenia klasy korporacyjnej, chroniące majątek intelektualny i zawartość kreatywną przedsiębiorstwa. Więcej informacji o Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Gdzie można znaleźć informacje na temat wdrażania licencji imiennych w ramach planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Obejrzyj ten film dotyczący wdrażania Creative Cloud dla przedsiębiorstw i zapoznaj się z omówieniem zasobów wdrożeniowych dostępnych w przypadku licencji dla przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i instytucji rządowych.

Gdzie można znaleźć informacje na temat narzędzia Adobe Provisioning Toolkit?

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition to narzędzie z interfejsem w wierszu poleceń uruchamiane na obsługiwanych platformach, które umożliwia śledzenie numerów seryjnych produktów Adobe® oraz zarządzanie nimi. Tu można znaleźć instrukcje jego pobierania i używania w celu zarządzania licencjami przedsiębiorstwa. 

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oferty Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Więcej odpowiedzi na częste pytania można znaleźć w artykule Creative Cloud dla przedsiębiorstw — często zadawane pytania.

Typowe problemy

Dlaczego podczas próby instalacji pakietów występuje błąd 190?

Instalacja pakietu zawierającego produkt Project Felix kończy się niepowodzeniem na komputerach, na których nie ma systemu Windows 10, ponieważ nie spełniają one minimalnych wymagań systemowych.

Dlaczego przy uruchamianiu aplikacji Creative Cloud pojawia się komunikat „Błąd konfiguracji nr 16”?

Ten błąd na ogół występuje w sytuacji, gdy użytkownik nie ma wystarczających uprawnień na komputerze, na którym uruchomiono aplikację. Wykonaj odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego procedurę ustawiania uprawnień do folderów Adobe PCD i SLStore.

Dlaczego przypisanie subskrypcji nie powoduje automatycznego powiązania jej z zalogowanym w danej chwili użytkownikiem?

Przypisanie subskrypcji do konta Adobe ID lub Enterprise ID nie powoduje automatycznie powiązania tej subskrypcji z komputerami, na których jest zalogowany użytkownik.Zazwyczaj problem ten można rozwiązać, wylogowując się i logując ponownie.

Dlaczego po zaakceptowaniu nowej aktualizacji głównej produktu Creative Cloud status mojej licencji cofa się do wersji próbnej?

W środowiskach, w których produkty Creative Cloud wdrożono za pomocą pakietu opartego na numerach seryjnych, może występować błąd powodujący, że aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne. Ponowne wdrożenie numeru seryjnego dla danej stacji roboczej pozwala zazwyczaj usunąć ten błąd.