Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie produktami w serwisie Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o produktach, które organizacja zakupiła w ramach planu Adobe dla przedsiębiorstw lub dla zespołów.

Szybka pomoc
Aby rozpocząć korzystanie z produktów zakupionych przez organizację, przejdź do karty Produkty w serwisie Admin Console.

Jaka jest definicja „produktu”?

Uwaga:

Zarządzasz zespołami lub subskrypcją VIP? Zobacz instrukcje zarządzania produktami i licencjami.

W ramach umowy podpisanej przez organizację z Adobe (na plan dla zespołów lub dla przedsiębiorstw) nabywane są produkty. Umożliwiają one udzielenie użytkownikom uprawnień do korzystania z aplikacji i usług Adobe objętych danym produktem. Produktami nabytymi przez organizację można zarządzać na karcie Produkty w serwisie Admin Console.

Wiele aplikacji i usług

Produkt może zawierać wiele aplikacji i usług Adobe. Na przykład produktWszystkie aplikacje Creative Cloud zawiera wszystkie aplikacje kreatywne o najwyższej pozycji w branży. Obejmuje również usługi, takie jak Adobe Express, Fonts, PDF Services.

Pojedyncza aplikacja

„Produkt” może zawierać pojedynczą aplikację, na przykład Acrobat Pro, aplikację Creative Cloud, taką jak Photoshop, Adobe XD, lub produkt do publikacji, taki jak Adobe Captivate lub Adobe Primetime.

Produkty Experience Cloud

Produkty Experience Cloud, takie jak Adobe Target, Adobe Campaign, Adobe Analytics, zawierają jedno rozwiązanie.

Produkty usługowe

Produkty mogą również obejmować usługi, takie jak Adobe Stock, Adobe Acrobat Sign dla firm oraz niestandardowe czcionki.

Produkty definiowane na podstawie aplikacji lub usług określają również liczbę licencji nabytych na taki produkt. Odpowiada ona liczbie użytkowników, którzy są uprawnieni do korzystania z aplikacji i usług zawartych w produkcie. Rozwiązania Experience Cloud określają liczbę użytkowników danego produktu. Odpowiada ona liczbie użytkowników uprawnionych do korzystania z tego rozwiązania.

Przypisywanie użytkowników do produktów

Sposób korzystania z produktów zakupionych przez organizację zależy następujących kwestii:

Rodzaj umowy lub metody licencjonowania

 • Plany zespołowe: Dodaj użytkowników zespołowych do planu produktowego, aby przypisać im licencje. Szczegóły tutaj.
 • Licencje imienne (plan dla przedsiębiorstw): Utwórz profil produktowy powiązany z odpowiednim produktem, a następnie dodaj użytkowników do tego profilu. Szczegóły tutaj.
 • Licencje urządzeń współużytkowanych (plan dla sektora edukacji): Utwórz profil licencji SDL powiązany z odpowiednim produktem, a następnie dodaj użytkowników do tego profilu.Szczegóły tutaj.

Rodzaj produktu

Przypisz użytkowników: Produkty takie jak Wszystkie aplikacje Creative Cloud albo produkty obejmujące pojedynczą aplikację, np. Photoshop, XD, Acrobat i Adobe Acrobat Sign, udostępniają opcję przypisywania użytkowników. Można przypisać jednego użytkownika na każdą licencję na dany produkt. Zatem w przypadku produktu Wszystkie aplikacje Creative Cloud przypisanie użytkownika spowoduje, że będzie on mieć licencję na używanie wszystkich dostępnych aplikacji i usług Adobe.

Przypisz programistów Umożliwia programistom w przedsiębiorstwie integrowanie, rozszerzanie lub tworzenie aplikacji i interfejsów opartych na technologiach i produktach Adobe. Szczegóły tutaj.

Przypisywanie administratorów produktu do danego produktu

Dotyczy:

Rola administracyjna:

Licencje imienne dla przedsiębiorstw, licencje SDL dla sektora edukacji

Administrator systemu

Zaleca się, aby administratorzy systemu (szczególnie w dużych organizacjach) przekazali zadanie zarządzania produktami specjalnie wyznaczonym osobom o roli „Administrator produktu”. Administrator produktu zarządza produktami, do których jest przypisany.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

 2. Kliknij produkt, do którego chcesz przypisać administratorów produktu.

 3. Przejdź na kartę Administratorzy i kliknij opcję Dodaj administratora.

 4.  Wpisz nazwisko lub adres e-mail użytkownika.

  Można wyszukać istniejących użytkowników lub dodać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.

  Uwaga:

  Można tu dodać maksymalnie dziesięciu administratorów. Aby dodać kolejnych, powtórz powyższe kroki po zapisaniu zmian.

  Dodawanie administratorów produktu

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Do prawidłowego działania wszystkich aplikacji i usług Adobe konieczne jest zezwolenie na dostęp do określonego zbioru adresów URL i domen na portach 80 i 443. Więcej informacji.

Administratorzy, których przypisano do produktu, otrzymają e-mail z zaproszeniem wskazującym produkt, do którego otrzymali uprawnienia administracyjne.

Usuwanie użytkowników i grup z produktu

 1. Zarządzając produktem w serwisie Admin Console, przejdź do sekcji Użytkownicy.

 2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw użytkowników i kliknij opcję Usuń użytkowników.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń użytkowników.

Eksportowanie listy produktów

Rodzaj planu:

Rola administracyjna:

Przedsiębiorstwo

Administrator produktu

Rodzaj planu:

Rola administracyjna

Zespoły

Administrator systemu

Listę zakupionych i przypisanych produktów można wyeksportować, na przykład na potrzeby działu zaopatrzenia w organizacji, który może jej używać przy realizacji zadań rozliczeniowych i księgowych.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Produkty.

 2. Kliknij ikonę Eksportuj do formatu CSV w prawym górnym rogu strony.

 3. Wybierz lokalizację folderu i kliknij przycisk OK.

Pobierany w wyniku tego działania plik CSV zawiera listę produktów w przedsiębiorstwie:

 • Pseudonim profilu produktowego;
 • Produkt, do którego należy dany profil;
 • Przydział licencji, czyli liczbę użytkowników przypisanych do profilu; zobacz Definiowanie limitów i zarządzanie nimi;
 • Przydzielony: Liczba licencji na dany produkt przypisanych/wykorzystanych w profilu produktowym.
 • Administratorzy: Administratorzy danego profilu
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto