Po zastosowaniu aktualizacji przez użytkowników aplikacje Creative Cloud są wyświetlane jako wersje próbne

Problem: gdy użytkownik zaakceptuje ważną aktualizację aplikacji Creative Cloud, jego licencja zostanie cofnięta do wersji próbnej

W środowiskach, w których usługa Creative Cloud została wdrożona przy użyciu pakietu opartego na numerach seryjnych, a w programie Creative Cloud Packager wybrano opcję zezwalania administratorom na samodzielne stosowanie aktualizacji, może wystąpić błąd licencjonowania, w wyniku którego aplikacje będą wyświetlane jako wersje próbne. Może się to zdarzyć, gdy użytkownicy zdecydują się na zastosowanie ważnych aktualizacji, np. aktualizacji CC 2014 do CC 2015; aktualizacje te będą wyświetlane jako wersje próbne.

Rozwiązanie: ponownie przypisz numery seryjne do stacji roboczych, których dotyczy problem, za pomocą pliku licencji

Skorzystaj z narzędzia Creative Cloud Packager, aby utworzyć zaktualizowany plik licencji. Zastosuj ten plik licencji do stacji roboczych, których dotyczy problem. Kroki tej procedury opisano tutaj.

Uwaga: nie trzeba ponownie wdrażać pełnych aplikacji. Zastosowanie pliku licencji z uprawnieniami administratora naprawi aktywację produktu. 

Więcej podobnych

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto