Pomoc i rozwiązywanie problemów

Zakup

Subskrypcja Adobe Creative Cloud dla zespołów udostępnia skalowalne produkty, usługi i funkcje współpracy, które zwiększają produktywność, oferując koszt niższy w porównaniu z indywidualnym zakupem poszczególnych programów. Więcej informacji: Plany biznesowe Creative Cloud. Informacje o najlepszych cenach można znaleźć na stronie z ofertami specjalnymi.

We wszystkich obsługiwanych krajach powszechnie akceptowaną metodą płatności za konta Creative Cloud jest karta kredytowa. W niektórych obsługiwanych krajach jest dostępna płatność za pośrednictwem serwisu PayPal. Zobacz Opcje płatności.

Więcej informacji o korzystniejszych rabatach i ofertach przygotowanych z myślą o przedsiębiorstwach można znaleźć w dokumencie poświęconym programowi zakupowemu Value Incentive Plan.

W przypadku produktów objętych subskrypcją (Adobe Creative Cloud, Acrobat DC) numer zamówienia można znaleźć w Internecie w sekcji Historia zamówień. Aby wyświetlić tę sekcję, należy się zalogować, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

W przypadku produktów poza subskrypcją numer zamówienia jest podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Można go również sprawdzić w Internecie, w sekcji Historia zamówień. Aby wyświetlić tę sekcję, należy się zalogować, podając swój identyfikator Adobe ID oraz hasło.

W niektórych krajach informacje o zamówieniach są przechowywane w innej lokalizacji. Jeśli na stronie Historia zamówień nie widać żadnego zamówienia, kliknij podany tam odsyłacz, a następnie wybierz opcję Wyświetl historię transakcji.

W przypadku produktów Adobe nabytych w ramach programu Value Incentive Plan zamówienia można wyświetlać na stronie Raporty w serwisie licencyjnym Adobe LWS.

Zobowiązanie licencyjne zawiera się na rok lub na okres pozostały do końca daty rocznej umowy. Dlatego konieczne jest utrzymywanie zamówionej liczby licencji do upływu tej daty. Jeśli subskrypcja zespołowa została kupiona bezpośrednio w serwisie Adobe.com, to można z niej usuwać licencje. Wiąże się to z naliczeniem opłaty za anulowanie. Szczegółowe informacje można uzyskać od działu obsługi klienta.

Zarządzanie zespołem

Licencję na produkt można przypisać użytkownikowi bezpośrednio na stronie Przegląd w serwisie Admin Console, na której są wyświetlone nabyte licencje. Kliknij odsyłacz Przypisz użytkowników pod odpowiednią aplikacją Creative Cloud i dodaj użytkownika. Licencje można również przypisywać za pomocą strony Produkty. Aby przypisać licencję, wybierz odpowiedni produkt i kliknij opcję Dodaj użytkownika.

Administrator może wykonywać zadania związane z zarządzaniem użytkownikami, takie jak dodawanie i usuwanie kont, za pomocą strony Użytkownicy w serwisie Admin Console. Konta te uprawniają użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie do korzystania z produktów i usług Adobe.

Aby zmienić właściciela konta zespołowego, obecny właściciel umowy (administrator główny) musi przenieść swoje uprawnienia na administratora dodatkowego tego konta. Opcja zmiany właściciela umowy jest widoczna w serwisie Admin Console tylko wtedy, gdy zalogowany użytkownik jest obecnym administratorem głównym konta. Jeśli administrator główny nie jest dostępny i nie może dokonać tej zmiany, administrator dodatkowy konta zespołowego musi zwrócić się do działu obsługi klienta i poprosić o pomoc w jej wprowadzeniu.

Więcej informacji: Zmiana właściciela umowy.

Tak. Adobe zaleca przydzielenie co najmniej jednego dodatkowego administratora dla konta, tak aby zawsze można było szybko wykonać potrzebne zadania związane z wdrażaniem aplikacji i zarządzaniem usługą.

Administratorzy zespołu mogą edytować jego nazwę, jeśli plan zespołowy został nabyty bezpośrednio od Adobe. Więcej informacji: Ustawienia konsoli. W przypadku programów VIP opcja zmiany nazwy zespołu nie jest dostępna.

Jeśli subskrypcja zespołowa została nabyta w serwisie Adobe, w dowolnej chwili można dokupić dodatkowe licencje. Opłata za nie zostanie rozliczona w następnym cyklu.

Również w przypadku zakupu za pośrednictwem sprzedawcy-resellera można w dowolnej chwili dodać licencje. W takiej sytuacji trzeba jednak w ciągu 30 dni od daty rocznicy rozliczeń złożyć u sprzedawcy zamówienie, aby sfinalizować transakcję. W przeciwnym razie funkcja dodawania licencji zostanie zablokowana, a nieopłacone licencje zostaną zdezaktywowane. Wszystkie dodatkowe licencje tracą ważność w tym samym dniu, w którym przypada data rocznicy oryginalnej umowy. Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami.

Rozliczenia

Jeśli zmiana danych karty kredytowej nie jest możliwa lub opcja zmiany nie jest widoczna, sprawdź następujące potencjalne przyczyny:

  • Przeglądarka nie jest zgodna ze stroną Konta.
  • Próbujesz zmienić dane karty w dniu odnowienia lub dniu, w którym jest naliczana opłata.
  • Termin płatności upłynął więcej niż 30 dni temu.
  • Sprawdź, czy typ płatności to PayPal / płatność na podstawie PO lub VIP.
  • Sprawdź, czy logujesz się jako właściciel umowy.

Na stronie Plany w serwisie Admin Console można zmieniać metodę płatności, jednak tylko z karty kredytowej na PayPal i odwrotnie. Można tam również zmienić adres do faktury i tym podobne informacje. Szczegółowe informacje: Uaktualnianie informacji dotyczących karty kredytowej i rozliczeń.

Jeśli jesteś właścicielem umowy, a subskrypcja dla zespołu została nabyta za pośrednictwem serwisu Adobe.com, to w serwisie Admin Console można wyświetlać historyczne rachunki. Szczegółowe informacje: Wyświetlanie historycznych rachunków.

Pobieranie i instalowanie

Aplikacje można pobierać, instalować i aktualizować aplikacji za pomocą programu Creative Cloud Desktop. Instrukcje: Pobieranie programu Creative Cloud Desktop.

Instalacja aplikacji Creative Cloud może się zawiesić z wielu powodów. Pliki instalacyjne mogą być uszkodzone lub urządzenie może nie być w stanie połączyć się z serwerem Adobe. W artykule Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalowaniem aplikacji Creative Cloud podano porady i instrukcje diagnozowania problemów.

Problemy z uprawnieniami wiążą się z nieprawidłowymi lub niewystarczającymi prawami do wykonania określonych operacji lub zadań. Aby je rozwiązać, zobacz Kody błędów instalacji i rozwiązania problemów.

Błędy sieci występujące przy próbie pobrania lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud mogą mieć różne przyczyny, na przykład zbyt wolne łącze internetowe, zapory blokujące ruch, nieprawidłowa konfiguracja routera lub serwera proxy itd. Więcej informacji: Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalacją aplikacji Creative Cloud.  Omówienie punktów końcowych aplikacji podano w artykule Sieciowe punkty końcowe Adobe Creative Cloud.

Tego typu problemy mogą mieć różne przyczyny, na przykład:

  • uszkodzenie pakietu instalatora,
  • brak odpowiedniego pakietu w instalatorze,
  • system operacyjny niespełniający minimalnych wymagań systemowych,
  • uruchomione w systemie procesy, które powodują konflikty.

Informacje pomocne w rozwiązywaniu problemów podano w artykule Kody błędów instalacji i rozwiązania problemów

Więcej informacji: Tworzenie pakietów

Aby określić konkretne opcje tworzenia pakietu, dołącz plik przesłonięć AUSST, podaj własne ścieżki instalacyjne itd.

Aktywacja

Aplikacja lub usługa Creative Cloud zostanie aktywowana, gdy serwery Adobe zdołają powiązać ją z ważną licencją użytkownika. Jest to proces automatyczny, zachodzący w tle podczas logowania się do aplikacji. Jeśli jednak nie można się połączyć z serwerem aktywacji, licencja nie jest aktywna lub próbujesz zainstalować aplikację na wielu urządzeniach, mogą pojawić się błędy. Więcej informacji: Rozwiązywanie problemów z aktywacją aplikacji Creative Cloud.

Jeśli mimo nabycia subskrypcji Creative Cloud widoczny jest komunikat o błędzie informujący, że aplikacja jest nadal w wersji próbnej, poszukaj rozwiązania w artykule Nabyte aplikacje Creative Cloud są wyświetlane jako wersje próbne.

Niekiedy nie można się zalogować do aplikacji Creative Cloud, następuje nieoczekiwane wylogowanie lub aplikacja wielokrotnie prosi o zalogowanie. Zobacz rozwiązania podane w artykule Creative Cloud wylogowuje użytkownika lub wielokrotnie prosi o zalogowanie.

Informacje o prostych rozwiązaniach typowych problemów z logowaniem się na konto Adobe ID podano w artykule Rozwiązywanie problemów z logowaniem na konto Adobe.

Społeczność

Forum dla administratorów subskrypcji dla przedsiębiorstw i zespołów.