Rozwiązywanie problemów z dopasowaniem rysów twarzy

Brak podglądu w przypadku używania procesora graficznego

Podczas próby poprawiania zdjęć za pomocą funkcji Dopasuj rysy twarzy po włączeniu opcji Użyj procesora graficznego do dopasowania rysów twarzy w oknie Preferencje występuje jeden z następujących problemów:

  • Podgląd rysów po dostosowaniu za pomocą suwaków jest niedostępny.
  • Program nie wykrywa karty graficznej. W związku z tym program Photoshop Elements przełącza się na procesor.

Rozwiązanie

Ten problem może wystąpić ze względu na kartę graficzną komputera. Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować sterowniki karty graficznej w celu rozwiązania tego problemu:

  1. Wykonaj jedną z następujących procedur:

    • System Windows: przejdź do Panel sterowania > Menedżer urządzeń > Karty graficzne.

    • Komputer Mac: przejdź do menu Apple > Informacje o tym komputerze Mac > Ekran.

  2. Sprawdź nazwę karty graficznej.
  3. Zainstaluj najnowsze sterowniki karty graficznej pobrane z witryny jej producenta.

Wykrywanie twarzy kończy się niepowodzeniem podczas dopasowywania rysów twarzy

W systemie Windows funkcja Dopasuj rysy twarzy w programie Photoshop Elements 15 nie wykrywa twarzy na zdjęciu. Na ekranie wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy „Nie wykryto twarzy”. 

Rozwiązanie

Ten problem występuje, jeżeli ścieżka instalacji programu zawiera znaki dwubajtowe. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj program Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements w niestandardowej ścieżce bez znaków dwubajtowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto