Funkcja Automatyczne tony inteligentne wykorzystuje inteligentny algorytm do modyfikowania wartości tonalnej obrazu. Funkcja Automatyczne tony inteligentne wprowadza korektę do zdjęć. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika jest joystick, którym można dokonywać precyzyjnych operacji.

Podczas poruszania joystickiem po różnych obszarach zdjęcia program Photoshop Elements analizuje jakość tonalną próbkowanego obszaru. Korekta tonalna jest następnie stosowana wobec całego zdjęcia. Dlatego też poruszanie joystickiem po różnych obszarach zdjęcia daje różne rezultaty. Na zdjęciu (poniżej) poruszanie joystickiem w kierunku jaśniejszych części (jasne niebo lub trawa) powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Na zdjęciu jest to szczególnie widoczne w prawym górnym i prawym dolnym rogu.

Narzędzie automatyczne tony inteligentne jest dostępne w trybach Szybkim i Eksperckim.

<b>(po lewej)</b> Poruszanie joystickiem w kierunku ciemniejszych obszarów (liście lub cień) powoduje przyciemnienie całego obrazu. Na miniaturkach jest to szczególnie widoczne po lewej stronie głównego obrazu.<br/><b>(po prawej)</b> Poruszanie joystickiem w kierunku jaśniejszych części (jasne niebo lub trawa) powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Na miniaturkach jest to szczególnie widoczne po prawej stronie głównego obrazu.

Stosowanie efektu Automatyczne tony inteligentne wobec fotografii

  1. Otworzywszy obraz, kliknij Podnieś wartość > Automatyczne tony inteligentne.

    Domyślna korekta tonalna jest stosowana automatycznie.

    A. Opcje dla funkcji Automatyczne tony inteligentne B. Przełącz, aby włączyć podgląd obrazu przed i po edycji C. Obwiednia, wewnątrz której można poruszać joystickiem D. Joystick, który można przeciągnąć do obwiedni E. Przycisk Resetuj przywraca oryginalne położenie joysticka proponowane przez funkcję Automatyczne tony inteligentne F. Jedna z czterech generowanych automatycznie bieżących miniaturek podglądu 
  2. Przesuń kontrolkę joysticka wyświetlaną na ekranie w celu dostosowania docelowego obrazu.

  3. Aby zobaczyć, jak obraz będzie wyglądał po przesunięciu joysticka w określonym kierunku, zobacz miniatury, które są wyświetlane w czterech narożnikach zdjęcia.

Nauczanie funkcji automatycznych tonów inteligentnych

Podczas korzystania z funkcji automatycznych tonów inteligentnych możesz wybrać opcję Wzoruj się na tej korekcie. Po wybraniu tej opcji program Photoshop Elements będzie uczył się twoich operacji edycyjnych. Algorytm uczy się z zakresów tonalnych obrazu sprzed i po zastosowaniu narzędzia Automatyczne tony inteligentne. Umożliwia to funkcji automatycznych tonów inteligentnych przedstawianie lepszych sugestii tonalnych dla nowego obrazu.

Dlatego po każdym zastosowaniu tej funkcji wobec obrazu algorytm sugeruje przekształcenia tonalne (umieszczenie joysticka) na podstawie korekt dokonanych na poprzednim obrazie. Im więcej obrazów skorygujesz tonalnie za pomocą tej funkcji, tym trafniej będzie przewidywała preferowane przez ciebie zmiany w obrazie. Funkcja ta korzysta ze zgromadzonych informacji, aby umożliwić podobne korekty obrazów tego samego rodzaju.

Resetowanie funkcji nauczania automatycznych tonów inteligentnych

Aby zresetować dane funkcji nauczania automatycznych tonów inteligentnych zgromadzone na podstawie operacji użytkownika, w oknie dialogowym Preferencje kliknij Ogólne > Zresetuj funkcję nauczania automatycznych tonów inteligentnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online