Podręcznik użytkownika Anuluj

Automatyczne tony inteligentne

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Funkcja Automatyczne tony inteligentne wykorzystuje inteligentny algorytm do modyfikowania wartości tonalnej obrazu. Funkcja Automatyczne tony inteligentne wprowadza korektę do zdjęć. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika jest joystick, którym można dokonywać precyzyjnych operacji.

Podczas poruszania joystickiem po różnych obszarach zdjęcia program Photoshop Elements analizuje jakość tonalną próbkowanego obszaru. Korekta tonalna jest następnie stosowana wobec całego zdjęcia. Dlatego też poruszanie joystickiem po różnych obszarach zdjęcia daje różne rezultaty. Na zdjęciu (poniżej) poruszanie joystickiem w kierunku jaśniejszych części (jasne niebo lub trawa) powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Na zdjęciu jest to szczególnie widoczne w prawym górnym i prawym dolnym rogu.

Narzędzie automatyczne tony inteligentne jest dostępne w trybach Szybkim i Eksperckim.

<b>(po lewej)</b> Poruszanie joystickiem w kierunku ciemniejszych obszarów (liście lub cień) powoduje przyciemnienie całego obrazu. Na miniaturkach jest to szczególnie widoczne po lewej stronie głównego obrazu.<br/><b>(po prawej)</b> Poruszanie joystickiem w kierunku jaśniejszych części (jasne niebo lub trawa) powoduje rozjaśnienie całego obrazu. Na miniaturkach jest to szczególnie widoczne po prawej stronie głównego obrazu.

Stosowanie efektu Automatyczne tony inteligentne wobec fotografii

 1. Otworzywszy obraz, kliknij Podnieś wartość > Automatyczne tony inteligentne.

  Domyślna korekta tonalna jest stosowana automatycznie.

  A. Opcje dla funkcji Automatyczne tony inteligentne B. Przełącz, aby włączyć podgląd obrazu przed i po edycji C. Obwiednia, wewnątrz której można poruszać joystickiem D. Joystick, który można przeciągnąć do obwiedni E. Przycisk Resetuj przywraca oryginalne położenie joysticka proponowane przez funkcję Automatyczne tony inteligentne F. Jedna z czterech generowanych automatycznie bieżących miniaturek podglądu 

 2. Przesuń kontrolkę joysticka wyświetlaną na ekranie w celu dostosowania docelowego obrazu.

 3. Aby zobaczyć, jak obraz będzie wyglądał po przesunięciu joysticka w określonym kierunku, zobacz miniatury, które są wyświetlane w czterech narożnikach zdjęcia.

Nauczanie funkcji automatycznych tonów inteligentnych

Podczas korzystania z funkcji automatycznych tonów inteligentnych możesz wybrać opcję Wzoruj się na tej korekcie. Po wybraniu tej opcji program Photoshop Elements będzie uczył się twoich operacji edycyjnych. Algorytm uczy się z zakresów tonalnych obrazu sprzed i po zastosowaniu narzędzia Automatyczne tony inteligentne. Umożliwia to funkcji automatycznych tonów inteligentnych przedstawianie lepszych sugestii tonalnych dla nowego obrazu.

Dlatego po każdym zastosowaniu tej funkcji wobec obrazu algorytm sugeruje przekształcenia tonalne (umieszczenie joysticka) na podstawie korekt dokonanych na poprzednim obrazie. Im więcej obrazów skorygujesz tonalnie za pomocą tej funkcji, tym trafniej będzie przewidywała preferowane przez ciebie zmiany w obrazie. Funkcja ta korzysta ze zgromadzonych informacji, aby umożliwić podobne korekty obrazów tego samego rodzaju.

Resetowanie funkcji nauczania automatycznych tonów inteligentnych

Aby zresetować dane funkcji nauczania automatycznych tonów inteligentnych zgromadzone na podstawie operacji użytkownika, w oknie dialogowym Preferencje kliknij Ogólne > Zresetuj funkcję nauczania automatycznych tonów inteligentnych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online