Podręcznik użytkownika Anuluj

Tryb „Z asystą” – zmiany z użyciem narzędzia Photomerge

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Używanie narzędzia Photomerge — zdjęcie grupowe

Za pomocą narzędzia Photomerge — zdjęcie grupowe można utworzyć idealne zdjęcie grupowe z wielu zdjęć.

Uwaga:

Najlepsze wyniki można uzyskać przy wyborze wielu obrazów z tej samej sesji zdjęciowej.

 1. Aby wybrać zdjęcia grupowe, które mają być źródłem dla operacji Photomerge — zdjęcie grupowe, wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Wybierz zdjęcia w module Elements Organizer.  
  • Otwórz zdjęcia w programie Photoshop Elements.
 2. W sekcji Z asystą wybierz Photomerge > Photomerge — zdjęcie grupowe.

 3. Wybierz najlepsze zdjęcie grupowe i przeciągnij je ze skrzynki na fotografie do okna Finalne.

 4. Kliknij inne zdjęcia w skrzynce (stosowane są kolorowe oznaczenia, które ułatwiają wybieranie zdjęć). Użyj narzędzia Ołówek, aby zaznaczyć obszary przeznaczone do scalenia na końcowym zdjęciu. Aby dostosować ostateczny obraz, dodaj zawartość za pomocą narzędzia Ołówek lub usuń za pomocą narzędzia Gumka.

 5. Ustaw dowolne z następujących opcji:

  Pokaż pociągnięcia

  Kliknij tę opcję w celu wyświetlenia pociągnięć ołówkiem utworzonych na obrazie źródłowym.

  Pokaż regiony

  Kliknij tę opcję, aby wyświetlić zaznaczone regiony na obrazie ostatecznym.

  Opcje zaawansowane

  Rozwiń lub zwiń tę strzałkę, aby wyświetlić lub ukryć obszar Opcje zaawansowane.

  Narzędzie Wyrównywanie

  Aby poprawić układ wielu zdjęć, kliknij narzędzie Wyrównywanie, umieść trzy znaczniki na obrazie źródłowym i trzy na obrazie finalnym, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj zdjęcia.

  Uwaga!: Funkcja Photomerge — zdjęcie grupowe korzysta z opcji automatycznego wyrównywania. Z narzędzia Wyrównanie należy korzystać tylko wówczas, gdy automatyczne wyrównanie nie spowodowało oczekiwanych rezultatów.

  Mieszanie pikseli

  Kliknij tę opcję, aby zmieszać piksele.

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
Photomerge — zdjęcie grupowe, okno

Korzystanie z opcji Photomerge — oczyszczanie sceny

Za pomocą narzędzia Photomerge — oczyszczanie sceny można utworzyć idealne zdjęcie panoramiczne z wielu zdjęć. Można np. usunąć niepożądane elementy, takie jak turyści, którzy przypadkowo znaleźli się w fotografowanej scenie.

Uwaga:

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj obrazów z tej samej sceny wykonanej pod takim samym kątem.

 1. Aby wybrać od 2 do 10 zdjęć dla narzędzia Photomerge — oczyszczanie sceny, wykonaj poniższe czynności.
  • Wybierz zdjęcia w module Elements Organizer.
  • Otwórz zdjęcia w programie Photoshop Elements.
 2. W sekcji Z asystą wybierz Photomerge > Photomerge — oczyszczanie sceny.

 3. Wybierz najlepsze zdjęcie i przeciągnij je ze skrzynki do okna Finalne.

  To zdjęcie stanie się obrazem bazowym dla zdjęcia finalnego.

 4. Kliknij zdjęcie w skrzynce zdjęć (stosowane są kolorowe oznaczenia, które ułatwiają wybieranie zdjęć).

  Zdjęcie pojawi się w oknie Źródłowe.

 5. W celu dodania lub usunięcia obszarów z okna Finalne wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W celu usunięcia obszaru użyj narzędzia Ołówek, aby oznaczyć obszar w oknie Ostateczne.
  • W celu dodania obszaru do okna Ostateczne użyj narzędzia Ołówek, aby oznaczyć obszar w oknie Źródłowe.
  • Aby dostosować ostateczny obraz, dodaj zawartość za pomocą narzędzia Ołówek lub usuń za pomocą narzędzia Gumka.
 6. (Opcjonalnie) Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Pokaż pociągnięcia

  Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie pociągnięć ołówkiem na obrazie źródłowym.

  Pokaż regiony

  Ta opcja powoduje przedstawienie wybranych regionów na obrazie ostatecznym.

 7. (Opcjonalnie) Jeśli pojawiły się problemy z odpowiednim wyrównaniem zdjęć, kliknij strzałkę Opcje zaawansowane, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

  Narzędzie Wyrównywanie

  Umożliwia korygowanie wyrównania wielu zdjęć. Kliknij narzędzie Wyrównywanie, aby umieścić trzy znaczniki na obrazie źródłowym i trzy na obrazie ostatecznym. Przeciągnij znaczniki do podobnych obszarów na każdym zdjęciu i kliknij przycisk Wyrównaj zdjęcia.

  Uwaga! Funkcja Photomerge — oczyszczanie sceny korzysta z opcji automatycznego wyrównywania. Narzędzie Wyrównywanie powinno być używane tylko wówczas, gdy wyrównywanie automatyczne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

  Mieszanie pikseli

  Opcja umożliwia mieszanie pikseli przy użyciu różnych opcji. Aby sprawdzić, czy ta opcja poprawia wygląd zdjęcia, wykonaj kilka prób.

 8. (Opcjonalnie) W skrzynce zdjęć zaznacz inne zdjęcia do użycia w oknie Źródłowe, a następnie powtórz krok 5.

 9. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
Photomerge — oczyszczanie sceny

A. Przeciąganie zdjęcia do okna Ostateczne B. Korzystanie z narzędzia Ołówek do zaznaczania w oknie Ostateczne obszaru do zastąpienia. C. Wynik w oknie Ostateczne 

Photomerge — układanie

Funkcja Photomerge – układanie umożliwia zastępowanie elementów obrazu. Można na przykład zaznaczyć osobę na jednym zdjęciu i przenieść zaznaczenie na inne zdjęcie. Potrzebne są dwa obrazy: źródłowy i docelowy. Można zaznaczyć obszar, wykadrować go na obrazie źródłowym i wkleić do obrazu docelowego, a następnie dopasować go pod względem proporcji i koloru, aby uzyskać jak najbardziej naturalny wynik.

 1. Wybierz dwa zdjęcia ze skrzynki zdjęć, a następnie kliknij kolejno Photomerge > Photomerge — układanie.

  Obszar roboczy funkcji Photomerge — układanie

 2. Przeciągnij obraz, z którego chcesz przenieść obiekt lub osobę, na obszar edycji zdjęcia. Następnie wybierz jedno z narzędzi zaznaczania, utwórz zaznaczenie i kliknij Dalej.

  Uwaga: aby poprawić zaznaczone obszary, użyj trybów zaznaczania.

  Zaznacz obiekt lub osobę, które chcesz wyodrębnić ze zdjęcia.

 3. Część zaznaczona w poprzednim kroku zostanie skopiowana do obrazu docelowego. Za pomocą myszy przesuń zaznaczenie i przeciągnij znaczniki tak, aby zmienić jego rozmiar. Upewnij się, że wklejona zawartość jest proporcjonalna w stosunku do reszty zdjęcia.

  Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: za pomocą dostępnych pędzli można również ukryć/pokazać części zaznaczenia.

  Zmień rozmiar wklejonej zawartości i upewnij się, że jest proporcjonalna w stosunku do reszty zdjęcia.

 4. Teraz dostosuj kolor i tonalność wklejonej zawartości i upewnij się, że pasuje do reszty zdjęcia. Spróbuj tak dopasować kolory, aby efekt końcowy wyglądał naturalnie. Aby automatycznie wykonać te czynności w jednym kroku, kliknij opcję Automatyczne dopasowanie odcienia koloru.

  Zastosuj korekcję kolorów, aby dopasować tonalność i kolory obu obrazów.

 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Photomerge — twarze

Polecenie Photomerge — twarze umożliwia łączenie wielu fragmentów twarzy w celu utworzenia miny z kilku twarzy.

 1. Aby wybrać zdjęcia twarzy, które mają być źródłem dla operacji Photomerge — twarze, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz zdjęcia twarzy w module Elements Organizer.
  • Otwórz zdjęcia obrazu twarzy.
 2. W sekcji Z asystą wybierz Photomerge > Photomerge — twarze.

 3. Wybierz zdjęcie twarzy, którego chcesz użyć jako obrazu bazowego, i przeciągnij je ze skrzynki zdjęć do okna Finalne.

 4. Kliknij inny obraz w skrzynce zdjęć, a następnie kliknij narzędzie Wyrównywanie. Umieść trzy znaczniki wyrównania na oczach i ustach na obrazie źródłowym i finalnym, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj zdjęcia.

 5. Kliknij inne zdjęcia w skrzynce (stosowane są kolorowe oznaczenia, które ułatwiają wybieranie zdjęć). Użyj narzędzia Ołówek, aby zaznaczyć obszary przeznaczone do scalenia na końcowym zdjęciu. Aby dostosować ostateczny obraz, dodaj zawartość za pomocą narzędzia Ołówek lub usuń za pomocą narzędzia Gumka.

 6. Ustaw następujące opcje:

  Pokaż pociągnięcia

  Kliknij tę opcję w celu wyświetlenia pociągnięć ołówka utworzonych na obrazie źródłowym.

  Pokaż regiony

  Kliknij tę opcję, aby wyświetlić zaznaczone regiony na obrazie ostatecznym.

 7. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
Okno funkcji Photomerge — twarze

Photomerge — ekspozycja

Polecenie Photomerge — ekspozycja służy do wydajnej obsługi scen na zdjęciach z trudnymi ekspozycjami. W celu uzyskania idealnej ekspozycji można zmieszać dwa zdjęcia. Przykład: istnieje zdjęcie z oknem w tle, a wymagane jest idealne zdjęcie o następujących właściwościach:

 • Dobra ekspozycja scenerii za oknem.

 • Dobra ekspozycja ciemniejszych obiektów w pomieszczeniu.

W przypadku takiego scenariusza często uzyskuje się nadmierną ekspozycję scenerii za oknem oraz niedostateczną ekspozycję obiektów w pomieszczeniu.

W celu uzyskania idealnego zdjęcia należy wykonać następujące czynności:

 • Zrób dwa zdjęcia lub większą liczbę zdjęć tej samej scenerii z różnymi ekspozycjami. W celu uzyskania jak najlepszych wyników zrób zdjęcia z różnymi wartościami ekspozycji i minimalnym przesunięciem. Na przykład:

  • Możesz zrobić dwa zdjęcia lub większą ilość zdjęć z włączoną lampą błyskową w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji obiektu (obiekty w pomieszczeniu).

  • Następnie zrób jedno zdjęcie z wyłączoną lampą błyskową, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję tła (sceneria za oknem).

   Wskazówka: W aparacie możesz włączyć funkcję automatycznego nawiasu w celu wykonania kilku zdjęć jednego obiektu z różnymi ustawieniami ekspozycji.

 • Zmieszaj zdjęcia w celu uzyskania idealnej ekspozycji.

  Funkcja Photomerge — ekspozycja ułatwia mieszanie dwóch zdjęć w celu uzyskania idealnej ekspozycji.

Ekspozycję Photomerge można zrealizować w następujących dwóch trybach:

Uwaga:

W celu uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z trybu automatycznego należ użyć zdjęć, które zostały zrobione z różnymi wartościami ekspozycji, za pomocą funkcji nawiasu w ekspozycji. W celu uzyskania najlepszych rezultatów podczas korzystania z trybu ręcznego należy użyć zdjęć zrobionych z włączoną i wyłączoną lampą błyskową.

Photomerge — ekspozycja

Photomerge — ekspozycja w trybie automatycznym

W module Elements Organizer można zaznaczać wymagane zdjęcia, a także zaznaczać i usuwać zaznaczenia zdjęć w skrzynce zdjęć.

 1. W sekcji „Z asystą” kliknij opcję Photomerge > Photomerge— ekspozycja, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Zaznacz w module Elements Organizer co najmniej dwa, ale nie więcej niż dziesięć zdjęć, a następnie wybierz w sekcji Z asystą Photomerge Photomerge — ekspozycja.
  • Otwórz wymagane pliki przy pomocy opcji Plik > Otwórz.
    1. W celu wyświetlenia wszystkich otwartych plików wybierz w skrzynce zdjęć opcję Pokaż otwarte pliki.

    2. Zaznacz w skrzynce od dwóch do dziesięciu zdjęć.

    3. W sekcji Z asystą wybierz Photomerge > Photomerge — ekspozycja.

  Moduł Photoshop Elements wyświetli wybrane zdjęcia.

 2. W opcji Photomerge – ekspozycja wybierz opcję Automatyczny.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Mieszanie proste

  Ta opcja nie umożliwia zmiany ustawień ekspozycji Photomerge. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie scalonego zdjęcia.

  Mieszanie inteligentne

  Wybranie tej opcji umożliwia dostosowanie ustawień za pomocą suwaków. Końcowe zdjęcie jest wyświetlane w zależności od tego, jakie ustawienia zostały wybrane. Możliwe jest dostosowanie następujących ustawień:

  Podświetlenie

  Umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie poziomu podświetlonych szczegółów.

  Cienie

  Umożliwia ustawienie jaśniejszych lub ciemniejszych cieni.

  Nasycenie

  Umożliwia zmianę intensywności koloru.

 4. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Photomerge — ekspozycja w trybie ręcznym

Uwaga:

W przypadku opcji Photomerge — ekspozycja, jeśli użyte zostaną zdjęcia wykonane z włączoną lampą błyskową, domyślnym trybem będzie Photomerge — ekspozycja w trybie ręcznym.

 1. W sekcji „Z asystą” kliknij opcję Photomerge > Photomerge— ekspozycja, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Zaznacz w module Elements Organizer co najmniej dwa, ale nie więcej niż dziesięć zdjęć, a następnie wybierz opcję Photomerge > Photomerge — ekspozycja.
  • Otwórz wymagane pliki przy pomocy opcji Plik > Otwórz.
    1. W celu wyświetlenia wszystkich otwartych plików wybierz w skrzynce zdjęć opcję Pokaż otwarte pliki.

    2. Zaznacz w skrzynce od dwóch do dziesięciu zdjęć.

    3. W sekcji Z asystą wybierz Photomerge Photomerge — ekspozycja.

  Moduł Photoshop Elements wyświetli wybrane zdjęcia.

 2. W panelu Photomerge wybierz opcję Ręcznie.

  Pierwszy obraz ze skrzynki zdjęć zostanie wyświetlony jako zdjęcie źródłowe. Obraz ze skrzynki zdjęć można wybrać jako obraz finalny.

 3. Z obrazu źródłowego wybierz obszary do dobrej ekspozycji:

  • Kliknij narzędzie Ołówek i użyj myszy, aby malować obszary do dobrej ekspozycji obrazu źródłowego. Zmień zdjęcie źródłowe, a następnie (w razie potrzeby) wybierz regiony z tego zdjęcia.
  • Kliknij narzędzie Gumka i użyj myszy, aby malować na wybranych obszarach do ekspozycji – czynność ta spowoduje usunięcie zaznaczenia z obszarów wybranych za pomocą narzędzia Ołówek.

  Po wykonaniu tych czynności można wyświetlić obraz ostateczny z różnymi regionami skopiowanymi z różnych obrazów źródłowych — obraz ten będzie widoczny na tle początkowo wybranego obrazu finalnego.

 4. Ustaw następujące opcje:

  Pokaż pociągnięcia

  Kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie pociągnięć ołówka na obrazie źródłowym.

  Pokaż regiony

  Kliknij tę opcję, aby wyświetlić zaznaczone regiony na obrazie ostatecznym.

 5. Ponadto:

  • Za pomocą suwaka Krycie zmień przezroczystość wybranych regionów, aby odpowiednio zmieszać je z tłem.
  • Wybierz opcję Mieszanie krawędzi, aby wygładzić krawędzie po mieszaniu.
  Uwaga:

  Suwak Krycie wpływa tylko na te regiony, które zostały wybrane z aktualnie wyświetlanego obrazu źródłowego. W celu zmiany przezroczystości regionów wybranych z innych obrazów należy zmienić obraz źródłowy. Program zapamiętuje wartość używaną dla poszczególnych obrazów.

 6. W celu poprawienia wyrównania wielu zdjęć należy wybrać opcje zaawansowane, a następnie kliknąć polecenie Wyrównywanie. Umieść trzy znaczniki na obrazie źródłowym oraz trzy znaczniki na obrazie ostatecznym, a następnie kliknij opcję Wyrównaj zdjęcia. Kliknij przycisk Gotowe.

 7. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Photomerge — panorama

Korzystając z efektu Photomerge — panorama z asystą, można łączyć wiele zdjęć. Obrazy muszą mieć wspólne, nakładające się obszary, aby proces łączenia zakończył się pomyślnie.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących tworzenia efektownych panoram, przejdź do sekcji Tworzenie panoram za pomocą narzędzia Photomerge.

 1. Zaznacz kilka obrazów z nakładającymi się obszarami ze skrzynki zdjęć, a następnie wybierz kolejno Edycja z asystą > Photomerge > Photomerge — panorama.

 2. Na panelu Photomerge — panorama, w obszarze Ustawienia panoramy, wybierz ustawienia panoramowania / układu dla swoich obrazów. Kliknij trójkąt, aby wyświetlić dostępne opcje.

  Automatyczna panorama

  Program analizuje obrazy źródłowe i stosuje układ Perspektywa lub Cylindryczny – tak aby uzyskać możliwie najlepszy wynik łączenia.

  Perspektywa

  Jeden z obrazów źródłowych (domyślnie jest to obraz środkowy) jest wyznaczany jako obraz odniesienia kompozycji. Inne obrazy są przekształcane względem obrazu odniesienia (przesuwane, rozciągane lub pochylane), tak aby ich elementy były dopasowane do nakładającej się warstwy.

  Cylindryczny

  Pozwala zredukować zniekształcenie w kształcie przewężenia, które występuje w przypadku układu Perspektywa, poprzez wyświetlanie pojedynczych obrazów tak, jak gdyby znajdowały się na rozciągniętym walcu. Dopasowanie nakładających się elementów zostaje zachowane. Obraz odniesienia jest umieszczany w środku. Ta opcja jest najlepsza w przypadku tworzenia szerokich obrazów panoramicznych.

  Sferyczne

  Układa i przekształca obrazy w sposób przypominający odwzorowanie wnętrza kuli. W przypadku zestawu obrazów obejmujących kąt 360 stopni ta opcja pozwala uzyskać panoramę o takim kącie. Opcja Sferyczne umożliwia też tworzenie dobrych obrazów panoramicznych z innych zestawów zdjęć.

  Kolaż

  Wyrównuje warstwy i dopasowuje nakładającą się zawartość, a następnie przekształca dowolne z warstw źródłowych (obracając je lub skalując).

  Zmień pozycję

  Program wyrównuje warstwy i dopasowuje elementy nakładające się, ale nie przekształca (nie pochyla ani nie rozciąga) żadnych obrazów źródłowych.

 3. Zaznacz odpowiednie pola ustawień, aby dostosować wygląd tworzonej panoramy.

  Mieszaj obrazy

  Znajduje optymalne krawędzie między obrazami, a następnie tworzy połączenia na tych krawędziach, dopasowując kolory obrazów. Gdy opcja Mieszaj obrazy jest wyłączona, program przeprowadza zwykłe mieszanie prostokątne. Takie ustawienie może być przydatne, jeśli maski mieszania będą mieszane ręcznie.

  Usuwanie winiet

  Usuwa winiety i przeprowadza kompensację ekspozycji w przypadku obrazów, które mają ciemne krawędzie powstałe na skutek wad obiektywu lub jego niepoprawnego zasłonięcia.

  Korekta zniekształcenia geometrycznego

  Kompensuje zniekształcenia beczkowate i poduszkowate oraz powodujące efekt rybiego oka.

 4. Kliknij Utwórz panoramę. Program Photoshop Elements przeanalizuje zaznaczone obrazy i rozpocznie proces tworzenia panoramy.

 5. Gdy program Photoshop Elements zakończy tworzenie panoramy, nowy obraz zostanie wyświetlony w widoku Ekspert.

  Uwaga:

  Pojawi się komunikat z pytaniem o to, czy wypełnić krawędzie panoramy, które pozostały przezroczyste. W przypadku kliknięcia opcji Tak program Photoshop Elements wypełni krawędzie, stosując wypełnienie z uwzględnianiem zawartości.

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?