Tryb „Z asystą” pozwala korzystać z edycji z asystą – przypominającego kreator interfejsu, który pozwala uzyskać pewne predefiniowane efekty. Do każdej edycji z asystą przypisany jest obraz. Podczas przesuwania myszą poziomo nad obrazem część po lewej stronie suwaka wyświetla obraz przed zastosowaniem efektu. Część po prawej stronie suwaka wyświetla obraz po zastosowaniu efektu.

Efekt głębi pola

Efekt Głębia pola umożliwia ustalenie uwagi na określonych obszarach obrazu przez rozmycie reszty obrazu.

Metoda prosta

Ta metoda polega na skopiowaniu warstwy tła i zastosowaniu do niej równomiernego rozmycia. Wybierz obszary, które mają być ostre. Można dostosować stopień rozmycia reszty obrazu.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Głębia pola w sekcji Zmiany szczególne.

 2. Kliknij opcję Prosty.

 3. Kliknij opcję Dodaj rozmycie. Cały obraz zostanie równomiernie rozmyty.

 4. Aby wskazać obszary do wyostrzenia, kliknij narzędzie Dodaj obszar ostrości i przeciągnij kursor po obszarach obrazu, które mają być ostre.

 5. Aby dostosować rozmycie reszty obrazu, przeciągaj suwak Rozmycie, aż uzyskasz odpowiedni efekt.

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
 7. Tekst kroku

Metoda własna

Ta metoda pozwala wybrać obiekty, które mają zostać wyróżnione, za pomocą narzędzia Szybkie zaznaczanie. Rozmycie jest stosowane do niezaznaczonych obszarów obrazu. Można dostosować stopień rozmycia reszty obrazu.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij opcję Głębia pola w sekcji Zmiany szczególne.

 2. Kliknij opcję Własny.

 3. Kliknij narzędzie Szybkie zaznaczanie i przesuń kursor po obszarach obrazu, które mają być ostre.

 4. Kliknij opcję Dodaj rozmycie. Do reszty obrazu zostanie zastosowane równomierne rozmycie.

 5. Aby dostosować rozmycie reszty obrazu, przeciągaj suwak Rozmycie, aż uzyskasz odpowiedni efekt.

 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.
 7. Tekst kroku

Efekt Ortona – efekt z asystą

Efekt Ortona kreuje senny obraz zdjęcia.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij efekt Ortona w sekcji Zmiany szczególne.

 2. W panelu tworzenia efektu Ortona kliknij przycisk Dodaj efekt Ortona.

 3. Edytuj następujące parametry tak, aby odpowiadały wymaganiom:

  Zwiększ rozmycie

  Określa intensywność rozmycia w warstwie nieostrej.

  Zwiększ szum

  Pozwala dodać szum do warstwy rozmytej.

  Zastosuj jasność

  Zwiększa jasność w warstwie rozmytej.

 4. Tekst kroku
 5. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Uwaga:

Korzystając z opcji powiększenia w edytorze, można sprawdzić, jak efekt jest stosowany do poszczególnych obszarów zdjęcia.

Rekompozycja zdjęcia z asystą

Więcej informacji na temat opcji Rekompozycja zdjęcia z asystą można znaleźć w sekcji Rekompozycja.

Doskonały portret – edycja z asystą

W trybie edycji z asystą można utworzyć idealny portret, usuwając skazy i poprawiając wybrane fragmenty obrazu za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi.

 1. W trybie „Z asystą” kliknij efekt Ortona w sekcji Doskonały portret.

 2. Popraw teksturę skóry.

  1. Kliknij opcję Zastosuj inteligentne rozmycie, aby wygładzić skórę i usunąć zmarszczki. Więcej informacji dotyczących inteligentnego rozmycia można znaleźć w sekcji Inteligentne rozmycie.

  2. Kliknij opcję Pokaż oryginał. Gdy oryginalna skóra pojawi się pod skórą wygładzoną, użyj pędzla Rozmycie w celu pomalowania skóry wygładzonej w odpowiednich miejscach.

  3. Kliknij opcję Zwiększ kontrast, aby zwiększyć wyrazistość obrazu.

 3. Popraw elementy twarzy.

  1. Kliknij narzędzie korekty punktowej, aby poprawić drobne niedoskonałości. Informacje o korzystaniu z Punktowego pędzla korygującego zawiera sekcja Usuwanie plamek i małych niedoskonałości.

  2. Kliknij narzędzie Usuwanie efektu czerwonych oczu, aby precyzyjnie usunąć efekt czerwonych oczu. Zobacz Precyzyjne usuwanie efektu czerwonych oczu.

  3. Kliknij opcję Rozjaśnij oczy, aby rozjaśnić oczy.

  4. Kliknij opcję Przyciemnij brwi, aby przyciemnić rzęsy i brwi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Szybkie rozjaśnianie i przyciemnianie wyizolowanych obszarów.

  5. Kliknij narzędzie Białe zęby, aby rozjaśnić uśmiech.

 4. Wprowadź specjalne elementy retuszu.

  1. Kliknij opcję Dodaj poświatę. Za pomocą suwaków reguluj działanie efektu, aż do uzyskania żądanego rezultatu.

  2. Kliknij opcję wyszczuplania.

   Uwaga:

   Każde kliknięcie zwiększa intensywność efektu.

 5. Tekst kroku
 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Renowacja starych zdjęć z asystą

Zdjęcia z biegiem czasu mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, jakości papieru lub zaniedbań. Po digitalizacji uszkodzonych zdjęć można skorzystać z różnych narzędzi do naprawy zdjęcia poprzez usunięcie zgięć, przebarwień czy innych wad. Funkcja Renowacja starych zdjęć z asystą prowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku, dostarczając wszystkich narzędzi potrzebnych do renowacji fotografii w jednym obiegu pracy.

 1. Skorzystaj z narzędzia Kadruj (K) do obrócenia ramki przycinania w celu podjęcia decyzji, który fragment zdjęcia chcesz odnowić.

 2. Skorzystaj z narzędzia Punktowy pędzel korygujący//, aby naprawić mniejsze przebarwienia, linie i przedarcia.

 3. Narzędzie Pędzel korygujący umożliwia korekcję uszkodzonego fragmentu obrazu przy pomocy nieuszkodzonego fragmentu tego samego zdjęcia. Wciśnij Alt + kliknij odpowiednią część obrazu, a następnie przeciągnij uszkodzoną część obrazu.

 4. Narzędzie Stempel umożliwia skopiowanie jednej części obrazu na inną. Aby naprawić części zdjęcia, naciśnij klawisz Alt + kliknij obszar źródłowy, a następnie przeciągnij go na uszkodzony obszar.

 5. Za pomocą narzędzia Rozmycie wygładź obszar zdjęcia zawierający niepożądaną ziarnistość.

 6. Za pomocą narzędzia Usuwanie pyłków można zniwelować mniejsze linie, wrażenie zakurzenia oraz inne niedoskonałości.

 7. Za pomocą dostępnych przycisków zastosuj poprawki związane z poziomami, kontrastem i kolorem. Za pomocą jednego kliknięcia można również przekonwertować zdjęcie na obraz czarno-biały.

 8. Za pomocą narzędzia Wyostrz można poprawić wyraźność końcowego obrazu.

 9. Tekst kroku
 10. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Zadrapania i odbarwienia

Za pomocą opcji Retuszowanie zdjęcia z asystą można poprawić (duże lub małe) wady na obrazie (używając narzędzi Pędzel korygujący lub Punktowy pędzel korygujący).

Można wyświetlić sam rezultat końcowy, a także obrazy przed edycją i po edycji – pionowo lub poziomo.

Więcej informacji o poprawianiu dominant barwnych można znaleźć na stronie Poprawianie dużych niedoskonałości lub na stronie Usuwanie plamek i małych niedoskonałości.

Stosowanie efektu Tilt-Shift z asystą

Zastosowanie efektu Tilt-Shift skupia punktu skupienia na konkretnym aspekcie zdjęcia lub obiekcie na nim przedstawionym przy jednoczesnym przesunięciu punktu skupienia z innych obiektów na tym samym zdjęciu. Tilt-Shift wywołuje także powstanie na zdjęciu efektu pseudo-miniatury.

tilt_shift
Zdjęcie przed zastosowaniem efektu Tilt-Shift (z lewej) i po

 1. Otwórz zdjęcie, a w panelu edycji z asystą kliknij Efekty fotograficzne > Tilt-Shift.

 2. Kliknij Dodaj efekt Tilt-Shift, aby zastosować go na zdjęciu w podstawowej formie. Zdjęcie stanie się zamazane.

 3. Kliknij Modyfikuj punkt skupienia, a następnie kliknij i przeciągnij kursorem po obrazie, aby wskazać obszary, które mają zostać wyostrzone.

 4. Aby poeksperymentować z innymi efektami, kliknij Popraw efekt i zmodyfikuj następujące opcje:

  • Rozmycie: zwiększ rozmycie na zdjęciu.

  • Kontrast: zwiększ lub zmniejsz poziomy kontrastu na zdjęciu.

  • Nasycenie: zwiększ lub zmniejsz poziomy nasycenia kolorów na zdjęciu.

 5. Tekst kroku
 6. Po uzyskaniu żądanego rezultatu należy kliknąć przycisk Dalej, aby zdecydować, co chcesz zrobić:

  • Zapisz – Zapisz / Zapisz jako: zachowaj nowo utworzony obraz w dowolnym z dostępnych formatów.
  • Kontynuuj edycję – w trybie Szybka/Ekspert: określ, w którym trybie chcesz edytować obraz – w trybie Szybka czy w trybie Ekspert.
  • Udostępnij – Facebook / Flickr / Twitter / galeria SmugMug: udostępnij swój obraz za pośrednictwem jednego z serwisów społecznościowych obsługiwanych przez program Photoshop Elements.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online