Podręcznik użytkownika Anuluj

Poprawianie dominant barwnych

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Automatyczne usuwanie dominanty barwnej

Dominanta barwna to nieprzyjemne przesunięcie koloru na zdjęciu. Na przykład zdjęcie zrobione bez flesza w pomieszczeniu może zawierać za dużo koloru żółtego. Polecenie Usuń dominantę barwną powoduje zmianę ogólnego mieszania kolorów w celu usunięcia dominanty barwnej z obrazu.

Oryginał (z lewej) i obraz po usunięciu zielonej dominanty barwnej (z prawej)

 1. Wybierz kolejno Ulepsz > Ustaw kolor > Usuń kolorową poświatę.

 2. Kliknij obszar obrazu, który powinien być biały, czarny lub neutralnie szary. Obraz zmienia się w zależności od wybranego koloru.
 3. Aby rozpocząć od nowa i cofnąć zmiany wprowadzone w obrazie, kliknij Resetuj.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmianę koloru.

Usuwanie dominanty barwnej za pomocą poziomów

Używanie tej techniki wymaga doświadczenia w dziedzinie korekcji kolorów i pewnej wiedzy na temat koła kolorów RGB.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Wybierz kolejno Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Poziomy.
  • Wybierz kolejno Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Poziomy lub otwórz istniejącą warstwę dopasowania Poziomy.
 2. Z menu podręcznego Kanał wybierz kanał koloru, który chcesz dopasować:
  • Czerwony — w celu dodania do obrazu koloru czerwonego lub niebieskozielonego.
  • Zielony — w celu dodania do obrazu koloru zielonego lub karmazynowego.
  • Niebieski — w celu dodania do obrazu koloru niebieskiego lub żółtego.
 3. Przeciągnij środkowy suwak wejściowy w lewo lub w prawo w celu dodania lub odjęcia koloru.
 4. Kliknij przycisk OK, jeśli całkowita kolorystyka jest zadowalająca
Uwaga:

Do szybkiego usuwania dominanty barwnej można używać próbnika kolorów szarości w oknie dialogowym Poziomy. Należy kliknąć dwukrotnie próbnik kolorów i upewnić się, że wartości RGB są równe. Po zamknięciu narzędzia Próbnik kolorów należy kliknąć obszar obrazu, który ma być neutralnie szary.

Dopasowywanie krzywych kolorów

Polecenie Dopasuj krzywe kolorów ulepsza tony kolorów na zdjęciu, dopasowując podświetlenia, półcienie i cienie w poszczególnych kanałach kolorów. Za pomocą tego polecenia można na przykład poprawić zdjęcia, na których widać tylko sylwetki z powodu silnego oświetlenia tylnego lub obiekty rozmyte w wyniku zbyt małej odległości od flesza aparatu.

W oknie dialogowym Dopasuj krzywe kolorów można porównywać i wybierać różne tonalne ustawienia domyślne. Wybierz z listy stylów w polu Wybierz styl. Dopasowanie można dodatkowo zmienić, dostosowując podświetlenia, jasność i kontrast półcieni, a także cienie.

Dopasowywanie krzywych kolorów na obrazie

A. Wybierz styl (spośród ustawień). B. Dopasuj suwaki (własne opcje). 

 1. W programie Photoshop Elements otwórz obraz.

 2. Aby dopasować określony obszar lub określoną warstwę obrazu, należy zaznaczyć ten element za pomocą jednego z narzędzi zaznaczania. (Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden obszar, dopasowanie zostanie zastosowane do całego obrazu).
  Uwaga:

  Aby zachować oryginalne zdjęcie podczas eksperymentowania z dopasowaniami tonalnymi, należy dopasować krzywe kolorów na powielonej warstwie.

 3. Kliknij polecenie Ulepsz > Dopasuj kolor > Dopasuj krzywe kolorów.
 4. Wybierz styl (na przykład Oświetlenie tylne lub Solaryzacja).
 5. Dopasuj ustawienia suwaków Podświetlenia, Jasność półcieni, Kontrast półcieni i Cienie.
 6. Aby zastosować dopasowanie do obrazu, kliknij przycisk OK. Aby anulować dopasowanie i zacząć od nowa, kliknij przycisk Resetu. Aby zamknąć okno dialogowe Dopasuj krzywe kolorów, kliknij przycisk Anuluj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online