Automatyczne usuwanie dominanty barwnej

Dominanta barwna to nieprzyjemne przesunięcie koloru na zdjęciu. Na przykład zdjęcie zrobione bez flesza w pomieszczeniu może zawierać za dużo koloru żółtego. Polecenie Usuń dominantę barwną powoduje zmianę ogólnego mieszania kolorów w celu usunięcia dominanty barwnej z obrazu.

Usuwanie dominanty barwnej
Oryginał (z lewej) i obraz po usunięciu zielonej dominanty barwnej (z prawej)

 1. Wybierz kolejno Ulepsz > Ustaw kolor > Usuń kolorową poświatę.

 2. Kliknij obszar obrazu, który powinien być biały, czarny lub neutralnie szary. Obraz zmienia się w zależności od wybranego koloru.
 3. Aby rozpocząć od nowa i cofnąć zmiany wprowadzone w obrazie, kliknij Resetuj.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmianę koloru.

Usuwanie dominanty barwnej za pomocą poziomów

Używanie tej techniki wymaga doświadczenia w dziedzinie korekcji kolorów i pewnej wiedzy na temat koła kolorów RGB.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Wybierz kolejno Ulepsz > Dopasuj oświetlenie > Poziomy.
  • Wybierz kolejno Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Poziomy lub otwórz istniejącą warstwę dopasowania Poziomy.
 2. Z menu podręcznego Kanał wybierz kanał koloru, który chcesz dopasować:
  • Czerwony — w celu dodania do obrazu koloru czerwonego lub niebieskozielonego.
  • Zielony — w celu dodania do obrazu koloru zielonego lub karmazynowego.
  • Niebieski — w celu dodania do obrazu koloru niebieskiego lub żółtego.
 3. Przeciągnij środkowy suwak wejściowy w lewo lub w prawo w celu dodania lub odjęcia koloru.
 4. Kliknij przycisk OK, jeśli całkowita kolorystyka jest zadowalająca

Uwaga:

Do szybkiego usuwania dominanty barwnej można używać próbnika kolorów szarości w oknie dialogowym Poziomy. Należy kliknąć dwukrotnie próbnik kolorów i upewnić się, że wartości RGB są równe. Po zamknięciu narzędzia Próbnik kolorów należy kliknąć obszar obrazu, który ma być neutralnie szary.

Dopasowywanie krzywych kolorów

Polecenie Dopasuj krzywe kolorów ulepsza tony kolorów na zdjęciu, dopasowując podświetlenia, półcienie i cienie w poszczególnych kanałach kolorów. Za pomocą tego polecenia można na przykład poprawić zdjęcia, na których widać tylko sylwetki z powodu silnego oświetlenia tylnego lub obiekty rozmyte w wyniku zbyt małej odległości od flesza aparatu.

W oknie dialogowym Dopasuj krzywe kolorów można porównywać i wybierać różne tonalne ustawienia domyślne. Wybierz z listy stylów w polu Wybierz styl. Dopasowanie można dodatkowo zmienić, dostosowując podświetlenia, jasność i kontrast półcieni, a także cienie.

Dopasowywanie krzywych kolorów
Dopasowywanie krzywych kolorów na obrazie

A. Wybierz styl (spośród ustawień). B. Dopasuj suwaki (własne opcje). 
 1. W programie Photoshop Elements otwórz obraz.

 2. Aby dopasować określony obszar lub określoną warstwę obrazu, należy zaznaczyć ten element za pomocą jednego z narzędzi zaznaczania. (Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden obszar, dopasowanie zostanie zastosowane do całego obrazu).

  Uwaga:

  Aby zachować oryginalne zdjęcie podczas eksperymentowania z dopasowaniami tonalnymi, należy dopasować krzywe kolorów na powielonej warstwie.

 3. Kliknij polecenie Ulepsz > Dopasuj kolor > Dopasuj krzywe kolorów.
 4. Wybierz styl (na przykład Oświetlenie tylne lub Solaryzacja).
 5. Dopasuj ustawienia suwaków Podświetlenia, Jasność półcieni, Kontrast półcieni i Cienie.
 6. Aby zastosować dopasowanie do obrazu, kliknij przycisk OK. Aby anulować dopasowanie i zacząć od nowa, kliknij przycisk Resetu. Aby zamknąć okno dialogowe Dopasuj krzywe kolorów, kliknij przycisk Anuluj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online