Edytor przestał działać

Komunikat o błędzie „Edytor przestał działać” podczas uruchamiania

Podczas próby uruchomienia programu Photoshop Elements 15 na komputerze z systemem Windows wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Edytor przestał działać

W dziennikach programu Podgląd zdarzeń widać, że powodem problemu jest moduł LavasoftTcpService64.dll.


Aplikacja powodująca błąd: Adobe Photoshop Elements 15.0.exe, wersja: 15.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x57cd43a1
Moduł powodujący błąd: LavasoftTcpService64.dll, wersja: 2.3.4.7, sygnatura czasowa: 0x555dc671
Kod wyjątku: 0xc0000095
Przesunięcie błędu: 0x0000000000008902
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x2a38
Godzina rozpoczęcia aplikacji powodującej błąd: 0x01d220e1ac50ec82
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 15\WelcomeScreen\Adobe Photoshop Elements 15.0.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
Identyfikator raportu: 463cc3f8-0a2e-470e-a735-c67c2b9b1f02
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
__
_

Uwaga:

Więcej informacji na temat dzienników programu Podgląd zdarzeń można znaleźć w artykule Znajdowanie dzienników awarii w systemie Windows.

Rozwiązanie: odinstaluj narzędzie Web Companion

Aby odinstalować narzędzie Web Companion, wykonaj poniższe kroki:

  1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania > Programy, a następnie kliknij aplet Programy i funkcje.

  2. Znajdź pozycję Web Companion i zaznacz ją.

  3. Kliknij przycisk Odinstaluj.

  4. Uruchom program Photoshop Elements.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto