Podczas instalacji programów Photoshop lub Premiere Elements status ulega zmianie na „Operacja przywracania” i aplikacja jest odinstalowywana.

Instalacja programu Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements może zostać przerwana z powodu jednego z poniższych błędów:

„The wizard was interrupted before Adobe Photoshop Elements could be installed. Below mentioned application has failed to install: Shared Technologies”. (Działanie kreatora zostało przerwane przed zainstalowaniem programu Adobe Photoshop Elements 9. Nie zainstalowano następujących aplikacji: Technologie współużytkowane.)

„The Adobe Premiere Elements installation wizard was interrupted while installing Shared Technologies”. (Działanie kreatora instalacji programu Adobe Premiere Elements 9 zostało przerwane w czasie instalowania Technologii współużytkowanych.)

„The installation process has encountered an error while installing Shared Technologies”. (W czasie instalowania Technologii współużytkowanych wystąpił błąd.)

Wyłącz oprogramowanie powodujące konflikt

Wyjdź z programu Adobe Bridge

Zależnie od innych zainstalowanych aplikacji Adobe aplikacja Adobe Bridge może działać jako proces w tle.

 1. Sprawdź, czy ikona Adobe Bridge znajduje się w pasku zadań (prawy dolny narożnik ekranu obok zegara).

  Bridge
 2. Jeśli ikona jest dostępna, kliknij ją dwukrotnie i wybierz polecenie Zamknij Adobe Bridge.
 3. Otwórz Menedżera zadań (Ctrl + Alt + Delete), aby sprawdzić, czy proces Adobe Bridge.exe nie znajduje się na liście procesów.

Wyłączanie funkcji Auto-Analyzer 

Jeśli dysponujesz zainstalowaną starszą wersją aplikacji Elements, funkcja Auto-Analyzer z modułu Elements Organizer może działać w tle.

 1. Uruchom narzędzie Menedżer zadań (Windows) lub Monitor aktywności (Mac OS).

 2. Znajdź proces ElementsAutoAnalyzer.exe (Windows) na karcie Procesy lub ElementsAutoAnalyzer (Mac) i zakończ go.

Funkcję Auto-Analyzer można wyłączyć, wykonując operacje opisane w sekcji Wyłączanie funkcji Auto Analyzer dla inteligentnych znaczników w temacie Umieszczanie znaczników w zdjęciach i wideo

Wyłączanie zapory i oprogramowania antywirusowego

Jeśli używasz programu Norton Antivirus, upewnij się, że skanowanie jest wyłączone podczas instalacji programu Elements.

W przypadku używania oprogramowania McAfee (VirusScan Enterprise 8.7.0.i lub 8.8) wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz główny ekran właściwości i na karcie Blokada dostępu w sekcji Kategorie wybierz pozycję Maksymalna ochrona antywirusowa. Usuń zaznaczenie opcji Zapobiegaj zmianie rejestracji wszystkich rozszerzeń.
 2. W sekcji Kategorie wybierz opcję Ogólna ochrona standardowa i usuń zaznaczenie opcji Chroń ustawienia i pliki Mozilla i Firefox.
 3. Zainstaluj program antywirusowy McAfee w trybie ochrony standardowej a nie maksymalnej.

Wyłączanie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Jeśli w systemie zainstalowano oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych/typu Crashplan, wyłącz je lub odinstaluj, a następnie zainstaluj program Elements. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych/typu Crashplan można wyłączyć lub zainstalować ponownie po zainstalowanim programu Elements.

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu Adobe AIR

Upewnianie się, że wszystkie składniki pakietu są dostępne

Instalowanie z pulpitu

Uwaga: To zadanie należy pominąć, jeśli zakupiono oprogramowanie w postaci pliku do pobrania.

 1. W przypadku nieudanej instalacji z dysku DVD lub urządzenia zewnętrznego spróbuj zainstalować produkt z pulpitu.
 2. Zamknij wszystkie aplikacje.
 3. Utwórz folder, np. C:/PSEInstaller/. Nie twórz tego folder na pulpicie.
 4. Włóż dysk instalacyjny programu Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements do napędu DVD-ROM komputera lub użyj urządzenia zewnętrznego.
 5. Wybierz opcje Start > Mój komputer (Windows XP) lub Start > Komputer (Windows Vista/Windows 7).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków DVD lub urządzenie zewnętrzne i wybierz polecenie Eksploruj.
 7. Wybierz polecenia Edycja > Zaznacz wszystko.
 8. Przeciągnij zaznaczone elementy do folderu, który został utworzony w kroku 2. Poczekaj na zakończenie procesu kopiowania. (Jeśli podczas procesu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, poproś dział obsługi klienta firmy Adobe o zastępczy instalacyjny dysk DVD-ROM. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Adobe w swoim kraju, przejdź do strony www.adobe.com, wybierz swój kraj z menu wyświetlonego u góry strony i kliknij łącze Kontakt).
 9. Po zakończeniu procesu kopiowania wysuń dysk DVD-ROM.
 10. Otwórz folder zawierający pliki instalacyjne (patrz krok 7.) i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, aby uruchomić program instalacyjny.
 11. Jeśli program instalacyjny zakończy działanie bez błędów, można usunąć folder utworzony w korku 2.

Sprawdzanie składników folderu instalatora Elements STI

Jeśli pliki instalacyjne zostały pobrane, otwórz folder Elements i znajdź folder „ElementsSTIInstaller”.

Jeśli folder jest dostępny, otwórz go i upewnij się, czy znajdują się w nim poniższe składniki:

 • Folder Deploy
 • Folder Packages
 • Folder Payloads
 • Folder Resources
 • Plik set-up.exe

Jeśli dowolnego składnika brakuje, ponownie pobierz pliki i wyodrębnij je.

Odtwarzanie uszkodzonych plików

Zarchiwizuj folder OOBE

 1. Przejdź do folderu OOBE

  • Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  • Mac OS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/OOBE folder
  UWAGA: Pliki w powyższych ścieżkach są ukryte. Aby je wyświetlić, wykonaj poniższe czynności: 
 2. Zmień nazwę folderu z OOBE na OOBE.bak

  • W systemie Windows: kliknij prawym przyciskiem myszy folder OOBE i wybierz opcję zmiany nazwy
  • W systemie Mac OS: wybierz folder, a następnie naciśnij klawisz Return/Enter, aby zmienić nazwę folderu.
 3. Ponownie zainstaluj aplikację Elements.

Zmień nazwę pliku Cache.db

Czasami informacje zawarte w tym pliku mogą powodować konflikt z instalacją programu Photoshop Elements. Problemy dot. biblioteki AFL.dll mogą być opisane w dzienniku instalacji.

 1. Przejdź do następującego folderu:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
  • Mac OS: //Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache
 2. Zmień nazwę pliku cache.db na cache.old.

UWAGA: Zmiana nazwy pliku spowoduje usunięcie informacji o licencji ze wszystkich produktów firmy Adobe zainstalowanych na tym komputerze. Przy następnym uruchomieniu innych aplikacji firmy Adobe zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru seryjnego.

Ogólne rozwiązywanie problemów z instalacją

Wiele czynników możne powodować wycofanie instalacji. Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Rozwiązywanie problemów z instalacją | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows.

Sprawdzanie dziennika instalacji pod kątem błędów

Jeśli nie jest zwracany żaden błąd podczas wycofywania instalacji, sprawdź dziennik instalacji i wyszukaj szczegółowy opis błędu instalacji. Użyj narzędzia Adobe Support Advisor (ASA) do przeanalizowania pliku dziennika instalacji. Instrukcje zawarto w sekcji Adobe Support Advisor | Instalacja aplikacji do rozwiązywania problemów. Jeśli narzędzie ASA nie wskaże rozwiązania, w sekcji „Ręczne analizowanie głównego pliku dziennika instalacji” zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą plików dziennika | Premiere Elements, Photoshop Elements.

Sprawdzanie ścieżki instalacji

W przypadku używania programu instalacyjnego pobranego z Internetu lub uruchamiania instalacji z twardego dysku instalacja Technologii współużytkowanych może być nieudana z powodu ścieżki instalacji. W dzienniku mogą być widoczne następujące informacje:

[FATAL] Ustawienia – Ścieżka uruchamiania jest za długa. Uruchom instalatora z innej lokalizacji. 

Skopiuj pliki instalacyjne do folderu w katalogu głównym dysku, np. C:\PSEInstaller\ i uruchom instalację ponownie. Ścieżka instalacji aplikacji musi zawierać mniej niż 260 znaków. Sprawdź: Nazewnictwo plików, ścieżki i przestrzenie nazw

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online