Dowiedz się, jak rozwiązać błąd liczby całkowitej w programie Photoshop Elements. Błąd wyświetla się przy próbie dostępu do preferencji Wydajności.

Problem

Przy próbie dostępu do preferencji Wydajności (Edycja > Preferencje > Wydajność), program wyświetla się następujący komunikat o błędzie:

Wymagana jest liczba całkowita między 50 i 8 Wstawiono najbliższą wartość.

Błąd: Wymagana jest liczba całkowita między 50 i 8 Wstawiono najbliższą wartość.

Po napotkaniu jednego z poniższych błędów należy zazwyczaj zmienić ustawienia w oknie dialogowym Wydajność:

 • „Nie można wykonać polecenia z powodu problemu z analizą danych JPEG”
 • „Nie można wykonać polecenia z powodu braku pamięci (RAM)”
 • „Wystąpił błąd przy otwieraniu drukarki. Funkcje drukowania nie będą dostępne przed wybraniem drukarki i ponownym otwarciem dowolnego dokumentu”

System operacyjny

Błędy pojawiają się w systemie Windows 10 z aktualizacją z kwietnia 2018 r. (wersja 1803).

Rozwiązanie

Uwaga:

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows i klawisz R, by otworzyć okno dialogowe Uruchom .

 2. Wpisz regedit i naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie Edytora rejestru przejdź do folderu HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop Elements\16.0

  Uwaga:

  Jeśli zainstalowano program Photoshop Elements ze sklepu Windows App Store, powyższa struktura folderów nie pojawi się. Należy stworzyć opisaną strukturę folderów w folderze HKEY_CURRENT_USER\Software\ w rejestrze. Numer wersji programu Photoshop Elements zależy od wersji zainstalowanej na systemie. Przykładowo, dla wersji z roku 2018 nazwa folderu powinna zawierać 16.0, dla wersji 15 nazwa folderu zawiera 15.0, a dla wersji 14 nazwa zawiera 14.0.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder 16.0 i utwórz nowy klucz rejestru typu Wartość DWORD (32-bitowa).

  pse
 5. W prawym okienku nazwij nowy klucz OverridePhysicalMemoryMB i naciśnij klawisz Enter

 6. Kliknij prawym przyciskiem nowo utworzony klucz i wybierz opcję Modyfikuj.

 7. Wybierz opcję Dziesiętna w polu Podstawa .

 8. Zmień Wartość danych z 0 na numeryczną wartość megabitową odpowiadającą pamięci fizycznej systemu. Przykładowo, wartość dla 8 GB wynosi 8196, dla 16 GB jest to 16384, a dla 24 GB jest to 24576.

  image002
 9. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online