Błąd 213:19 występuje podczas uruchamiania programu Photoshop lub Adobe Premiere Elements. 

Program Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements podczas próby uruchomienia zwraca następujący błąd:

„Błąd 213:19. Wystąpił błąd związany z licencjonowaniem tego produktu”.

Upewnij się, że konto użytkownika ma pełne uprawnienia dostępowe (do odczytu i zapisu) do folderu SLStore.

Ten błąd występuje, gdy dla folderu SLStore ustawiono tylko uprawnienia do odczytu. Aby rozwiązać problem, usuń parametr „tylko do odczytu” z folderu SLStore (Windows) lub nadaj do niego dostęp do odczytu i zapisu (macOS).

Windows XP

 1. Przejdź do folderu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Adobe01.bmp, kliknij pozycję Właściwości, a następnie kartę Zabezpieczenia.

 3. Wybierz użytkownika lub grupę, w przypadku których występuje błąd, i wybierz uprawnienia Zezwól na pełną kontrolę w przypadku wybranej grypy lub określonego użytkownika.

 4. W oknie Właściwości kliknij przycisk OK.

 5. Uruchamianie programu Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements.

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

 1. Przejdź do folderu C:\ProgramData\Adobe\SLStore\.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Adobe01.bmp, kliknij pozycję Właściwości, a następnie kartę Zabezpieczenia.

 3. Wybierz użytkownika lub grupę, w przypadku których występuje błąd, i kliknij przycisk Edytuj.

 4. Wybierz użytkownika lub grupę, w przypadku których występuje błąd, i wybierz uprawnienia Zezwól na pełną kontrolę w przypadku wybranej grypy lub określonego użytkownika.

 5. W oknach Właściwości i Uprawnienia kliknij przycisk OK.

 6. Uruchamianie programu Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements.

Uruchom aplikację Adobe jako administrator, a następnie zaloguj się na standardowe konto użytkownika.

 1. Zaloguj się jako administrator.

 2. Uruchom program Adobe Premiere Elements lub Photoshop Elements, aby upewnić się, że nie pojawi się komunikat o błędzie.

 3. Zaloguj się przy użyciu żądanego konta użytkownika.

Uruchom załączony plik wykonywalny.

 1. Kliknij poniższe łącze i pobierz narzędzie Adobe Licensing Fix Tool.zip, a następnie wyodrębnij plik wykonywalny.

  Pobierz

 2. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.

 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik wykonywalny i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 4. Ponownie uruchom produkt.

Dodatkowe informacje

Ten problem może występować w następujących okolicznościach:

 • W środowiskach korporacyjnych gdy wdrażany jest obraz systemu operacyjnego OS wraz z zainstalowaną wersją produktu firmy Adobe.
 • W niektórych przypadkach przywracania kopii zapasowej obrazu systemu operacyjnego.
 • Gdy użytkownicy domen (Windows) nie mają pełnych uprawnień do wymienionych wyżej folderów.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online