Przywracanie niestandardowych ramek utworzonych w programie Photoshop Elements 15 po ponownej instalacji na innym urządzeniu lub uaktualnieniu do nowszej wersji

Można utworzyć kopię zapasową niestandardowych ramek utworzonych za pomocą narzędzia Frame Creator Guided Edit w programie Photoshop Elements 15, wykonując następujące czynności: 

 • Odinstalowanie i ponowne instalowanie programu Photoshop Elements 15
 • Użycie niestandardowych ramek na innym urządzeniu
 • Ponowne użycie utworzonych w tej wersji niestandardowych ramek w innej wersji programu

Rozwiązania

Niestandardowe ramki utworzone w programie Photoshop Elements 15 za pomocą narzędzia Frame Creator Guided Edit można przywracać i używać ponownie. Aby to zrobić, utwórz kopię zapasową tych ramek przed odinstalowaniem programu Photoshop Elements. Trzeba to zrobić, ponieważ w przypadku dezinstalacji, a następnie ponownej instalacji, folder z ramkami jest tworzony od nowa i zapisywane są w nim domyślne ramki, a ramki utworzone przez użytkownika są usuwane. Utworzone ramki są przechowywane w następujących lokalizacjach:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\PhotoCreations\frames

Mac OS: /library/ApplicationSupport/Adobe/PhotoshopElements/15.0/PhotoCreations/frames

Uwaga:

Podczas nadawania nazw ramkom używaj wyróżniających się nazw, np. „Niestandarowa_ramka1” i Niestandardowa_ramka2”, aby ułatwić ich szybkie filtrowanie.

Procedury tworzenia kopii zapasowych niestandardowych ramek i ich przywracania są następujące:

Rozwiązanie 1

Tworzenie kopii zapasowej niestandardowych ramek

 1. Przejdź do jednej z następujących lokalizacji:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\PhotoshopElements\15.0\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/PhotoshopElements/15.0/Photo Creations/frames
 2. Przefiltruj niestandardowe ramki. Jeżeli ramkom zostały nadane nazwy zgodnie z zalecaną konwencją nazewnictwa, w folderze „Frames” wyszukaj frazę „Niestandardowa_”. W przeciwnym razie przefiltruj za pomocą opcji „Sortuj wg daty” lub „Sortuj wg rozmiaru”.

 3. Z przefiltrowanych wyników skopiuj wszystkie pliki PSD do osobnego folderu, np. „Pulpit\Niestandardowe ramki”.

Przywracanie niestandardowych ramek

 1. Przejdź do panelu Grafiki w trybie eksperta w wersji programu Photoshop Elements, w której niestandardowe ramki mają być używane.

 2. Z menu rozwijanego wybierz polecenie Dodaj ramkę.

 3. Dodaj odpowiednie ramki PSD z folderu Pulpit\Niestandardowe ramki. Niestandardowe ramki będą dostępne w panelu Grafiki.

Rozwiązanie 2

Tworzenie kopii zapasowej niestandardowych ramek

 1. Przejdź do jednej z następujących lokalizacji:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\15.0\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements/15.0/Photo Creations/frames
 2. Przefiltruj niestandardowe ramki. Jeżeli ramkom zostały nadane nazwy zgodnie z zalecaną konwencją nazewnictwa, w folderze „Frames” wyszukaj frazę „Niestandardowa_”. W przeciwnym razie przefiltruj za pomocą opcji „Sortuj wg daty” lub „Sortuj wg rozmiaru”.

 3. Skopiuj wszystkie przefiltrowane wyniki (jeden plik PSD, jeden plik XML i jeden plik JPG dla każdej niestandardowej ramki) do osobnego folderu, np. „Pulpit\Niestandardowe ramki”.

Przywracanie niestandardowych ramek

 1. Przejdź do folderu „Ramki” do wersji programu Photoshop Elements, w której niestandardowe ramki mają być używane:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\Photo Creations\frames
  • Mac OS: /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements/Photo Creations/frames 
 2. Skopiuj zawartość folderu Pulpit\Niestandardowe ramki do folderu „Frames” wybranej wersji programu Photoshop Elements.

 3. Odtwórz pamięć podręczną miniatur, zmieniając nazwę pliku „MediaDatabase.db3” w jednej z następujących lokalizacji:

  • Windows: C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\Locale\
  • Mac OS:  /library/Application Support/Adobe/Photoshop Elements/Locale/

Uwaga:

Uruchamiając pracującą wersję programu Photoshop Elements, w której mają być używane te ramki, program rozpocznie odtwarzanie usuniętych plików pamięci podręcznej. Ten proces może potrwać kilka minut w zależności od rozmiaru folderu. Postaraj się nie używać Edytora w trakcie tego procesu. Po uruchomieniu przestrzeni roboczej Edytor otwórz panel Grafiki w widoku Ekspert, aby używać niestandardowych ramek.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online