Podręcznik użytkownika Anuluj

Narzędzia do malowania

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Informacje o narzędziach, ustawieniach predefiniowanych i opcjach związanych z malowaniem

Program Adobe Photoshop oferuje szereg narzędzi do malowania i do edytowania kolorów obrazu. Narzędzia Pędzel i Ołówek działają podobnie do swoich tradycyjnych odpowiedników. Kolory są nanoszone na obraz za pomocą dłuższych lub krótszych pociągnięć. Narzędzia takie jak Gumka, Rozmycie czy Smużenie służą do zmiany dotychczasowych kolorów obrazka. Na pasku opcji każdego z narzędzi do malowania można ustawić zasady stosowania kolorów do obrazu i wybrać określoną końcówkę pędzla. Zobacz Galeria narzędzi do malowania.

Predefiniowane pędzle i narzędzia

Zestaw opcji pędzla można zapisać jako ustawienia domyślne, dzięki czemu charakterystyka pędzla będzie łatwo dostępna w przypadku częstego używania. Photoshop zawiera kilka przykładowych predefiniowanych ustawień pędzla. Aby utworzyć nowe ustawienia, można rozpocząć pracę od gotowych propozycji i przeprowadzić ich edycję. Wiele oryginalnych predefiniowanych ustawień pędzla jest gotowych do pobrania z Internetu.

Możliwe jest szybkie wybieranie ustawień predefiniowanych za pomocą selektora Ustawienia predefiniowane pędzla na pasku opcji. Selektor ten umożliwia tymczasowe zmodyfikowanie predefiniowanego rozmiaru i twardości pędzla.

Predefiniowane ustawienia narzędzi są przeznaczone do zapisywania cech końcówki pędzli wraz z ustawieniami paska opcji, takimi jak krycie, przepływ i kolor. Więcej informacji na temat predefiniowanych ustawień narzędzi znajduje się w części Tworzenie predefiniowanych ustawień narzędzi.

Opcje końcówki pędzla

Opcje pędzli wraz z ustawieniami paska opcji określają zasady stosowania kolorów. Dzięki opcjom można uzyskać następujące efekty: stopniowe nakładanie kolorów, gładkie brzegi kolorowanych obszarów, długie pociągnięcia, różne szybkości ruchu pędzla, różne metody mieszania kolorów, różne kształty pędzli i wiele innych. Stosowanie tekstury pociągnięciami pędzla przypomina malowanie na płótnie lub papierze. Ciekawym narzędziem jest aerograf, który służy do rozpylania kolorów. Do ustawiania opcji końcówki pędzla służy panel Ustawienia pędzla. Zobacz Omówienie panelu Ustawienia pędzla.

W przypadku używania tabletu do rysowania można kontrolować stosowanie koloru przez różne stopnie nacisku pisaka, jego kąt i obrót lub pokrętło pisaka. Panel Ustawienia pędzla i pasek opcji umożliwiają ustawianie opcji dla tabletów do rysowania.

Malowanie za pomocą narzędzi Pędzel i Ołówek

Uwaga:

Planowana zmiana zachowania narzędzia Pędzel w programie Photoshop 25.0

Podczas używania narzędzia Pędzel na obiekcie inteligentnym, warstwie tekstu, warstwie kształtu lub warstwie dopasowania użytkownicy uzyskują nową warstwę przezroczystą zamiast pytania o rasteryzację warstw.

Narzędzie Pędzel i narzędzie Ołówek umożliwiają malowanie bieżącym kolorem narzędzia. Pędzel pozwala malować miękkimi pociągnięciami koloru. Ołówek pozwala tworzyć ostro zarysowane linie o dowolnym kształcie.

Uwaga:

Narzędzie Obrót pozwala obracać obszar roboczy, co ułatwia malowanie. Zobacz Używanie narzędzia Obracanie widoku.

 1. Wybierz kolor narzędzia. (Zobacz Wybieranie kolorów w przyborniku).

 2. Wybierz narzędzie Pędzel  lub Ołówek .
 3. Wybierz pędzel z panelu Pędzle. Zobacz Wybieranie domyślnego pędzla.

 4. Pasek opcji umożliwia ustawianie opcji narzędzi dotyczących trybu, krycia itd.

 5. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby malować, kliknij w obrębie obrazu i przeciągnij.
  • Aby rozpocząć rysowanie linii prostej, kliknij punkt jej rozpoczęcia. Następnie, przytrzymując klawisz Shift, kliknij punkt jej zakończenia.
  • Gdy Pędzel działa w trybie aerografu, przytrzymaj myszy bez przeciągania i nanieś kolor.

Wybieranie preferencji dotyczących kursora

Zaktualizowane w programie Photoshop 24.1 (grudzień 2022 r.)

W tej wersji dodano preferencję umożliwiają bezpośrednie ustawienie grubości obramowań pędzli. Znajduje się ona w panelu preferencji Kursory. Można wybrać jedną z następujących opcji: Cienkie, Zwykłe, Pogrubione lub Bardzo grube.

Zmiany tego ustawienia są uwzględniane natychmiast — bez konieczności ponownego uruchomienia programu Photoshop.

Preferencje kursorów w programie Photoshop
W panelu preferencji Kursory możesz z łatwością ustawić grubość obramowania pędzla zgodnie z własnymi upodobaniami.

Narzędzia do malowania mogą być reprezentowane przez trzy kursory: kursor standardowy (ikona widoczna w przyborniku), kursor w kształcie krzyżyka  i kursor odpowiadający w rozmiarze i kształcie aktualnej końcówce pędzla.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursory (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursory (macOS).

 2. Zaznacz wybrane kursory w dwóch obszarach: Malujące kursory oraz Inne kursory. Wprowadzone zmiany będą wyświetlane w postaci przykładowych kursorów. W części kursora Końcówki pędzla wybierz odpowiedni rozmiar i opcję umieszczenia krzyżyka.
  • Zwykła końcówka pędzla ogranicza rozmiar pędzla do obszarów pociągnięć pędzla o kryciu większym, równym 50%.
  • Opcja Pełna wielkość końcówki pędzla określa wielkość kursora zgodnie z całym obszarem objętym pociągnięciem pędzla. W przypadku miękkich pędzli, opcja tworzy większe kursory, niż ustawienie Zwykłe, ponieważ obejmuje także obszary objęte mniejszym kryciem.
Uwaga:

Aby połączyć różne typy kursorów, wybierz opcję Pokaż krzyżyk w środku pędzla i Pokazuj tylko krzyżyk podczas malowania. W przypadku narzędzi Pióro i Pędzel można też nacisnąć klawisz Caps Lock, aby przełączać między standardowym kursorem a krzyżykiem.

Opcje narzędzi do malowania

Na pasku opcji ustaw następujące opcje. Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego narzędzia.

Tryb

Określa metodę mieszania koloru narzędzia z kolorami pikseli umieszczonymi niżej. Dostępne tryby różnią się w zależności od wybranego narzędzia. Tryby malowania przypominają trybu mieszania warstw. Zobacz Tryby mieszania.

Krycie

Ustawia stopień przezroczystości stosowanego koloru. W trakcie malowania krycie nie przekracza określonego poziomu bez względu na liczbę przeciągnięć kursorem narzędzia na obszarze, aż do zwolnienia przycisku myszy. Ponowne przeciągnięcie kursorem narzędzia na obszarze powoduje zastosowane dodatkowego koloru — zgodnie z ustawionym stopniem krycia. Krycie rzędu 100 procent jest nieprzezroczyste.

Przepływ

Określa stopień stosowania koloru podczas przesuwania kursora nad wybranym obszarem. Malowanie obszaru z wciśniętym przyciskiem myszy powoduje, że ilość koloru zwiększa się zgodnie z ustawieniami zakresu przepływu do osiągnięcia określonego poziomu krycia. Jeśli na przykład krycie zostało ustawione na 33%, a przepływ na 33%, to każde przesunięcie kursorem nad obszarem powoduje zwiększenie koloru o 33% w kierunku koloru pędzla. Wartość całkowita nie przekroczy 33% krycia, chyba że zostanie zwolniony przycisk myszy i kursor zostanie ponownie przesunięty nad tym obszarem.

Uwaga:

Aby ustawić krycie dla narzędzia, naciśnij jeden klawisz numeryczny, który będzie stanowił wielokrotność 10% (naciśnięcie 1 spowoduje ustawienie krycia na poziomie 10%; 0 ustawia krycie 100%). Naciśnij dwa klawisze numeryczne, aby ustawić określone krycie. Aby ustawić Przepływ, naciśnij klawisz Shift i klawisze numeryczne.

Aerograf 

Naśladuje malowanie rozpylaczem. Przesuwanie kursora nad wybranym obszarem powoduje nakładanie się kolejnych warstw farby aż do zwolnienia przycisku myszy. Opcje twardości, krycia i przepływu określają szybkość i ilość stosowanej farby. Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, kliknij jej przycisk.

Gumka automatyczna

(Tylko dla narzędzia Ołówek) Maluje kolor tła na obszarach zawierających kolor narzędzia. Zaznacz kolor narzędzia przeznaczony do usunięcia i kolor tła, który ma zostać zastosowany w zamian. (Zobacz Auto-gumka z narzędziem Ołówek.)

Przyciski reagujące na nacisk na tablecie

Nacisk pisaka umożliwia wymuszenie innego krycia i rozmiaru niż ustawione w panelu Ustawienia pędzla.

Wygładzanie pociągnięć

Program Photoshop w inteligentny sposób wygładza pociągnięcia pędzlem. Wystarczy wprowadzić wartość (0–100) opcji Wygładzanie na pasku opcji, pracując z jednym z następujących narzędzi: Pędzel, Ołówek, Pędzel mieszający lub Gumka. Wartość 0 odpowiada algorytmowi wygładzania ze starszych wersji programu Photoshop. Wyższe wartości zwiększają natężenie inteligentnego wygładzania pociągnięć.

Wygładzanie pociągnięć ma kilka trybów. Kliknij ikonę koła zębatego (), aby włączyć co najmniej jeden z następujących trybów:

Tryb ciągnięcia za sznurek

Malowanie następuje tylko po naciągnięciu sznurka. Ruchy kursora wewnątrz promienia wygładzania nie zostawiają śladów.

Dołączanie pociągnięcia

Umożliwia dociąganie farby do kursora po wstrzymaniu pociągnięcia. Wyłączenie tego trybu powoduje zatrzymanie dodawania farby natychmiast po wstrzymaniu ruchu kursora.

Dociągnij na końcu pociągnięcia

Uzupełnia pociągnięcie, łącząc ostatnie położenie farby z punktem zwolnienia myszy lub uniesienia pióra.

Dopasuj do powiększenia

Zapobiega powstawaniu pociągnięć z ostrymi krawędziami przez dostosowanie wygładzania. Zmniejsza stopień wygładzania po powiększeniu dokumentu i zwiększa go, kiedy dokument jest zmniejszony.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto