W programie Photoshop można używać skryptów, które między innymi stanowią efektywne narzędzie automatyzacji. Użytkownicy systemu Windows mogą korzystać z dowolnego języka skryptów, który obsługuje automatyzację COM — na przykład Visual Basic. Użytkownicy systemu Mac OS mogą korzystać z dowolnego języka, który pozwala wysyłać zdarzenia Apple, np. z języka AppleScript. Języki te nie są niezależne od platformy systemowej, ale można ich używać z wieloma aplikacjami, np. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i aplikacjami z pakietu Microsoft Office. W systemie Mac OS, można również korzystać z funkcji Apple’s Photoshop Actions for Automator dla sterowania operacjami w programie Photoshop.

Język Javascript jest natomiast niezależny od platformy systemowej. Napisane w nim skrypty działają zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS.

Uwaga:

Skorzystaj z dokumentacji dotyczącej skryptów zainstalowanej dla programu Photoshop CS5 w folderze /Scripting/Documents oraz tutaj. Wtyczka Scriptlistener znajduje się w folderze programu Photoshop CS5/Scripting/Utilities oraz tutaj.

Obsługa skryptów JavaScript

  1. Wybierz polecenie Plik > Skrypty, a następnie zaznacz skrypt na liście. Lista skryptów obejmuje wszystkie pliki z rozszerzeniem js i jsx zapisane w folderze Photoshop CS5/Presets/Scripts. Aby uruchomić skrypt zapisany w innym miejscu, wybierz polecenie Plik > Skrypty > Przeglądaj i odszukaj skrypt.

Automatyczne uruchamianie skryptów i operacji

W programie Photoshop niektóre zdarzenia, takie jak otwieranie, zapisywanie i otwieranie plików, mogą być kojarzone z operacjami i skryptami JavaScript. Wiele z nich ma status domyślnych, to znaczy ich wystąpienie powoduje domyślne wykonanie Skryptu lub operacje programu Photoshop. Więcej informacji o zdarzeniach, których mogą dotyczyć skrypty, zawiera Podręcznik skryptów programu Photoshop.

  1. Wybierz polecenie Plik > Skrypty > Menedżer zdarzeń skryptów.
  2. Zaznacz opcję Uaktywnij zdarzenia w celu uruchomienia skryptów/operacji.
  3. W menu Zdarzenie programu Photoshop wybierz zdarzenie, które będzie powodowało wykonanie skryptu lub operacji.
  4. Zaznacz opcję Skrypt lub opcję Operacja, a następnie wybierz konkretny skrypt lub konkretną operację.

    Program Photoshop daje do wyboru kilka przykładowych skryptów. Aby wybrać inny skrypt, kliknij Przeglądaj i odszukaj skrypt. Aby wybrać operację, wybierz zestaw operacji z pierwszego menu podręcznego, a następnie wybierz operację z tego zestawu w drugim menu. Aby operacja była wyświetlana w menu, wcześniej musi zostać wczytana na panel Operacje.

  5. Kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym pojawi się informacja o skojarzeniu ze zdarzeniem wybranej operacji lub skryptu.
  6. Aby wyłączyć i usunąć pojedyncze zdarzenie, zaznacz je na liście i kliknij przycisk Usuń. Aby wyłączyć wszystkie zdarzenia, ale pozostawić je na liście, należy usunąć zaznaczenie opcji Uaktywnij zdarzenia w celu uruchomienia skryptów/zadań.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online