Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Otwieranie lub importowanie pliku wideo

W programie Photoshop można bezpośrednio otwierać pliki wideo lub dodawać zawartość wideo do otwartego dokumentu. Gdy importuje się materiał wideo, odniesienia do klatek umieszczane są na warstwie wideo.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby bezpośrednio otworzyć plik wideo, wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • Aby zaimportować materiał wideo do otwartego dokumentu, wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.

 2. W oknie dialogowym Otwórz znajduje się menu Pliki typu (Windows) lub Włącz (Mac OS). Wybierz z niego opcję Wszystkie dokumenty albo Film QuickTime.
 3. Wybierz plik wideo i kliknij Otwórz.
Uwaga:

Materiały wideo można otwierać także bezpośrednio w programie Bridge. W tym celu należy zaznaczyć plik wideo i wybrać polecenie Plik > Otwórz w programie > Adobe Photoshop.

Importowanie sekwencji obrazów

Po zaimportowaniu folderu zawierającego pliki z kolejnymi obrazami w sekwencji, każdy taki obraz staje się w programie Photoshop klatką na warstwie wideo.

 1. Pliki muszą znajdować się w jednym folderze i mieć kolejno ułożone nazwy.

  Folder powinien zawierać tylko te obrazy, które mają zostać użyte jako klatki. Wynikowa animacja będzie bardziej udana, jeśli wszystkie pliki mają takie same wymiary w pikselach. Aby odpowiednio uporządkować klatki animacji, nazwij pliki w kolejności alfabetycznej albo liczbowej. Na przykład: plik001, plik002, plik003, itd.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby bezpośrednio otworzyć sekwencję obrazów, wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • Aby zaimportować sekwencję obrazów do otwartego dokumentu, wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.

 3. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu zawierającego sekwencję plików.
 4. Zaznacz jeden plik, zaznacz opcję Sekwencja obrazów i kliknij Otwórz.
  Uwaga:

  Zaznaczenie więcej niż jednego pliku w sekwencji spowoduje, że opcja Sekwencja obrazów stanie się niedostępna.

 5. Określ szybkość odtwarzania i kliknij przycisk OK.

Umieszczanie materiału wideo lub sekwencji obrazów

Aby podczas importowania wideo lub sekwencji obrazów do dokumentu w programie Photoshop przekształcać zawartość, użyj polecenia Umieść. Po umieszczeniu, klatki wideo zostaną zgrupowane w obiekcie inteligentnym. Gdy materiał wideo jest zawarty w obiekcie inteligentnym, można przechodzić między klatkami za pomocą panelu Animacja oraz stosować filtry inteligentne.

Uwaga:

Na klatkach wideo zawartych w obiekcie inteligentnym nie można bezpośrednio malować ani powielać. Można jednak dodać pustą warstwę wideo nad tym obiektem inteligentnym i malować w pustych klatkach. Można również użyć narzędzia Klonowanie z włączoną opcją Próbkuj wszystkie warstwy, aby malować w pustych ramkach. W ten sposób można wykorzystać zawartość wideo z obiektu inteligentnego jako źródło do powielania.

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Plik > Umieść.

 2. W oknie dialogowym Umieść wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz plik wideo i kliknij Umieść.

  • Zaznacz jeden plik z sekwencji, zaznacz opcję Sekwencja obrazów i kliknij Umieść.

  Uwaga:

  Wszystkie pliki z sekwencji muszą znajdować się w jednym folderze.

 3. (Opcjonalnie) Importowaną zawartość można przeskalować, obracać, przenosić i wypaczać, posługując się punktami kontrolnymi.
 4. Kliknij przycisk Zatwierdź przekształcenia  na pasku opcji, aby umieścić plik.
Uwaga:

Materiał wideo można również umieszczać bezpośrednio z przeglądarki Adobe Bridge. Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop.

Ponowne wczytywanie materiału filmowego w warstwie wideo

Jeżeli plik źródłowy warstwy wideo zostanie zmodyfikowany w innej aplikacji, program Photoshop na ogół ponownie wczytuje i aktualizuje materiał filmowy, gdy użytkownik otwiera dokument zawierający warstwę wideo odnoszącą się do zmienionego pliku. Jeżeli plik źródłowy zostanie zmodyfikowany, gdy dokument będzie już otwarty, użyj polecenia Wczytaj ponownie klatkę, aby ponownie wczytać i zaktualizować bieżącą klatkę na panelu Animacja. Poruszanie się po warstwie wideo za pomocą przycisków Poprzednia/Następna klatka albo przycisku Odtwarzaj w panelu Animacja również powinno powodować ponowne wczytywanie klatki i aktualizowanie materiału filmowego.

Zastępowanie materiału filmowego w warstwie wideo

Program Photoshop stara się zachować połączenie między plikiem źródłowym a warstwą wideo nawet w przypadku modyfikacji lub przeniesienia tego pliku. Jeśli połączenie zostanie zerwane, dla danej warstwy pojawi się ikona ostrzeżenia  na panelu Warstwy. Aby ponownie połączyć warstwę wideo z plikiem źródłowym, należy skorzystać z polecenia Zastąp materiał filmowy. To polecenie umożliwia również zastąpienie klatek wideo lub sekwencji obrazów na warstwie wideo klatkami z innego materiału filmowego lub z innej sekwencji obrazów.

 1. W panelu Oś czasu lub Warstwy zaznacz warstwę wideo, którą chcesz ponownie połączyć z plikiem źródłowym lub zastąpić inną zawartością.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Zastąp materiał filmowy.
 3. W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik wideo lub plik z sekwencji obrazów i kliknij Otwórz.

Interpretowanie materiału wideo

Interpretowanie materiału wideo

Użytkownik może określać, w jaki sposób program Photoshop ma interpretować kolejność pól, kanały alfa i płynność odtwarzania zaimportowanego lub otwartego materiału wideo.

 1. W panelu Oś czasu lub Warstwy zaznacz warstwę wideo, którą chcesz interpretować.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Interpretuj materiał filmowy.
 3. W oknie dialogowym Interpretuj materiał filmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby określić sposób interpretacji kanału alfa na warstwie wideo, zaznacz jedną z opcji w sekcji Kanał alfa. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy materiał filmowy zawiera kanał alfa. Jeżeli zaznaczono opcję 'Mnożony - z otoczką', to można wskazać kolor otoczki, z którym mają być wstępnie przemnożone kanały.

  • Aby określić liczbę klatek wideo odtwarzanych na sekundę, wpisz wartość w pole Szybkość odtwarzania.

  • Aby włączyć zarządzanie kolorami dla klatek lub obrazów na warstwie wideo, wybierz jeden z profilów z menu Profil kolorów.

Interpretacja kanału alfa w materiałach wideo i sekwencjach obrazów

Materiały wideo i sekwencje obrazów z kanałami alfa mogą być zwykłe lub wstępnie przemnożone. Opracowując materiał wideo lub sekwencję obrazów zawierających kanały alfa, należy określić, w jaki sposób program Photoshop ma interpretować takie kanały. Umożliwi to osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Wstępnie przemnożone obrazy lub materiały wideo po umieszczeniu w dokumencie mogą dawać na pewnych kolorach tła niepożądane efekty aureoli lub refleksów. Użytkownik może wskazać kolor otoczki, tak aby półprzezroczyste piksele były mieszane (przez mnożenie) z tłem i nie dochodziło do powstawania aureoli.

Ignoruj

Ignoruje kanał alfa w materiale wideo.

Prosty — bez otoczki

Interpretuje kanał alfa jako zwykły kanał alfa przezroczystości. Zaznacz tę opcję, jeżeli aplikacja, w której utworzono zawartość wideo, nie wykonuje wstępnego mnożenia kanałów kolorów.

Mnożenie z otoczką

Na podstawie kanału alfa określa ilość koloru otoczki do zmieszania z kanałami kolorów. W razie potrzeby kliknij próbkę koloru w oknie dialogowym Interpretuj materiał filmowy, aby określić kolor otoczki.

Obraz w programie Photoshop z wstępnie pomnożonymi kanałami
Element ze wstępnie powielonymi kanałami (góra) jest wyświetlany z czarną aureolą, jeśli interpretacja przebiega zgodnie z opcją Prosty — bez otoczki (lewy dolny róg). Jeśli tło jest czarne w przypadku interpretacji zgodnie z opcją Premultipied — z otoczką, to nie pojawia się aureola (prawy dolny róg).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?