Znane problemy

Znajdź znane problemy i ograniczenia w aplikacji Adobe Premiere Rush.

Nie można zmienić nazwy projektów

W niektórych sytuacjach opcja zmiany nazwy projektu może być wyłączona. W takim przypadku należy zduplikować projekt, aby utworzyć kopię, której nazwę można zmienić.

Udostępnianie w serwisie YouTube w systemie iOS obecnie nie działa

Mamy problemy z udostępnianiem w serwisie YouTube, więc tymczasowo wyłączyliśmy tę funkcję w systemie iOS. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić ten problem. W międzyczasie eksportuj i zapisz wideo na urządzenie i prześlij je bezpośrednio w usłudze YouTube.

Tylko w systemie Android — dźwięk z klipów wideo wyciszony podczas zmiany prędkości na ponad 400%

Przyspieszenie odtwarzania klipu wideo do ponad 400% na niektórych urządzeniach z systemem Android może czasem spowodować utratę dźwięku w klipie. Dźwięk jest słyszalny dopiero po wyeksportowaniu wideo i nie ma obecnie żadnego obejścia problemu, aby słyszeć dźwięk, zwiększając prędkość w trakcie edycji wideo. Jeśli nie chcesz słyszeć dźwięku podczas dopasowywania większej prędkości, zmniejsz ją lub wycisz klip w panelu audio.

Zielony i różowy kolor wideo podczas pracy w aplikacji Premiere Rush

Podczas edycji wideo w programie Premiere Rush lub w eksportowanym projekcie może czasami pojawić się zielona i różowa mgiełka. Problem może wystąpić z powodu kłopotów ze zgodnością i może być konieczna aktualizacja sterownika.

Więcej informacji o rozwiązaniu problemu można znaleźć w artykule Zielone i różowe wideo w programie Premiere Pro lub Premiere Rush.

Problemy związane z kontem

Czasami aplikacja Premiere Rush nie pokazuje poprawnie statusu subskrypcji.

Jeśli uważasz, że w aplikacji Premiere Rush są widoczne niepoprawne informacje dotyczące statusu subskrypcji, spróbuj ją zamknąć i ponownie otworzyć, a następnie wylogować się i zalogować ponownie na konto usługi Creative Cloud w aplikacji Premiere Rush.

Regionalna dostępność

Usługi Adobe Creative Cloud nie są obecnie obsługiwane w programie Premiere Rush w Chinach. W rezultacie program Premiere Rush nie jest dostępny w tym regionie.

Problemy z wpisywaniem tytułów w językach regionalnych

Podczas wstawiania tekstu w tytułach w języku innym niż angielski zamiast tekstu pojawiają się okienka. Ten problem może się pojawić z powodu niedostępności wybranej czcionki w tym języku. Aby rozwiązać ten problem, przejdź na czcionkę, która obsługuje Twój język. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Dlaczego widzę okienka podczas pisania w swoim języku?

Problemy z aplikacją Premiere Rush w systemie Windows 10

Problem

Sposób obejścia problemu

Obrazy HEIF (domyślne dla urządzenia iPhone X) nie są obsługiwane w systemie Windows. Projekty z multimediami w formacie HEIF są pokazane jako „offline” i trzeba połączyć lub ponownie dodać multimedia do projektu.

Ten problem występuje podczas uruchamiania projektu na urządzeniu z systemem iOS (takim jak iPhone X), które przechwytuje obrazy HEIF, a następnie próby otworzenia projektu w aplikacji Premiere Rush w systemie Windows 10.

Konwertuj multimedia na inny format (np. JPEG) i ponownie połącz/dodaj je do projektu z urządzenia z systemem Windows.

Wyświetlanie obrazu wideo w systemie Windows (karta graficzna) może czasami wymagać aktualizacji sterownika, aby można było poprawnie odtwarzać multimedia w aplikacji Premiere Rush. Jeśli sterowniki nie zostaną zaktualizowane, mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem, np. żółty ekran lub rozmyte zielone/różowe linie.

Uaktualnij kartę graficzną na najnowsze sterowniki, przeprowadź ponowny rozruch systemu, a następnie uruchom ponownie aplikację Premiere Rush.

Problemy z aplikacją Premiere Rush w systemie macOS lub iOS

Problem

Sposób obejścia problemu

Po uruchomieniu aplikacji Premiere Rush pojawia się okno dialogowe z komunikatem o błędzie:

Logowanie do usługi Premiere Rush nie powiodło się z powodu błędu połączenia z siecią.

Ten problem występuje czasami w aplikacji Premiere Rush w systemie macOS.

1. Uruchom ponownie komputer i uruchom aplikację Premiere Rush.
2. Jeśli błąd będzie nadal występował, zainstaluj narzędzie Creative Cloud Cleaner > wybierz opcję Napraw plik hosta > wybierz opcję Oczyszczanie. Ponownie uruchom aplikację Premiere Rush.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

Dopasowanie suwaka na panelu powoduje, że zmienia on wartość innego suwaka lub działa na poprzednio wybranym klipie.

Ten problem występuje czasami w aplikacji Premiere Rush w systemie iOS.

Cofnij, aby usunąć niepożądane zmiany i przejść do edycji.

Aby uniknąć takiej sytuacji, jeśli zauważysz, że suwak nie działa prawidłowo i nie poruszył się z gestem przesunięcia palcem, ponownie dopasuj ten suwak przed rozpoczęciem modyfikowania innego suwaka dla tego samego klipu lub wybierz inny klip.

W niektórych przypadkach zmiany wprowadzone w panelu Przekształć lub Inspektor tytułów nie zostaną zastosowane do wybranego klipu oraz pod głowicą odtwarzania.  Dzieje się tak zazwyczaj w następujących sytuacjach: 

  • Przenoszenie zaznaczonego klipu na tej samej ścieżce (tylko V2-4) do pozycji, która nadal znajduje się na głowicy odtwarzania.
  • Przenoszenie klipu, który nie został jeszcze zaznaczony i znajduje się pod głowicą odtwarzania na głowicę odtwarzania.

Ten problem występuje tylko w przypadku aplikacji Premiere Rush na urządzeniach iPad.

Usuń zaznaczenie i ponownie wybierz klip.

Renderowanie nie działa w systemie iOS.

Ten błąd może wystąpić, ponieważ urządzenie iOS nie jest naładowane. Naładuj urządzenie i spróbuj ponownie wykonać renderowanie.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto