Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program After Effects?

Możesz pobrać program After Effects z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu After Effects?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu After Effects?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program After Effects na innym komputerze?

Możesz zainstalować program After Effects i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Metody

Czy mogę ustabilizować materiał filmowy nagrany ręcznie?

Tak. Użyj efektu Warp Stabilizer VFX, aby automatycznie ustabilizować drżące lub nierównomierne ujęcia. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Stabilizowanie materiału wideo.

Jak mogę utworzyć realistyczny ruch?

Realistyczny ruch to coś więcej niż przemieszczenie przedmiotu. Dzięki tej serii krótkich wideo dowiesz się, jak dodawać efekty specjalne, aby rozmyć ruch, poprawić kolory i cienie oraz symulować ruch kamery.

Jak mogę animować postać w synchronizacji z dialogiem?

Narzędzie Adobe Character Animator umożliwia rejestrowanie mimiki twarzy i ruchu z kamery internetowej oraz animowanie postaci na podstawie tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Animatora postaci.

Jak mogę animować tekst tytułu?

Poznaj podstawy animowania tekstu w programie After Effects, oglądając trzyczęściowy samouczek wideo Animowanie logo w wideo.

Jak mogę wyświetlić materiał filmowy wewnątrz przedmiotu?

Możesz utworzyć maskę przedmiotu, tak aby inny materiał filmowy był wyświetlany wewnątrz niego. Zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu kształtów i masek.

Problemy z eksportowaniem

Dlaczego mój plik wideo jest tak duży? Dlaczego odtwarzanie jest takie wolne?

Podczas renderowania i eksportowania filmu zgodnie z domyślnymi ustawieniami tworzone są nieskompresowane lub bezstratne pliki. Takie pliki są duże i przeznaczone do montażu końcowego, a nie odtwarzania. Aby zapewnić płynne odtwarzanie na komputerze, skompresuj plik. Dowiedz się więcej o opcjach kodowania i kompresji filmów.

Dlaczego nie wszystkie kodery-dekodery QuickTime są dostępne?

Biblioteka QuickTime zawiera preferencje kodowania za pomocą starszych koderów-dekoderów. Jeżeli ustawienie jest wyłączone, niektóre kodery-dekodery nie będą dostępne w programie After Effects. Dowiedz się, jak włączyć to ustawienie QuickTime w artykule Brak niektórych koderów-dekoderów QuickTime w programie After Effects.

Jakich ustawień mam użyć do eksportu do serwisu YouTube lub Vimeo?

Program Adobe Media Encoder umożliwia jednoczesne renderowanie i przesyłanie do serwisów YouTube, Vimeo, Creative Cloud oraz serwerów FTP. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Publikowanie w serwisie YouTube i Vimeo.

Jak mogę eksportować w formatach H.264, MPEG-2 lub WMV?

Użyj programu Adobe Media Encoder, aby eksportować w tych formatach. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie wideo H.264, MPEG-2 i WMV.

Jak mogę utworzyć wideo na potrzeby programu Flash Player?

Użyj programu Adobe Media Encoder, aby wyeksportować w formacie H.264 (.mp4) zalecanym przez zespół Adobe Flash. Wyślij kompozycję After Effects bezpośrednio do programu Media Encoder, używając poleceń Composition (Kompozycja) > Add To Adobe Media Encoder Queue (Dodaj do kolejki Adobe Media Encoder). Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie wideo H.264, MPEG-2 i WMV.

Typowe problemy

Jaki wpływ na program After Effects ma koniec obsługi formatów i koderów-dekoderów programu QuickTime 7?

Firma Adobe zawsze stara się nadążać za najnowszymi obiegami pracy, formatami wsparcia i koderami-dekoderami szeroko stosowanymi w profesjonalnym przemyśle filmowym i wideo. W związku z tym firma Adobe postanowiła zakończyć obsługę formatów i koderów-dekoderów programu QuickTime 7. Odpowiedzi możesz znaleźć w artykule Obsługa programu QuickTime 7 została zakończona.

Dlaczego wyświetlany jest komunikat o błędzie QuickTime?

Problemy z biblioteką QuickTime mogą wynikać z wielu przyczyn. Znajdź rozwiązania w artykule Rozwiązywanie problemów związanych z błędami QuickTime.

Dlaczego wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący konwertowania znaków Unicode?

Zainstalowana została wersja językowa programu After Effects, która jest niezgodna z językiem systemu operacyjnego. Odpowiedzi możesz znaleźć w artykule Błąd „Nie można skonwertować znaków Unicode”.

Moja wersja próbna aplikacji After Effects wygasła. Czy nadal mogę renderować szablony ruchomych grafik?

Możesz kontynuować renderowanie szablonów ruchomych grafik nawet po wygaśnięciu wersji próbnej. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem Szablony ruchomych grafik — często zadawane pytania.

Dlaczego wyświetlany jest błąd związany z niemożnością odczytania słownika czcionek przez program After Effects po uruchomieniu?

Jeżeli po ponownym uruchomieniu komputera ostrzeżenie jest nadal wyświetlane, znajdź odpowiedzi w artykule Błąd „Nie można odczytać słownika czcionek”.

Dlaczego wyświetlany jest błąd związany z niemożnością przydzielenia pamięci przez program After Effects po uruchomieniu?

Po uruchomieniu programu After Effects można otrzymywać komunikaty w rodzaju: „Nie można przydzielić 0,000 MB pamięci” lub „Nie można przydzielić 0,002 MB pamięci”. Odpowiedzi możesz znaleźć w artykule Nie można przydzielić pamięci.