Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Prelude?

Możesz pobrać program Prelude z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Prelude?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Prelude?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Prelude, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Prelude na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Prelude i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Podstawy

Jak rozpocząć edycję wideo w programie Prelude?

Zapoznaj się z podstawowymi instrukcjami, aby zrozumieć obiegi pracy przyswajania i edycji wideo w programie Prelude.

Jakich skrótów klawiaturowych można używać w programie Prelude?

Przejrzyj pełną listę skrótów klawiaturowych programu Prelude upraszczających obieg pracy.

Jak zoptymalizować pamięć w programie Prelude?

Możesz określić ilość pamięci zarezerwowaną dla programu Prelude i innych aplikacji w obszarze Edit Memory Preferences (Edytuj preferencje pamięci). Dowiedz się więcej o ustawieniach preferencji pamięci w programie Prelude.

Czy mogę dostosować przestrzeń roboczą programu Prelude?

Tak, możesz tworzyć i zapisywać niestandardowe przestrzenie robocze za pomocą poleceń z menu Window (Okno). Dowiedz się więcej o dostosowywaniu przestrzeni roboczej, aby dopasować ja do swoich potrzeb.

Przyswajanie i edycja wideo

Jak mogę przyswoić multimedia i klipy wideo w programie Prelude?

Wszystko zależy od typu pliku, który ma być przyswajany. Dowiedz się więcej o przyswajaniu wideo, tylko audio i plików zdjęć w programie Prelude.

Jak mogę wyeksportować próbny montaż w programie Prelude?

Rozpocznij od zaznaczenia próbnego montażu, który ma być wyeksportowany, w panelu Project (Projekt). Więcej informacji o eksportowaniu próbnego montażu z programu Prelude.

Czy mogę dodać komentarze do klipu filmu?

Tak, możesz dodać notatki do plików multimedialnych do przejrzenia i recenzji przez redaktora lub dyrektora w programie Adobe Premiere Pro.

Jak mogę dodawać metadane do klipów filmu w programie Prelude?

Dodaj metadane do zaznaczonego klipu filmu, wybierając polecenia Window (Okno) > Metadata (Metadane). Uzyskaj kompletne instrukcje dotyczące dodawania, importowania i eksportowania metadanych z klipów filmu.

Jak mogę przyswajać zdjęcia z mojego aparatu DSLR w programie Prelude?

Obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak przyswajać i edytować zdjęcia cyfrowe z aparatu w programie Prelude.

Integracja programów Prelude i Premiere Pro

Czy mogę uporządkować klipy filmu przed przyswojeniem ich w programie Premiere Pro?

Społeczność