Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać aplikację z witryny Creative Cloud.  Jeśli pojawi się monit, zaloguj się na konto Adobe i kliknij przycisk Pobierz lub Instaluj dla aplikacji. Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Prelude, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Prelude i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Zapoznaj się z podstawowymi instrukcjami, aby zrozumieć obiegi pracy przyswajania i edycji wideo w programie Prelude.

Przejrzyj pełną listę skrótów klawiaturowych programu Prelude upraszczających obieg pracy.

Możesz określić ilość pamięci zarezerwowaną dla programu Prelude i innych aplikacji w obszarze Edit Memory Preferences (Edytuj preferencje pamięci). Dowiedz się więcej o ustawieniach preferencji pamięci w programie Prelude.

Tak, możesz tworzyć i zapisywać niestandardowe przestrzenie robocze za pomocą poleceń z menu Window (Okno). Dowiedz się więcej o dostosowywaniu przestrzeni roboczej, aby dopasować ja do swoich potrzeb.

Wszystko zależy od typu pliku, który ma być przyswajany. Dowiedz się więcej o przyswajaniu wideo, tylko audio i plików zdjęć w programie Prelude.

Rozpocznij od zaznaczenia próbnego montażu, który ma być wyeksportowany, w panelu Project (Projekt). Więcej informacji o eksportowaniu próbnego montażu z programu Prelude.

Tak, możesz dodać notatki do plików multimedialnych do przejrzenia i recenzji przez redaktora lub dyrektora w programie Adobe Premiere Pro.

Dodaj metadane do zaznaczonego klipu filmu, wybierając polecenia Window (Okno) > Metadata (Metadane). Uzyskaj kompletne instrukcje dotyczące dodawania, importowania i eksportowania metadanych z klipów filmu.

Obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak przyswajać i edytować zdjęcia cyfrowe z aparatu w programie Prelude.

Społeczność