Skillnader mellan visningsprogram för iOS och Android

Två olika typer av DPS-visningsprogram finns tillgängliga för Android-enheter: det AIR-baserade visningsprogrammet för äldre Android-versioner och det nya visningsprogrammet. Vissa av de funktioner som kan användas i visningsprogrammet för iPad stöds inte av det ena eller båda visningsprogrammen för Android.

  • HTML-innehåll som fungerar i mobilens Safari kan uppträda annorlunda i andra enhetswebbläsare. Se Skapa HTML-artiklar för Android-visningsprogram.
  • Prenumerationer stöds för iOS men inte för Google Play Store.
  • Visningsprogram för iOS visar endast folios med antingen bildförhållandet 4:3 (iPad) eller 3:2/16:9 (iPhone). Folioinnehållet förstoras eller förminskas för att passa skärmen. Visningsprogram i Android kan visa alla foliostorlekar. Innehåll skaländras och omges av svarta fält vid behov.
  • Pushmeddelanden stöds inte på Android-enheter.
  • Delning via sociala medier via Web Viewer stöds inte på Android-enheter.
  • Folios med enstaka appar stöds inte på Android-enheter.
  • Avsnitt stöds inte på Android-enheter.
  • Panoramabilder stöds inte på Android-enheter.
  • Textbunden video stöds av de nya Android-visningsprogrammen men inte av visningsprogrammen för äldre Android-versioner.

En jämförelsetabell över de funktioner som stöds av de olika visningsprogrammen finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Information om hur du skapar DPS-appar för Android-enheter finns i följande dokument:

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?